Vidět věci tak, jak jsou

Pravidla fóra
POLEMICKÉ FÓRUM

Vidět věci tak, jak jsou

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 20. bře 2020 11:29:48

... píše:Meditace vipassana

Vipassana znamená vidět věci takové, jaké ve skutečnosti jsou. Je jednou z nejstarších meditačních technik Indie. Před více než 2500 lety ji znovu objevil Gotama Buddha a začal ji vyučovat jako univerzální prostředek k léčbě univerzálního trápení, jako umění žít. Tato nesektářská technika usiluje o naprosté odstranění mentálních nečistot a o následné nejvyšší štěstí plného osvobození. Jejím účelem je úplné vyléčení; ne pouhé léčení nemocí, ale zásadní vyléčení lidského utrpení.

Vipassana je cesta transformace sebe samého prostřednictvím sebepozorování. Zaměřuje se na hlubinné propojení mezi myslí a tělem, které můžeme přímo zažívat pomocí ukázněné pozornosti zkoncentrované na fyzické pocity. Ty utvářejí život těla a jsou zároveň v neustálém propojení s myslí a podmiňují její život. Tato cesta ke společným kořenům mysli a těla, založená na pozorování a sebe-prozkoumávání, rozpouští mentální nečistoty a vede k vyrovnané mysli plné lásky a soucitu.

https://www.dhamma.org/cs/about/vipassana


Záleží na tom, z jaké energetické úrovně budeme skutečnost vnímat


Obrázek

•Z úrovni studu (20) ho uvidíme jako špinavého, odporného a ostudného.

•Z úrovně viny (30) si říkáme: "je to jeho vina, zaslouží si to, co má. Pravděpodobně zneužívá sociální dávky."

•Z úrovně beznaděje (50) vidíme, že se nachází v zoufalé situaci, je to "zatracený důkaz toho, že s problémem lidí bez domova nedokáže naše společnost udělat nic."

•Z úrovně zármutku (75) vypadá starý muž tragicky, nepřátelsky a bezútěšně.

•Na úrovni strachu (100) jej uvidíme jako nebezpečnou společenskou hrozbu. Přemýšlíme o tom, že na něho zavoláme policii - dřív, než spáchá nějaký zločin!

•Na úrovni touhy (120) nás situace frustruje: proč s ním někdo něco neudělá?

•Pokud se nacházíme na úrovni hněvu (150), jeví se nám starý muž jako násilník. Anebo se rozčílíme, proč sakra v naší zemi existují takové podmínky?!

•Z úrovně pýchy (175) tulákem pohrdáme, cítíme, jak je trapný a myslíme si, že pravděpodobně postrádá jakoukoli sebeúctu.

•Z úrovně odvahy (200) přemýšlíme, zda není někde v okolí útulek, říkáme si - "vždyť ten člověk jen potřebuje práci a místo k životu." Máme chuť něco s tím udělat.

•Na úrovni neutrality (250) nám připadá v pořádku, možná dokonce zajímavý. "Vždyť nikomu nijak neubližuje."

•Na úrovni ochoty (310) se rozhodneme sejít dolů a pokusíme se ho rozveselit, dát se s ním do řeči nebo mu nabídneme cigaretu.

•Na úrovni přijetí (350) se nám bude zdát zajímavý. Napadá nás, jaký poutavý příběh by se za tímto podivuhodným chlapíkem, jehož rysy pozorujeme, mohl skrývat. Život nám připadá záhadný a tohoto chlapíka sem jakoby život přivál z tajemných dálek.

•Z úrovně rozumu (400) o něm přemýšlíme jako o možném subjektu pro zajímavou psychologickou či sociologickou studii. Koncentrujeme se na něho a snažíme se ho pochopit.

•Na vyšších úrovních se nám muž začíná jevit přátelsky a mile. Možná vnímáme jeho pocit svobody, kterého má na rozdávání, a který tolika kolemjdoucím chybí. Vidíme, že překročil společenské konvence, je veselý a moudrý.

•Nad úrovní 600 (klid) jej vidíme jako naše vlastní já v jiné formě.

http://ografologii.blogspot.cz/2012/03/ ... edomi.html


Pokud se úroveň Tvého vědomí nachází v nejvyšší sféře, tak skutečnost vnímáš absolutně pozitivně, na život se díváš přátelsky, jako na svobodné šťastné Bytí, a jestli se mé vědomí bude nacházet na nejnižší úrovni, tak z mého pohledu bude realita poznávaná zcela negativně, budu Tě vidět jako zaslepeného naivního hlupáka, který si neuvědomuje všechny špatnosti o kterých já vím. Budu Tě obviňovat, že vidíš jen to, co chceš vidět, že to negativní potlačuješ, že se díváš na skutečnost růžovými brýlemi, že si hraješ na něco, co nejsi, že jsi narcista zahleděný do sebe, že Tvá slepota pramení z těžké situace, ve které se nacházíš ....

