Zkoumání podstaty vidícího a viděného

Pravidla fóra
POLEMICKÉ FÓRUM

Zkoumání podstaty vidícího a viděného

Nový příspěvekod miroslav » ned 29. říj 2023 23:49:02

Zkoumání podstaty vidícího a viděného

(1) Tvar je pozorován a oko je jeho pozorovatel. Oko je pozorováno a mysl je jeho pozorovatelem. Mysl se svými změnami je pozorována a Svědek „Já“ je skutečným pozorovatelem. Avšak Svědek není pozorován nikým jiným.
(2) Tvary se jeví jako rozličné, přičemž rozdíly jsou spatřovány v odlišných vlastnostech - modrý, žlutý, tvrdý, jemný, krátký, dlouhý, atd. Oko naproti tomu je vidí a zůstává přitom samo jedno a totéž.
(3) Vlastnosti oka, jako jsou slepota či schopnost ostrého nebo slabého vidění, mohou být pozorovány myslí, protože ta je jednotou. To se týká také všeho, co je vnímáno uchem, kůží atd.
(4) Vědomí osvětluje ostatní mentální stavy, jako jsou žádosti, určování a pochyby, víra a její nepřítomnost, skromnost, pochopení, vytrvalost a její opak, strach a jiné, protože vědomí je jednotou.
(5) Toto vědomí ani nevzniká ani nezaniká, nepřirůstá ani netrpí úbytkem; je samo svítícím, vše ostatní osvětluje bez jakékoli jiné pomoci.
(6) Buddhi, zdá se, má svítivost, což je způsobeno odrazem vědomí v ní. Inteligence - buddhi - je dvojího druhu. Jeden je označován jako jáství, druhý jako mysl.
(7) Podle mínění moudrých je totožnost odrazu vědomí a ega podobná totožnosti ohně a žhavé železné koule. Tělo je ztotožněno s egem (jež se již ztotožnilo s odrazem vědomí), a tudíž je považováno za vědomou jsoucnost.
(8) Ztotožnění ega s odrazem vědom, s tělem a Svědkem je trojího druhu, a to přirozené, následkem minulé karmy a následkem nevědomosti.
(9) Vzájemné ztotožňování ega a odrazu vědomí, jež je přirozené, nepřestává tak dlouho, dokud je pokládáno za skutečné. Ostatní dvě identifikace zmizí po vyčerpání výsledků karmy a dosažením poznání nejvyšší Skutečnosti.
(10) Ve stavu hlubokého spánku, když myšlenka ega zmizí, stane se i tělo bezvědomým. Stav v němž se ego projevuje napolo, se nazývá stavem snů; plné projevení ega je stavem bdělým.
(11) Vnitřní orgán, mysl, jež sám je pouze změnou, se ztotožňuje s odrazem vědomí a vytváří si rozličné představy ve snu. A týž vnitřní orgán tím, že se ztotožňuje s tělem, představuje si z hlediska smyslových orgánů předměty vůči sobě vnější.
(12) Jemné tělo, které je hmotnou příčinou mysli a egoismu, je jedno a povahy neživotné. Pohybuje se ve třech stavech, rodí se a zmírá.
(13) Máje jsou nepochybně přisouzeny dvě síly: síla projektující a síla zakrývající. Projektující síla tvoří vše od jemného těla až po ohromný vesmír.
(14) Projevení všech jmen a tvarů v jsoucnosti, jež jest existencí (sat), vědomím (čit) a blahem (ánanda) a jež jest totožné s brahma, podobně jako pěna a vlny na oceáně, je známo jako stvoření.
(15) Druhá síla máji skrývá rozdíl mezi pozorovatelem a pozorovanými předměty, jež jsou poznávány uvnitř těla, právě tak jako rozdíl mezi brahma a zjevným vesmírem, který je pozorován vně našeho těla. Tato síla je příčinou zjeveného vesmíru.
(16) Jemné tělo (linga), jež existuje v těsném sousedství Svědka (sákšna), se ztotožňuje s hmotným tělem; vtěleným empirickým já (džívou) se stává tím, že na ně působí odraz vědomí.
(17) Charakter vtěleného já je mylně spatřován také v sákšinovi. Zmizením zahalující síly se rozdíl mezi pozorovatelem a objektem stane jasným a mylné ztotožnění džívy se sákšínem (Svědkem) zanikne.
(18) Podobně se brahma vlivem síly, jež zastírá rozdíl mezi ním a zjevným vesmírem, zdá být vybaveno přívlastky změny.
(19) Také v tomto případě se rozdíl mezi brahma a zjevným vesmírem stane jasným, a to se zmizením zahalující síly. Změna je tudíž pozorována ve zjeveném vesmíru, nikoli však v brahma.
(20) Veškeré jsoucnosti mají pět charakteristik, a to existenci, poznatelnost, přitažlivost, tvar a jméno. Prvé tři z nich náleží brahma a další dvě světu.
(21) Charakteristiky absolutna (brahma) - existence, vědomí a blaho - jsou stejnou měrou přítomny v akáše (etheru), vzduchu, ohni, vodě a zemi, jako v bozích, zvířatech a lidech. Jména a tvary, charakteristiky projeveného svět, vytvářejí iluzi vzájemné odlišnosti.
(22) Když jsme se stali indiferentními ke jménu a tvaru a jsme oddáni sat-čit-ánanda, měli bychom vždy cvičit soustředění buď do svého srdce nebo na vnějšek.