Jak je možné se v takových případech, kdy se každý dívá z jiné úrovně vědomí a kdy se každému věci, tak jak jsou, jeví zcela odlišně, domluvit, jak to skutečně je?

Kdo z nás vidí věci takové, jaké ve skutečnosti jsou?
Návštěvník
 

Re: Vidět věci tak, jak jsou

Nový příspěvekod ... » pát 20. bře 2020 11:40:11

Vipassana je cesta transformace sebe samého prostřednictvím sebepozorování.


Co je sebepozorování?

Sebepozorování

Vnitřní sebepozorování je praktický způsob, jak dosáhnout radikální proměny.

Vědět a pozorovat jsou dvě různé věci. Mnoho lidí si plete pozorování sebe samých s věděním. Např. můžeme vědět, že sedíme v obývacím pokoji na židli, ale to ještě neznamená, že židli pozorujeme.

Můžeme vědět, že se v danou chvíli cítíme mizerně, že cítíme úzkost, nejistotu nebo máme starosti kvůli tomu či onomu problému, té či oné události, atd., nicméně to ještě neznamená, že tento negativní stav pozorujeme.

Je ti někdo nesympatický? Nelíbí se ti nějaká osoba? Proč? Možná řeknete, že ji přece už znáte… Ale prosím Vás! Zkuste tu osobu pozorovat – znát není to samé jako pozorovat. Nepleťte si pozorování s věděním.

Pozorování sebe samého je ze sta procent aktivní záležitost. Je to způsob, jak se změnit. Vědění je pasivní záležitost. Vědění nás nezmění.

Je jisté, že vědění není aktivitou pozornosti. Nicméně když je pozornost upřená na naše nitro, na to, co se tam děje, tak je to něco pozitivního, něco aktivního…

Např. můžeme cítit nevraživost vůči nějaké osobě, často prostě jen tak, bez nějakého důvodu. Pokud se v takový okamžik budeme pozorovat, tak objevíme spoustu myšlenek, které se hromadí v naší mysli. Uslyšíme několik hlasů, které mluví nebo ječí jeden přes druhého a navrhují nám spoustu různých věcí. Také ucítíme nepříjemné vnitřní pocity a naše psychika bude mít celkově nepříjemný nádech.

Je zřejmé, že v takovou chvíli si rovněž uvědomíme, že s tou nám nesympatickou osobou niterně velmi špatně zacházíme.

Nicméně abychom toto všechno viděli, tak musí být naše pozornost zaměřená do našeho nitra. Nejedná se o pasivní činnost.

Na jedné straně je pozorovatel, tj. ten, který dynamicky pozoruje a na druhé straně jsou myšlenky a pocity, tedy to, co je pozorováno.

Díky tomu pochopíme, že „vědění“ je něco zcela pasivního a mechanického, na rozdíl od sebepozorování, které je vědomou činností.

To ale neznamená, že by nemohlo existovat mechanické sebepozorování. Ve skutečnosti také existuje, nicméně se nejedná o psychické sebepozorování, které tu vysvětlujeme.

Myslet a pozorovat jsou rovněž dvě různé věci. Kdokoli má možnost si o sobě přemýšlet, jak se mu zlíbí, ale to vůbec neznamená, že by se pozoroval.

Je potřeba vidět jednotlivá „já“ v akci, objevit je uvnitř nás, je třeba pochopit, že v každém z nich je kousek našeho vědomí, je třeba litovat, že jsme je kdy vytvořili, apod.

A pak vyhrkneme: „Ale co to tohle „já“ provádí? Co to říká? Co vlastně chce? Proč mě takto souží se svým chtíčem, hněvem, atd.“

Uvidíme v sobě celý řetězec myšlenek, emocí, přání, vášní, soukromých vtipů, osobních dramat, propracovaných lží, řečí, výmluv, zvrhlostí, oplzlých scén, atd.

Častokrát těsně před tím, než usneme, tak ve vlastní hlavě slyšíme různé hlasy, jak spolu navzájem hovoří. Jsou to různá „já“, která v takovýchto chvílích opouštějí různá centra našeho organického stroje, aby se ponořili do molekulárního světa, do páté dimenze.

Tato kapitola je z knihy "Revoluční psychologie http://www.gnoza.cz/Czech-html/knihy/Re ... logie.html ," napsaná Samaelem Aun Weorem
...
 

Re: Vidět věci tak, jak jsou

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 20. bře 2020 12:05:57

Co je při tomto sebepoznání poznané?
Návštěvník
 

Re: Vidět věci tak, jak jsou

Nový příspěvekod ... » pát 20. bře 2020 12:51:01

Návštěvník píše:Co je při tomto sebepoznání poznané?

Je tím možné rozpoznávat příčiny, proč jsme v dané situaci zareagovali určitým způsobem. Zjistíme, že každou myšlenku spustil nějaký náš pocit, emoce. Co s tím dál?

Dr. Hawkins v knize ´Neulpívat: cesta odevzdávání´ píše:
"Zpočátku, když člověk není obeznámený s celým souborem pocitů, je často užitečné začít jen tím, že je pouze sleduje, bez jakéhokoliv záměru s nimi něco udělat. Tím způsobem dojde k objasnění některých souvislostí mezi emocemi a myšlenkami. Potom se stanou zřejmější a může začít určité experimentování. Například je možné přestat brát zřetel na určité myšlenkové obsahy, které mají sklon se opakovat, a rozpoznat s nimi spojený pocit. Ten se pak může zpracovávat především přijetím faktu, že tu je, bez odsuzování nebo odporu k němu. Člověk pak začne zprázdňovat energii svého pocitu tím, že plně nechá proběhnout pocit takový, jaký je, dokud se nevyčerpá. O něco později je možné obrátit pozornost na předchozí myšlenky a ukáže se, že jejich charakter se změnil. Pokud se pocit úplně odevzdal a zmizelo sebeztotožnění s ním, obvykle samy zmizely i všechny myšlenky s ním spojené a nahradí je závěrečná myšlenka, která dotyčnou záležitost rychle vyřeší.

Příkladem může být třeba případ muže, který krátce před odjezdem do zahraničí někam založil svůj pas. Jak se plánované datum odjezdu čím dál víc blížilo, jeho vnitřní panika narůstala. Jeho mysl se dostala do vysokých obrátek, snažil se přijít na to, kde by pas mohl být. Hledal nahoře i dole, zkoušel i nejrůznější mentální finty bez jakéhokoliv úspěchu. Nadával si: "Jak jsem mohl být tak hloupý a ztratit pas? Už není čas pořídit si další!" Jak se osudný den blížil, čelil skutečnému dilematu: žádný pas, žádné cestování. Neuskutečněním cesty by nastaly spousty negativních důsledků a vyvolalo by to obtížné situace, protože šlo o podnikání i o uspokojení. Nakonec si vzpomněl na techniku neulpívání.

Posadil se a zeptal se sám sebe: "Co je ten základní pocit, který jsem si neuvědomoval?" Základní pocit, který se k jeho překvapení objevil, byl zármutek. Zármutek byl spojený s nechutí vzdálit se od někoho, koho vroucně miloval. Bylo to spojené se strachem, že kdyby odjel, vztah by mohl zaniknout, nebo by při nejmenším mohlo dojít k jeho oslabení. Když nechal proběhnout zármutek i s ním související strach, najednou v té záležitosti pocítil klid. Došel také k závěru, že v případě, kdyby vztah nedokázal ustát dvoutýdenní absenci, tak jako tak by za moc nestál, takže tu ve skutečnosti žádné riziko není. Jakmile začal cítit klid, okamžitě si vzpomněl, kde pas je. Ve skutečnosti byl na místě tak pochopitelném a samozřejmém, že jediným důvodem, proč si to nezapamatoval, mohlo být jedině zablokované podvědomí. Není třeba dodávat, že všechny ty tisíce myšlenek o chybějícím pasu, o neuskutečněné cestě a o možných následcích okamžitě zmizely. Jeho emocionální stav se proměnil z frustrace ve šťastný pocit vděčnosti.

Upuštění od ulpívání může být velmi užitečné v běžných životních situacích, ale jeho použití v životních krizích může být rozhodující pro prevenci a zmírnění velkého množství utrpení. V životních krizích obvykle dochází k zaplavení emocemi. Krize nás napojí na jednu z našich hlavních oblastí, obsahující potlačené nebo vytěsněné emoce. Problémem v této situaci není emoce identifikovat, ale vědět si rady se zahlceností emocemi."

http://www.hawkins.support/studijni-kni ... evzdavani/
...
 

Re: Vidět věci tak, jak jsou

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 20. bře 2020 13:00:32

Návštěvník píše:Pokud se úroveň Tvého vědomí nachází v nejvyšší sféře, tak skutečnost vnímáš absolutně pozitivně, na život se díváš přátelsky, jako na svobodné šťastné Bytí, a jestli se mé vědomí bude nacházet na nejnižší úrovni, tak z mého pohledu bude realita poznávaná zcela negativně, budu Tě vidět jako zaslepeného naivního hlupáka, který si neuvědomuje všechny špatnosti o kterých já vím.

Co je na tom negativního? Je to poznáváné jako skutečnost, která není ani pozitivní, ani negativní. Takového zaslepeného hlupáka, který si ze strachu nedovolí poznat skutečnost, akorát tak můžeš politovat. Když vidíš, jak svou hloupostí škodí druhým, tak ti z toho je smutno. Ale při poznání, že je to, co je - bude ti jen na chvíli smutno.

:)
Návštěvník
 

Re: Vidět věci tak, jak jsou

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 20. bře 2020 13:07:52

Návštěvník píše:
Návštěvník píše:Pokud se úroveň Tvého vědomí nachází v nejvyšší sféře, tak skutečnost vnímáš absolutně pozitivně, na život se díváš přátelsky, jako na svobodné šťastné Bytí, a jestli se mé vědomí bude nacházet na nejnižší úrovni, tak z mého pohledu bude realita poznávaná zcela negativně, budu Tě vidět jako zaslepeného naivního hlupáka, který si neuvědomuje všechny špatnosti o kterých já vím.