(23) Dva druhy soustředění (samádhi) cvičených v srdci (uvnitř našeho já) jsou známy jako savikalpa a nirvikalpa. Savikalpa samádhi je dále děleno na dvě třídy podle sdružení se s poznatelným předmětem nebo zvukem (jako předmětem).
(24) Žádosti obsažené v mysli mají být pokládány za (poznatelný) předmět. Meditujte o vědomí jako o jejich Svědku. Tomu se říká savikalpa samádhi sdružené s (poznatelným) předmětem.
(25) Já jsem existence-vědomí-blaho, nepřipoutatelný, samozářící a prost duality. To je ono druhé savikalpa samádhi, jež je sdružené se zvukem jako předmětem.
(26) Ale při nirvikalpa samádhi se mysl stane pevnou, podobnou nekmitajícímu plameni světla drženého v bezpečí. Tím, že se žák zcela ponoří do blaha uskutečnění Já, stane se indiferentním jak k předmětům, tak i ke zvukům.
(27) První druh samádhi lze cvičit pomocí nějakého zevního předmětu stejně jako pomocí předmětu vnitřního. V tomto samádhi jsou jméno a tvar odděleny od toho, co je čistou existencí, od brahma.
(28) Jsoucnost, jež je vždy téže přirozenosti a neomezena časem a prostorem a též je charakterizována existencí-vědomím-blahem, je skutečným brahma. Toto nepřetržité rozjímání je nazýváno středním ponořením čili savikalpa samádhi sdruženým se zvukem (předmětem).
(29) Netečnost mysli k zevním předmětům, jako v předchozím ponoření, vzhledem k zakoušení blaha - to je označeno jako třetí druh samádhi (nirvikalpa). Cvičící by měl svůj čas nepřetržitě trávit v těchto šesti druzích samádhi.
(30) Když zmizí připoutanost k tělu a uskuteční se nejvyšší Já, pak ať se mysl obrátí k jakémukoli předmětu, samádhi je stále zažíváno.
(31) Po spatření Jeho, který je nahoře i dole, jsou pouta srdce zlomena, veškeré pochybnosti jsou rozřešeny a veškeré karmy jsou zaniklé.
(32) Jsou tři představy džívy (vědomí), a to jako omezeného pránou atd., jako jevícího se (v mysli) a jako vědomí představené ve snu (jakoby přijímající nedostatky člověka).
(33) Omezení je zdánlivé, avšak to, co se zdá být omezeno, je skutečné. Že se Já jeví jako džíva, vzniká nadřazením iluzorních přívlastků, ve skutečnosti však má přirozenost brahma.
(34) Védická tvrzení, jako je například výrok: „To jsi Ty“, prohlašují totožnost nedílného brahma s džívou; tak se to jeví z hlediska „teorie o omezení“. Nesouhlasí však přitom s ostatními dvěma hledisky (o džívovi).
(35) Májá, jež má dvojí aspekt, projektující a zakrývající, je v brahma. Omezuje nedělitelnou přirozenost brahma a způsobuje, že Ono (brahma) se jeví jako svět a vtělená bytost.
(36) Je to proto, že klamný projev vědomí umístěného do buddhi vykonává rozličné skutky a užívá jejich výsledků; proto je zván džívou. A to vše, tvořeno elementy a jejich plody, jež jsou povahy předmětů užívání, se nazývá džagat (vesmír).
(37) Tito dva, datující se od časů bez počátku, mají existenci pouze empirickou, založenou na zkušenosti, a existují pouze tehdy, dokud není dosaženo osvobození. Proto jsou oba zváni empirickými.
(38) Spánek, který se obecně uvádí ve spojitosti s vědomím mylně projeveným (v mysli) a přirozeností zakrývající a projektující, nejprve zakrývá empirické individuální já a poznávaný vesmír, ale pak si je znovu představí (ve snu).
(39) Oba tyto předměty (pozorující já a pozorovaný svět) jsou iluzorní tím, že mají existenci pouze v období (spánkové) zkušenosti. Je to proto, že nikdo, když se jednou probudí ze spánku, nevidí ony předměty, když opět sní.
(40) Iluzorní (pratibhásika) džíva pokládá iluzorní svět za skutečný, empirický (vjávahárika) džíva však pokládá jej za neskutečný.
(41) Empirický džíva vidí tento empirický svět jako skutečný. Avšak skutečný džíva o něm ví, že je neskutečný.
(42) Avšak skutečný (paramárthika) džíva ví, že jeho totožnost s brahma je skutečná. On nevidí druhého, a vidí-li jej, chápe, že je iluzorní.
(43) Jelikož se charakteristiky vody, jako jsou sladkost, tekutost či chladnost, zdají vlastní vlnám, a tudíž i pěnám, jejichž podstatou jsou vlny, tak se existence, vědomí a blaho, jež jsou přirozenými charakteristikami sákšina, zdají - vzhledem k jejich vztahu se sákšinem - vlastní vjávahárika džívovi a jeho prostřednictvím i pratibhásika džívovi.
(44) Když pěna zmizí ve vlně, splynou její charakteristiky (tekutost atd.) s vlnou; zmizí-li vlny ve vodě, pak charakteristiky vln splynou s touto vodou.
(45) Se zmizením pratibhásika džívy ve vjávahárika džívovi se existence, vědomí a blaho (jež jsou jeho charakteristikami) ponoří do vjávahárika džívy. Když pak ten také zmizí (v sákšinu), uvedené charakteristiky se rovněž ponoří do sákšina.