Co je na tom negativního? Je to poznáváné jako skutečnost, která není ani pozitivní, ani negativní. Takového zaslepeného hlupáka, který si ze strachu nedovolí poznat skutečnost, akorát tak můžeš politovat. Když vidíš, jak svou hloupostí škodí druhým, tak ti z toho je smutno. Ale při poznání, že je to, co je - bude ti jen na chvíli smutno.


P.S. I zaslepený hlupák je Absolutno.

:)
Návštěvník
 

Re: Vidět věci tak, jak jsou

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 20. bře 2020 13:10:07

Návštěvník
 

Re: Vidět věci tak, jak jsou

Nový příspěvekod ... » pát 20. bře 2020 14:05:09

V knize ´Neulpívat: cesta odevzdávání´ DR. Hawkins podrobně v jednotlivých kapitolách popisuje, jakým způsobem je možné překračovat jednotlivé stupně své neuvědomované zaslepenosti, charakterizované podobenstvím o tulákovi.

Stejně jako ten tulák reagujeme zaslepeně na svým jednotlivých úrovních, které jsou pro nás charakteristické, dokud si nezačneme uvědomovat, co v nás tyto reakce vyvolává. Pak

když se analyticky zadíváme na svůj život, začneme rozpoznávat všechny ty připoutanosti a úniky, do kterých upadáme. Každý z nich představuje potenciální budoucí zdroj bolesti a utrpení. Skutečně důležité oblasti by se měly důkladně prozkoumat.

Když to všechno začneme pozorovat, může nás to rozhněvat. Hněv je lepší než rezignace, apatie, deprese a zármutek! Znamená to přijmout odpovědnost za svou mysl. Objevuje se schopnost nahlížet do sebe a rozpoznávat svoje navyklá přesvědčení, klást si otázky a hledat nová řešení. Na úrovni odvahy jsme ochotní absolvovat kurzy sebezdokonalování, učit se technikám uvědomování si a riskovat cestu do nitra, abychom hledali své pravé Já, vnitřní realitu. Je tu ochota zažívat nejistotu, období zmatenosti a dočasného rozrušení, protože za dočasným nepohodlím se nachází dlouhodobý transcendentní cíl.

Jakmile se stín rozpoznává a přijímá se, nemá už žádnou moc. Ve skutečnosti je to jen náš strach z těchto myšlenek a impulzů, který jim dodává nějakou moc. Potom, co se se svým stínem důvěrně obeznámíme, nemusíme už svoje obavy promítat na celý svět a začnou rychle mizet.

http://www.hawkins.support/studijni-kni ... evzdavani/

...
 

Re: Vidět věci tak, jak jsou

Nový příspěvekod Zdeněk » pát 20. bře 2020 17:44:41

Dobrá, vizme tedy věci tak jak jsou:


Hawkins píše:Jde o milion maličkých světýlek, vidíte je ne? (...) jestliže si budete vědomi svého dýchání a budete svědky toho pole, vstoupíte do pokročilejšího stavu vědomí.
...
Takže jen požádáte Boha: Prosím ukaž mi podstatu vědomí. A uvidíte podstatu vědomí.


Ten člověk je zřejmě pod vlivem omamné látky. Prostě se ze svých závislostí nevymotal (viz jeho vzezření, výraz obličeje). A tento člověk učí, píše knihy. A lidé je čtou, dokonce překládají. A citují ho v diskuzích jako autoritu. A pociťují teď rozhořčení, zlost. A nebudou schopni rozumně argumentovat. To je to, k čemu Hawkinsova metoda vede.
Zdeněk
 
Příspěvky: 1020
Registrován: ned 20. led 2019 18:12:05

Re: Vidět věci tak, jak jsou

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 20. bře 2020 18:11:11

Někomu možná stačí pochopit poznatky, o které se MUDr. Hawkins ve svých knihách dělí: o to, co se v praxi osvědčilo - nejen jemu; popisuje řadu vlastních zkušeností i zkušeností svých kolegů a pacientů, co nastalo, když se začali napojovat na nekonečnou vesmírnou Energii odevzdáváním všech svých negativních pocitů i myšlenek.

On sám a pak i jeho pacienti se tímto způsobem uzdravili z celé řady velmi vážných nemocí. Je to důsledek faktu, že každá nemoc má psychosomatický spouštěč, který se dá vytrvalým odevzdáváním úplně rozpustit. A tak Dr. Hawkins začal plně přijímat a s vděčností a Láskou odevzdávat vesmírnému Zdroji/všetvořící Energii všechno, co právě vnímal jako negativní nebo nežádoucí, včetně svého strachu, obav, podezíravosti a dalších negativních stavů své mysli i svého těla, místo aby se s tím jako předtím automaticky ztotožňoval. Postupně se tím zvyšovaly vibrace všech systémů a subsystémů fyzického těla, včetně buněk – od nejnižší vibrační úrovně, kterou v těle automaticky vyvolávají negativní reakce na to co se děje, až po stav, kdy čím dál víc buněk i tělesných orgánů vibrovalo vysoko a začaly se proto chovat “zdravě.”