Vpravdě vše, co existuje, je brahma.
Průvodce píše:Vpravdě vše, co existuje, je brahma.


Jiný mi slovy, brahma je vše co existuje.
To je definice pojmu brahma
Je to tak?
(pro jistotu, jestli to neplatí jen jednosměrně)
Uživatelský avatar
miroslav
 
Příspěvky: 3843
Registrován: čtv 29. kvě 2014 10:33:24

Re: DRGDRŠIJAVIVEKAČUDAMÁNI

Nový příspěvekod miroslav » ned 29. říj 2023 23:54:31

A teď je na řadě otázka, co existuje.
Myšlenka existuje?
Podle mne ano, ale někteří říkají, že to, co je a za chvíli není, neexistuje - třeba myšlenka.
Co ty na to, průvodče?
Uživatelský avatar
miroslav
 
Příspěvky: 3843
Registrován: čtv 29. kvě 2014 10:33:24

Re: DRGDRŠIJAVIVEKAČUDAMÁNI

Nový příspěvekod Průvodce » pon 30. říj 2023 0:24:15

miroslav píše:A teď je na řadě otázka, co existuje.
Myšlenka existuje?
Podle mne ano, ale někteří říkají, že to, co je a za chvíli není, neexistuje - třeba myšlenka.
Co ty na to, průvodče?Nic.

To je pouze tvůj boj...
Průvodce
 

Re: DRGDRŠIJAVIVEKAČUDAMÁNI

Nový příspěvekod Abybylojasno » pon 30. říj 2023 6:22:12

miroslav píše:
Průvodce píše:Vpravdě vše, co existuje, je brahma.


Jiný mi slovy, brahma je vše co existuje.
To je definice pojmu brahma
Je to tak?
(pro jistotu, jestli to neplatí jen jednosměrně)


(40) Iluzorní (pratibhásika) džíva pokládá iluzorní svět za skutečný, empirický (vjávahárika) džíva však pokládá jej za neskutečný.
(41) Empirický džíva vidí tento empirický svět jako skutečný. Avšak skutečný džíva o něm ví, že je neskutečný.
Abybylojasno
 

Re: DRGDRŠIJAVIVEKAČUDAMÁNI

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 30. říj 2023 6:48:03

"Uvolňuji se a odkládám veškerou mentální zátěž a dovoluji Bohu, aby skrze mne vyjádřil svou dokonalou lásku, mír a moudrost."

— Sri Sri Paramahansa Yogananda
Návštěvník
 

Re: DRGDRŠIJAVIVEKAČUDAMÁNI

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 30. říj 2023 8:46:39

Abybylojasno píše:
(40) Iluzorní (pratibhásika) džíva pokládá iluzorní svět za skutečný, empirický (vjávahárika) džíva však pokládá jej za neskutečný.
(41) Empirický džíva vidí tento empirický svět jako skutečný. Avšak skutečný džíva o něm ví, že je neskutečný.


“Pratibhásika džíva” je termín používaný v Advaita Vedanta filosofii pro popis iluzorního já, které vzniká z odrazu vědomí v mysli.

“Vjávahárika džíva” je termín používaný v Advaita Vedanta filosofii pro popis empirického já, které vzniká z odrazu vědomí v mysli. Empirické já je vnímáno jako iluzorní, protože je ovlivněno subjektivními zkušenostmi a omezením smyslových orgánů. V tomto kontextu se termín “empirický” používá k označení pozorovatelných jevů, které jsou ovlivněny subjektivními faktory.

Přeloženo do češtiny:

Iluzorní já pokládá své myšlenky o tom, jaký svět je, za skutečnost a empirické já o tom ví, že to je neskutečné.

Empirické já považuje smyslově poznávaný svět za skutečný a pravé Já ví, že tento svět je neskutečný.
Návštěvník
 

Re: DRGDRŠIJAVIVEKAČUDAMÁNI

Nový příspěvekod miroslav » pon 30. říj 2023 9:06:17

Průvodce píše:
miroslav píše:A teď je na řadě otázka, co existuje.
Myšlenka existuje?
Podle mne ano, ale někteří říkají, že to, co je a za chvíli není, neexistuje - třeba myšlenka.
Co ty na to, průvodče?Nic.

To je pouze tvůj boj...


A ten "můj boj" existuje nebo neexistuje?
Uživatelský avatar
miroslav
 
Příspěvky: 3843
Registrován: čtv 29. kvě 2014 10:33:24

Re: DRGDRŠIJAVIVEKAČUDAMÁNI

Nový příspěvekod Petra Petrovitá » pon 30. říj 2023 13:52:56

miroslav píše:
Průvodce píše:
miroslav píše:A ten "můj boj" existuje nebo neexistuje?
Kamaŕadka mi na tenhle Web poslala odkaz s tím, že když ráda poznávám nové "typy", na těchto stránkách jich naleznu přehršel...

Ty, nicku "Miroslav", vypadáš velmi slibně...