V knize ´Healing and Recovery´ MUDr. Hawkins píše, z čeho všeho se on sám uzdravil postupným rozpouštěním všech psychosomatických příčin svých onemocnění:

"Jelikož jsem měl tak velký seznam nemocí, musel jsem je všechny napsat, abych si je zapamatoval, protože polovinu z nich bych byl zapomněl, i když některé z nich trvaly po mnoho let. Například jsem měl duodenální vřed, který se nedal vyléčit. Prošel jsem všemi tradičními léčebnými procedurami, psychoanalýzou a celou řadu věcí; začalo to už na lékařské fakultě.

O dvacet let později jsem stále ještě měl vřed, a nejen to, byl to jiný druh vředu, který dělal díry v dalších částech mého dvanácterníku. Hrozila perforace a krvácení a opakovaně to způsobovalo zánět slinivky břišní. Také jsem měl zánět tlustého střeva s krvácením a s divertikulitidou. Divertikulitida byla ve skutečnosti tak zlá, že jsem několikrát skončil v nemocnici na transfuzi, málem jsem vykrvácel k smrti.

Kromě toho jsem měl migrény, které byly neléčitelné. Do jisté míry pomáhala psychoanalýza, setkal jsem se s neurology i s proslulými světovými odborníky, ale nepomohlo mi to od migrény, která údajně souvisela i s mnoha alergiemi. Byl jsem také přecitlivělý na látky obsažené v atmosféře. Nemohl jsem chodit na místa, která byla před několika týdny ošetřena těkavými látkami, protože stačila jediná částečka z milionů částic ve spreji, aby vyvolala migrénu.

Kromě toho jsem měl také Raynaudovu chorobu, která oslabovala průtok krve do mých končetin, začínala ohrožovat mé prsty gangrénou, způsobovala zhoršování krevního oběhu v rukách i nohách, které byly neustále studené. K tomu všemu jsem měl dnu a vysokou hladinu kyseliny močové. Samozřejmě jsem byl kvůli tomu na dietě. Měl jsem dnovou artritidu a v zadní části svého auta si jsem vozil hůl a léky. Dovedete si představit, jaké je zvedat ze zadní části vozu hůl, když se náhle objeví záchvat dny s bolestí, která je zcela paralyzující? Ta hůl byla v mém autě po mnoho let.

Ve stejné době jsem měl těžkou hypoglykémii. Nemohl jsem jíst cukr, sladkosti nebo škroby. Takže vzhledem ke všem těm alergiím, vředům, divertikulitidě, ostatním gastrointestinálním problémům, zánětu slinivky břišní a občasným žlučníkovým záchvatům existovalo ve skutečnosti jen velmi málo věcí, které jsem mohl jíst. Když jsem občas zašel do restaurace, jediná věc, kterou jsem si mohl bezpečně dát, byl hlávkový salát. Nemohl jsem jíst rajčata, protože semínka by mohla zhoršit divertikulitidu, která si v minulosti vyžádala hospitalizaci a krevní transfúze. Měl jsem také padesát liber nadváhy. (Později popíši, jak jsem zvládl tento problém.)

Bylo to špatné s gastrointestinálním traktem; s oběhovým systémem; se zažívacím systémem; s hormonální rovnováhou; s chemickým složením krve, včetně zvýšené hladiny cholesterolu a kyseliny močové; plus migrénami. Všechny tyhle věci ukazovaly na stres a zátěže v centrálním nervovém systému a na zhoršené fungování autonomního nervového systému. Navíc jsem měl pilonidální cystický nádor, který by za normálních okolností vyžadovat chirurgický zákrok, ale pomalu spontánně mizel.

Později došlo k těžkému srdečnímu selhání kvůli nerozpoznané Gravesově chorobě (poruše štítné žlázy), pro kterou byla předepsána operace nebo ozařování, to jsem ale odmítl. Vyšetřením hrudníku byl zjištěn nádor v pravém horním plicním laloku. Byla provedena biopsie, ústící v kolaps a pneumotorax (nahromadění vzduchu nebo plynu v prostoru obklopujícím plíce). Biopsie ukázala, že léze byla formou ptačí tuberkulózy, já jsem odmítl brát doporučovaných pět antibiotik v hodnotě 10.000 $ měsíčně, protože tak jako tak měly nízký léčivý účinek. Léze plic pomalu mizela bez jakéhokoli fyzického léčení. Porucha srdeční funkce se zlepšovala, stejně jako pneumotorax. Funkce štítné žlázy se nakonec vrátila k normálu bez operace nebo ozařování. Navíc, když jsem dělal tesařskou práci, došlo k amputaci levého palce a na chirurgii to dali do pořádku bez anestezie, stejně jako opakující se tříselnou kýlu, také bez anestézie. Chronicky recidivující neřešitelné duodenální vředy zmizely po třech ošetřeních akupunkturou.