Když zparafrázuji svého miláčka Korbena Dallase:

Neřvi a BOJUJ!
Petra Petrovitá
 

Re: DRGDRŠIJAVIVEKAČUDAMÁNI

Nový příspěvekod miroslav » pon 30. říj 2023 21:11:29

Abybylojasno píše:
(40) Iluzorní (pratibhásika) džíva pokládá iluzorní svět za skutečný, empirický (vjávahárika) džíva však pokládá jej za neskutečný.
(41) Empirický džíva vidí tento empirický svět jako skutečný. Avšak skutečný džíva o něm ví, že je neskutečný.


Který džíva pokládá tato tvrzení za pravdivá?
Uživatelský avatar
miroslav
 
Příspěvky: 3843
Registrován: čtv 29. kvě 2014 10:33:24

Re: DRGDRŠIJAVIVEKAČUDAMÁNI

Nový příspěvekod Petra_ » pon 30. říj 2023 23:12:17

miroslav píše:
Abybylojasno píše:
(40) Iluzorní (pratibhásika) džíva pokládá iluzorní svět za skutečný, empirický (vjávahárika) džíva však pokládá jej za neskutečný.
(41) Empirický džíva vidí tento empirický svět jako skutečný. Avšak skutečný džíva o něm ví, že je neskutečný.


Který džíva pokládá tato tvrzení za pravdivá?


Ano, Miroslave - ODPOVĚZ!
Petra_
 

Re: DRGDRŠIJAVIVEKAČUDAMÁNI

Nový příspěvekod Průvodce » pon 30. říj 2023 23:38:28

miroslav píše:A ten "můj boj" existuje nebo neexistuje?


Až na to přijdeš, určitě všechny potěšíš svou sdílenou zkušeností.
Průvodce
 

Re: DRGDRŠIJAVIVEKAČUDAMÁNI

Nový příspěvekod Jana » úte 31. říj 2023 8:59:40

miroslav píše:
Abybylojasno píše:
(40) Iluzorní (pratibhásika) džíva pokládá iluzorní svět za skutečný, empirický (vjávahárika) džíva však pokládá jej za neskutečný.
(41) Empirický džíva vidí tento empirický svět jako skutečný. Avšak skutečný džíva o něm ví, že je neskutečný.


Který džíva pokládá tato tvrzení za pravdivá?


Miroslave, dobrá otázka.

Pratibhásika znamená v překladu něco jako "ustřihnutý talent", bez talentu, kterému říkají iluzorní džíva (živý). Žije ve svých představách, věří, že myšlenky jsou skutečností, věří tomu, že to, co si myslí o sobě a o druhých, je skutečné. Věří, že mysl je skutečná.

Tak tenhle všechna zbylá tvrzení logicky nemůže pokládat za pravdivá.
**************************************************************************************

Vjávahárika [vyāvahārika] – týkající se světa jevů (podrobeného klamu májá), Empirický džíva, který prostřednictvím smyslového poznávání a zkušeností poznává, že snová realita je neskutečná a vidí hmotnou realitu (to, co si sám osahá, co na vlastní oči vidí) jako skutečnou, poznává jen částečnou skutečnost.
**************************************************************************************

A skutečný džíva (živý) poznává to, o čem mluví Probuzení.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 7654
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: DRGDRŠIJAVIVEKAČUDAMÁNI

Nový příspěvekod miroslav » úte 31. říj 2023 10:39:48

Petra_ píše:
miroslav píše:
Abybylojasno píše:
(40) Iluzorní (pratibhásika) džíva pokládá iluzorní svět za skutečný, empirický (vjávahárika) džíva však pokládá jej za neskutečný.
(41) Empirický džíva vidí tento empirický svět jako skutečný. Avšak skutečný džíva o něm ví, že je neskutečný.


Který džíva pokládá tato tvrzení za pravdivá?


Ano, Miroslave - ODPOVĚZ!

Milá zlatá, to je kontrolní otázka pro tebe.
Ty tady cituješ o různých džívech ve vztahu ke skutečnosti, tak mne zajímá co za skutečné pokládáš ty.
Uživatelský avatar
miroslav
 
Příspěvky: 3843
Registrován: čtv 29. kvě 2014 10:33:24

Re: DRGDRŠIJAVIVEKAČUDAMÁNI

Nový příspěvekod miroslav » úte 31. říj 2023 10:41:08

Průvodce píše:
miroslav píše:A ten "můj boj" existuje nebo neexistuje?


Až na to přijdeš, určitě všechny potěšíš svou sdílenou zkušeností.


Ten "můj boj" si si vymyslela ty, tak opět to byla kontrolní - doplňující otázka.
Uživatelský avatar
miroslav
 
Příspěvky: 3843
Registrován: čtv 29. kvě 2014 10:33:24

Re: DRGDRŠIJAVIVEKAČUDAMÁNI

Nový příspěvekod Petra_ » úte 31. říj 2023 12:33:18

miroslav píše:
Petra_ píše:
miroslav píše:
40) Iluzorní (pratibhásika) džíva pokládá iluzorní svět za skutečný, empirický (vjávahárika) džíva však pokládá jej za neskutečný.
(41) Empirický džíva vidí tento empirický svět jako skutečný. Avšak skutečný džíva o něm ví, že je neskutečný.


Který džíva pokládá tato tvrzení za pravdivá?


Ano, Miroslave - ODPOVĚZ!

Milá zlatá, to je kontrolní otázka pro tebe.
Ty tady cituješ o různých džívech ve vztahu ke skutečnosti, tak mne zajímá co za skutečné pokládáš ty.


Vidíš, vidíš. Nemusel jsi to číst...

Mužská logika tě vede k fikci, že každý musí mít nějakou konkrétní představu kým on sám je, To ale není žádná skutečnost, to jsou jen částečné a velmi dočasné odlesky skutečnosti, které si "cestou" každý potrefený snaží nějak přivlastnit.

Ženská logika je jiná, a možná právě proto tě to mate. Co je mi po nějakém kategorizování, analýze a postoji? Nic. Pro mne je podstatné, zda s tím souzním anebo ne. Když s něčím souzním, je to pro mne pravda. Neznamená to nějakou absolutní a globální kategorii "pravda". Ani neřeším její trvanlivost v čase. Mé vnímání toho souznění, "mé" pravdy, je v přítomnosti. Minulost není podstatná a budoucnost je k ničemu. Takže nemám problém ti odpovědět, že verše 40 a 41 jsou jen obyčejné popisy uvozující podstatu toho, že vše je jen fikce a představa, dokud není ustaven pohled skutečně Živého. A ne Toho, ale jen Živého. Nepokládám se ani za prožívajícího iluze ani za prožívajícího zkušenost (má vlastní interpretace, ale i ta se za vteřinu může zase změnit - život sám je jedna velká změna).

Pokud stále potřebuješ nějaké kategorie a jejich obsahy, kup si katalog. Já budu raději jen žít v té mé přítomnosti bez nutnosti ji jakkoli z vnějšku analyzovat.
Petra_
 

Re: DRGDRŠIJAVIVEKAČUDAMÁNI

Nový příspěvekod Tara » úte 31. říj 2023 13:03:06

Ženská logika je jiná, a možná právě proto tě to mate. Co je mi po nějakém kategorizování, analýze a postoji? Nic. Pro mne je podstatné, zda s tím souzním anebo ne. Když s něčím souzním, je to pro mne pravda. Neznamená to nějakou absolutní a globální kategorii "pravda". Ani neřeším její trvanlivost v čase. Mé vnímání toho souznění, "mé" pravdy, je v přítomnosti. Minulost není podstatná a budoucnost je k ničemu. Takže nemám problém ti odpovědět, že verše 40 a 41 jsou jen obyčejné popisy uvozující podstatu toho, že vše je jen fikce a představa, dokud není ustaven pohled skutečně Živého. A ne Toho, ale jen Živého. Nepokládám se ani za prožívajícího iluze ani za prožívajícího zkušenost (má vlastní interpretace, ale i ta se za vteřinu může zase změnit - život sám je jedna velká změna).

Pokud stále potřebuješ nějaké kategorie a jejich obsahy, kup si katalog. Já budu raději jen žít v té mé přítomnosti bez nutnosti ji jakkoli z vnějšku analyzovat.