Všechny výše uvedené nemoci a chirurgické zákroky se zpracovávaly a řešily popsaným upouštěním od odporu v každém okamžiku, rušením systémů přesvědčení a naprostým odevzdáváním se Boží Vůli. K vyléčení toho všeho došlo bez narkotik nebo anestetik. Celá řada nemocí byla důsledkem karmických sklonů, které vyplavaly na povrch intenzivní duchovní prací, což urychlilo jejich počáteční vynoření, ale později usnadnilo jejich zdánlivě zázračné uzdravení a zmizení.“

Kdo má zájem, může si to přečíst na internetu v českém překladu na http://www.hawkins.support/studijni-kni ... uzdraveni/

:)
Návštěvník
 

Re: Vidět věci tak, jak jsou

Nový příspěvekod Vari » pát 20. bře 2020 18:23:17

Zdeněk píše:Dobrá, vizme tedy věci tak jak jsou:


Hawkins píše:Jde o milion maličkých světýlek, vidíte je ne? (...) jestliže si budete vědomi svého dýchání a budete svědky toho pole, vstoupíte do pokročilejšího stavu vědomí.
...
Takže jen požádáte Boha: Prosím ukaž mi podstatu vědomí. A uvidíte podstatu vědomí.


Ten člověk je zřejmě pod vlivem omamné látky. Prostě se ze svých závislostí nevymotal (viz jeho vzezření, výraz obličeje). A tento člověk učí, píše knihy. A lidé je čtou, dokonce překládají. A citují ho v diskuzích jako autoritu. A pociťují teď rozhořčení, zlost. A nebudou schopni rozumně argumentovat. To je to, k čemu Hawkinsova metoda vede.


Vidím to spíš tak, že popisuje něco čistě individuálního jako obecně platné.
Já asi možné, že je dost lidí, kteří po zavření očí vidí světýlka a je jistě dost lidí, kteří je nevidí a mají rozdílné vjemy. Ti by se neměli chtít napasovat do situace, kdy uvidí světýlka (ono stačí si zatlačit na oční bulvy ... nebo láhev jinu). Proto mám rád lektory, kteří nepředpokládají, že to všichni mají, jak pře kopírák.

Nicméně dedukovat z toho, že Hawkins byl pod vlivem omamné látky, je taky do divoký skok. Svědčí o omezenosti pisatele a neschopnosti připustit, že to zkrátka má každý jinak.
Vari
 

Re: Vidět věci tak, jak jsou

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 20. bře 2020 18:33:03

Kdo byl Dr. Hawkins?

Sir David R. Hawkins, M.D., Ph.D., byl mezinárodně uznávaným psychiatrem, který se po zážitku osvícení stal duchovním učitelem a badatelem, zabývajícím se fenoménem vědomí. ​

Mezi jeho knihy patří např. Moc versus síla, Vzestup po úrovních vědomí, Pravda versus nepravda, Vševidoucí Já (vydali jsme již v češtině). ​

V sedmdesátých letech byl společně s držitelem Nobelovy ceny Linem Paulingem spoluautorem knihy Ortomolekulární psychiatrie, která znamenala revoluci na poli psychiatrie. Přednášel ve Westminsterském opatství, na Oxfordském fóru, University of Argentina, University of Notre Dame a na Stanfordově a Harvardově univerzitě. Pracoval také jako poradce v katolických, protestantských a buddhistických klášterech.

Obdržel Huxleyovu cenu, rytířský titul od Svrchovaného špitálního řádu sv. Jana z Jeruzaléma, byl nominován na Templetonovu cenu a na Východě honorován titulem „Přední učitel cesty osvícení“. Ve svých knihách a přednáškách často upozorňoval na cestu odevzdání se Boží lásce a nelpění na vlastním egu.

Známý je zejména mapou vědomí, která popisuje stoupající úrovně lidského vědomí, od velmi nízkých hladin psychopatických zločinců až po vysoké duchovní stavy. Jeho práce je prodchnuta vstřícností k lidem a jejich údělu, dobromyslností a humorem. Jak řekl: „Humor překlenuje propast mezi vnitřním vnímáním světa a pravou skutečností”.

Vytváří tak ostrý kontrast mezi tím, co si myslíme, čemu věříme, a mezi podstatou reality, která leží za vším. Humor odhaluje bludy, které si ego vybudovalo, aby se udrželo v existenci. Humor přichází s novými pohledy na svět a novými možnostmi, a přináší nám tak vysvobození a volnost.


https://www.pravda.je/index.php/david-r-hawkins/
Návštěvník
 

Re: Vidět věci tak, jak jsou

Nový příspěvekod Zdeněk » pát 20. bře 2020 19:22:35

Já poznám alkoholika, my se poznáme. Na rozdíl od Hawkinse jsem se vyléčil. V barmském meditačním klášteře.
Nevím, zda se Hawkins vyléčil ze svých nemocí, vím ale, že američanům nedělá potíž lhát, aby prodali. Nevěřím mu abstinenci. Je zjevné, že v meditaci (v klasickém smyslu) má zkušenosti velmi malé, že by byl na Východě honorován titulem „Přední učitel cesty osvícení“, to je opravdu humorné. Jeho metoda měření odporu natažené ruky je vědecky anekdotická.

"Jde o milion maličkých světýlek, vidíte je ne?" Tak by se asi daly shrnout argumenty obdivovatelů Hawkinse, jejich schopnost "vidět věci tak, jak jsou".
Zdeněk
 
Příspěvky: 1020
Registrován: ned 20. led 2019 18:12:05

Re: Vidět věci tak, jak jsou

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 20. bře 2020 19:27:28

!
O všelijakých těch tabulkách úrovní vědomí je důležité vědět, že jsou tady, aby každý sám sebe do nějaké z nich přiřadil - pokud ho to zajímá. Obvykle je to u nich napsané.

Rozhodně tady nejsou proto, aby se do nich přiřazovali ostatní. To se pak jen zneužívají k vlastním sobeckým účelům.

:)
Návštěvník
 

Re: Vidět věci tak, jak jsou

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 20. bře 2020 19:45:13

Poznatky o metodě měření odporu natažené ruky:

Měření odporu ruky se dělá pomocí kineziologického testování. Mně se už mnohokrát osvědčilo, je možné tím rozpoznat i jaký druh emoce nás v určité situaci nevědomky ovládá a vytestovat příčiny jejího vzniku. Pak nastane možnost za pomoci terapeuta zpracovat ty rozpoznané příčiny.

Kineziologie je jedna z nejznámějších metod alternativní medicíny, kterou uznávají psychologové, lékaři, učitelé i laici po celém světě. Postupně se začíná stále více rozšiřovat tato metoda i u nás. Kineziologie se týká studia svalů a pohybů těla (z řeckého kinesis – pohyb). Cílem kineziologie je udržování rovnovážného zdravotního stavu pomocí svalů lidského těla.

Narušení, zablokování energetických toků nastává při nemoci nebo stresu, ale i třeba díky traumatům z dětství uloženým v podvědomí. A tak se vytváří nejrůznější psychické či fyzické problémy, které se mohou stát chronickými. Stresové situace mohou podle této teorie zablokovat a odpojit až 75 % mozku. Mozek je jako počítač a zaznamenává všechny naše zkušenosti od početí po současnost, včetně stresujících či nepříjemných zážitků. Pomocí testování svalů může terapeut tyto energetické blokády vyhledat a pomocí jemných technik – jako např. jednoduchými pohyby, doteky či masážemi, popř. světelným působením přerušený energetický tok obnovit. Tato změna se následně projeví zlepšením svalové reakce.

Kineziologie tedy využívá vlastních ozdravných sil, které má každý a po odblokování se organismus začne automaticky vracet do rovnovážného stavu. Je to tedy metoda naprosto objektivní, kterou se může naučit každý a nemá nic společného s léčitelstvím. Například v Americe ji od 60. let hradí pojišťovna. Je hrazena také zdravotní pojišťovnou v Nizozemsku a od roku 1998 i v Maďarsku.

https://www.celostnimedicina.cz/kineziologie.htm


Návštěvník
 

Re: Vidět věci tak, jak jsou

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 20. bře 2020 19:48:49

Zdeněk píše:Já poznám alkoholika, my se poznáme. Na rozdíl od Hawkinse jsem se vyléčil. V barmském meditačním klášteře.
Nevím, zda se Hawkins vyléčil ze svých nemocí, vím ale, že američanům nedělá potíž lhát, aby prodali. Nevěřím mu abstinenci. Je zjevné, že v meditaci (v klasickém smyslu) má zkušenosti velmi malé, že by byl na Východě honorován titulem „Přední učitel cesty osvícení“, to je opravdu humorné. Jeho metoda měření odporu natažené ruky je vědecky anekdotická.

"Jde o milion maličkých světýlek, vidíte je ne?" Tak by se asi daly shrnout argumenty obdivovatelů Hawkinse, jejich schopnost "vidět věci tak, jak jsou".


Plivnul sis na něho a i na ty, kterým pomohl. Cítíš se ted' lépe?

:what:
Návštěvník
 

Re: Vidět věci tak, jak jsou

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 20. bře 2020 20:03:31

Návštěvník píše:
Zdeněk píše:Já poznám alkoholika, my se poznáme. Na rozdíl od Hawkinse jsem se vyléčil. V barmském meditačním klášteře.
Nevím, zda se Hawkins vyléčil ze svých nemocí, vím ale, že američanům nedělá potíž lhát, aby prodali. Nevěřím mu abstinenci. Je zjevné, že v meditaci (v klasickém smyslu) má zkušenosti velmi malé, že by byl na Východě honorován titulem „Přední učitel cesty osvícení“, to je opravdu humorné. Jeho metoda měření odporu natažené ruky je vědecky anekdotická.

"Jde o milion maličkých světýlek, vidíte je ne?" Tak by se asi daly shrnout argumenty obdivovatelů Hawkinse, jejich schopnost "vidět věci tak, jak jsou".


Plivnul sis na něho a i na ty, kterým pomohl. Cítíš se ted' lépe?

:what:

Když člověka ovládne podezíravost a obviňování, začne reagovat na mentální úrovni 30, tedy na té téměř nejnižší. Funkce logického myšlení je tím téměř úplně vyřazená, takže nedokáže vzít v úvahu ověřená fakta a je ovládán jen svou emocí.

Pro ostatní může být docela poučné takové reakce sledovat.
Návštěvník
 

Re: Vidět věci tak, jak jsou

Nový příspěvekod Zdeněk » pát 20. bře 2020 20:45:12

Vari píše:Vidím to spíš tak, že popisuje něco čistě individuálního jako obecně platné.
Já asi možné, že je dost lidí, kteří po zavření očí vidí světýlka a je jistě dost lidí, kteří je nevidí a mají rozdílné vjemy. Ti by se neměli chtít napasovat do situace, kdy uvidí světýlka (ono stačí si zatlačit na oční bulvy ... nebo láhev jinu). Proto mám rád lektory, kteří nepředpokládají, že to všichni mají, jak pře kopírák.

Nicméně dedukovat z toho, že Hawkins byl pod vlivem omamné látky, je taky do divoký skok. Svědčí o omezenosti pisatele a neschopnosti připustit, že to zkrátka má každý jinak.

Má-li to každý jinak, proč to neví Přední učitel cesty osvícení?
Hawkins se chytá něčeho, co je irelevantní. A neví, že je to irelevantní, tudíž je to laik. Který předstírá profíka. Proč to dělá? Já vidím rysy, které ty nevidíš, proto tvrdím alkoholik. Další možností je psychické onemocnění.
Zdeněk
 
Příspěvky: 1020
Registrován: ned 20. led 2019 18:12:05

Re: Vidět věci tak, jak jsou

Nový příspěvekod Zdeněk » pát 20. bře 2020 20:49:17

Návštěvník píše:Poznatky o metodě měření odporu natažené ruky:

Měření odporu ruky se dělá pomocí kineziologického testování. Mně se už mnohokrát osvědčilo, je možné tím rozpoznat i jaký druh emoce nás v určité situaci nevědomky ovládá a vytestovat příčiny jejího vzniku. Pak nastane možnost za pomoci terapeuta zpracovat ty rozpoznané příčiny.

Kineziologie je jedna z nejznámějších metod alternativní medicíny, kterou uznávají psychologové, lékaři, učitelé i laici po celém světě. Postupně se začíná stále více rozšiřovat tato metoda i u nás. Kineziologie se týká studia svalů a pohybů těla (z řeckého kinesis – pohyb). Cílem kineziologie je udržování rovnovážného zdravotního stavu pomocí svalů lidského těla.

Narušení, zablokování energetických toků nastává při nemoci nebo stresu, ale i třeba díky traumatům z dětství uloženým v podvědomí. A tak se vytváří nejrůznější psychické či fyzické problémy, které se mohou stát chronickými. Stresové situace mohou podle této teorie zablokovat a odpojit až 75 % mozku. Mozek je jako počítač a zaznamenává všechny naše zkušenosti od početí po současnost, včetně stresujících či nepříjemných zážitků. Pomocí testování svalů může terapeut tyto energetické blokády vyhledat a pomocí jemných technik – jako např. jednoduchými pohyby, doteky či masážemi, popř. světelným působením přerušený energetický tok obnovit. Tato změna se následně projeví zlepšením svalové reakce.

Kineziologie tedy využívá vlastních ozdravných sil, které má každý a po odblokování se organismus začne automaticky vracet do rovnovážného stavu. Je to tedy metoda naprosto objektivní, kterou se může naučit každý a nemá nic společného s léčitelstvím. Například v Americe ji od 60. let hradí pojišťovna. Je hrazena také zdravotní pojišťovnou v Nizozemsku a od roku 1998 i v Maďarsku.

https://www.celostnimedicina.cz/kineziologie.htmKlidně bych si s věcným zájmem nechal věštit nějakou cikánkou z ruky. Jestliže bys to však považoval za objektivní vědeckou metodu, kladl bych si otázku o tvé příčetnosti.
Zdeněk
 
Příspěvky: 1020
Registrován: ned 20. led 2019 18:12:05

Re: Vidět věci tak, jak jsou

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 20. bře 2020 20:50:29

Zdeněk píše:Já vidím to...


co si o něm představuješ.

Na rozdíl od odborníků na celé řadě univerzit, kteří s ním osobně komunikovali.

Každý má holt jiné priority, tak už to bývá.
Návštěvník
 

Další

Zpět na Cokoliv je libo

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků

cron