:yes:
Uživatelský avatar
Tara
 
Příspěvky: 2830
Registrován: stř 20. lis 2013 9:44:22

Re: DRGDRŠIJAVIVEKAČUDAMÁNI

Nový příspěvekod miroslav » úte 31. říj 2023 14:41:04

Petra_ píše: Já budu raději jen žít v té mé přítomnosti bez nutnosti ji jakkoli z vnějšku analyzovat.


Jako třeba veverka?
Uživatelský avatar
miroslav
 
Příspěvky: 3843
Registrován: čtv 29. kvě 2014 10:33:24

Re: DRGDRŠIJAVIVEKAČUDAMÁNI

Nový příspěvekod Tara » úte 31. říj 2023 14:58:46

K té analytice (abych se trošku odreagovala od toho traumatu), mě je daná analytika, logika věci, čísla jsou můj osud, jak jsem říkala :-)
Možná znamením, určitě čísly datumu narození a tak.
Panna navíc potřebuje mít ve všem pořádek, řád, pochopit příčinu, následek, výsledek atd.
Ale (a) zároveň jsem byla nějak obdařena vlastností, které říkám intuice, (rovina vize, dle numerologie).
A jsem hodně svá, dám nejvíce a převážně a vlastně ve všem :-) na svém úsudku (i kdyby pro někoho jiného to byl omyl, pomýlení, chjo, jak se ukázalo v otázce covidu, pak války UK x Ru, voleb u nás Fiala, eeeee).
Nemohu jinak.
Šla bych proti sobě a to skutečně ne že nechci, ale nemůžu.

Stejně je to s tzv. autoritami, co kdo z nich řekl, nebo za ně někdo prezentoval atd.
Jak píše Petra. Buď něco se mnou souzní (jak říkám voní), nebo ne.

V tom si myslím, to mají ženy lepší (blbý výraz), možná mají výhodu oproti většiny mužů (ne všech).... a i ten přístup k tomu tzv. Poznání - mužský x ženský je jiný, jak opět dobře vypíchla Petra....
Ženy mají jakousi přidanou hodnotu (bez motivu shození).... a proto budoucí svět, jak vyciťuji, by měl přináležet rozhodnutím více ženám....

I když jeden pól bez druhého netvoří jednotu. Jsou tu jeden pro druhého.... pro tu Jednotu bytí.... o kterou jde až v první řadě ♥
Uživatelský avatar
Tara
 
Příspěvky: 2830
Registrován: stř 20. lis 2013 9:44:22

Re: DRGDRŠIJAVIVEKAČUDAMÁNI

Nový příspěvekod miroslav » úte 31. říj 2023 15:42:18

Tara píše:Jak píše Petra. Buď něco se mnou souzní (jak říkám voní), nebo ne.


Toho využívají populisti a účeloví lháři. Celkem je ti jedno jestli, to co ti účeloví lháři a populisti podstrkují je nebo není pravda, hlavně že to s tebou (tvými tendencemi a psychologickými potřebami) souzní.
Prostě když to se mnou souzní, tak to bude nejspíš pravda.
Uživatelský avatar
miroslav
 
Příspěvky: 3843
Registrován: čtv 29. kvě 2014 10:33:24

Re: DRGDRŠIJAVIVEKAČUDAMÁNI

Nový příspěvekod Trini » úte 31. říj 2023 15:52:58

miroslav píše:
Tara píše:Jak píše Petra. Buď něco se mnou souzní (jak říkám voní), nebo ne.


Toho využívají populisti a účeloví lháři. Celkem je ti jedno jestli, to co ti účeloví lháři a populisti podstrkují je nebo není pravda, hlavně že to s tebou (tvými tendencemi a psychologickými potřebami) souzní.
Prostě když to se mnou souzní, tak to bude nejspíš pravda.


Aha, takže tvoje pravda s tebou nesouzní. Podle toho ji poznáš. :confused:

Někdy píšeš opravdu nesmysly.
Trini
 

Další

Zpět na Cokoliv je libo

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník