Emanuel

Emanuel

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 19. bře 2014 19:33:01

Kniha on-line ke čtení:

Obrázek


Vaše mysl
asi Boha postihnout nemůže.
Vaše srdce jej však již zná.

Když se vaše mysl zeptá "Proč?",
sami uvidíte, jak snadno se uspokojí
s povrchní odpovědí.
Když se Vaše srdce zeptá "Proč?
nežádá nic jiného, než je Boží pravda.

Srdce je neomylným kompasem,
který má každý z vás uvnitř sebe.
Srdce zná duši lépe,
než ji zná mysl.

Pokud Vaše mysl neslouží srdci,
stává se falešným a lichým pánem.

Jedinou pro Vás správnou cestou
je ta, která se již vine uvnitř Vás.
Abyste tuto cestu našli,
musíte naslouchat svému srdci.
Jiný způsob prostě neexistuje.

Zatímco prostou mysl její strachy činí
rigidní a manipulující,
vaše nitro počne šeptat
slova pravdy o Vašem věčném bezpečí
a o Vaší jednotě s Bohem.
Proto naslouchejte svému srdci.
Tam se nachází Vaše Světlo a pravda.

(Emanuel)
Návštěvník
 

Re: Emanuel

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 19. bře 2014 19:34:03

I když jste mrtví,
stále žijete.
Po smrti nepřestanete existovat.
Je to jen iluze.
Přes dveře smrti procházíte živí
a ani vědomí se nemění.
Neodcházíte do žádné podivné krajiny,
nýbrž do živé skutečnosti,
kde pokračování znamená růst.

Život a smrt
by se neměly posuzovat jako protiklady.


Je blíže pravdě,
pokud o smrti hovoříme jako o vstupu
než jako o výstupu.

Brána smrti poskytuje
obnovu obrovské vitality,
protože Vy do vitality primární
vstupujete z něčeho, co se dá nazvat
odvarem opravdového života.

Pokud budete smrt vnímat jako
nádherné průzračné jezero,
osvěžující a očisťující,
potom s blížícím se okamžikem odchodu
vědomí z těla
nastane jen příjemné ponoření
a vědomí prostě odplave pryč.

Umírání je regulováno.
Je Božského původu.

Je naprosto bezpečné.
Strach ze smrti
je strachem z uvolnění opratí.
Ve smrti je to obdobné jako v životě.
Jakmile je překonán lidský strach,
stává se proces umírání
vždy radostným.

Až je strach odsunut stranou,
stává se smrt
tím největším dobrodružstvím ze všech.
Ve vesmíru není nic, čeho byste se museli bát.
Návštěvník
 

Re: Emanuel

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 19. bře 2014 19:35:17

Chci Vám předat tyto dary:
svoji nejhlubší Lásku,
bezpečí Pravdy,
moudrost Vesmíru
a skutečnost Boží.

S těmito čtyřmi věcmi
Vás již nic nemůže zastrašit.
Půjdeme za hlasem srdce
rychle dál vstříc svému cíli,
kterýžto jest Domovem.

Já vím o existenci zmatku i pochyb
a o tom, jak se projevuje chaos.
Víte o tom,
že pod stíny povrchu
září věčné Světlo?

Tato pozemská rovina
není začátkem a ani koncem
Vaší existence.

Je prostě jen jedním krokem,
jen jednou školní třídou.
Nechejte mne přátelé,
ať vás zpravím o tom,
jak pevně jste zasazeni do věčnosti,
jak jasně
můžete zazářit ve fyzickém světě,
jak je možné to vše uskutečnit,
jak nádherně
byl vypracován Plán.
V Božím Plánu není žádná duše sama¨.
A žádná duše není zatracena.
Návštěvník
 

Re: Emanuel

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 19. bře 2014 19:36:20

Účelem života je zkoumat
Dobrodružství Učení Potěšení
A další krok k domovu

Fyzické tělo
je podobné skafandru

Vaše fyzická těla
pro Vás mohou být symbolem omezování,
obrovské bolesti a smrti,
symbolem překvapujících a burcujících potřeb
i neobvyklé jednoduchosti,
která nezná hranic ponížení.
Mohou však také být vnímána jako prostředky,
které si duše volí k obývání, protože tam kde jste
jsou vám platná více než skafandr.

To, že se naučíte
vnímat své božství,
tkví ve Vašem lidství.

Duchovní a lidské musí kráčet ruku v ruce,
jinak duchovno nemá oporu,
které by se mohlo přidržet.

My všichni jsme jedním a tímtéž.
Naší je jediná skutečnost,
jediná energie, jedno vnímání.
Mysl tento fakt není schopná uchopit,
případně přijmout jej bez boje,
ale srdce po tomto poznání touží.
A cožpak to není cílem života -
poznat, že sem patříte,
že jste v bezpečí a že jste věční,
poznat, že svojí duchovní podstatou
Bůh a Vy jste jedním.

Lidská forma není protikladem nebes.
Je výtvorem jisté omezené vize
a jejím projevem ve fyzickém světě.
Neexistuje nic z lidských zkušeností,
co by se nenacházelo i v duchovní sféře.

Proto je lidská forma požehnanou.
Je zrcadlem, věrnou replikou ducha.

Ve všem je přítomno Božství
a aby bylo nalezeno,
musí člověk pracovat s materiálem,
který má po ruce.
Přehlížet hlínu
znamená pochybovat o Božské energii,
která ji vytvořila.

Vaše učebnice je napsána.

je to všechno zde.
Návštěvník
 

Re: Emanuel

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 19. bře 2014 19:37:09

Žijete v milujícím vesmíru.

Všechny síly jsou zde proto,
aby vám poskytly pomoc a podporu.Každá duše vstupuje
do fyzicky symbolizované skutečnosti
odrážející její vědomý odpor vůči vnitřnímu Světlu.
Když tedy procházíte svým lidským životem,
pojímejte to jako vnější projev touhy a jejího zapření.
Každá inkarnovaná duše
táhne za sebou závoj negativizmu,
nezrodila by se, kdyby jej nenesla.

Při svém vstupu do lidského života
vstupujete zároveň i do prostředí falešných vjemů.
Ve Východní tradici se jim říká iluze.
Pokud považujete iluzi za pravdu
můžete zahořknout,
propadnout strachu nebo onemocnět.

Namísto toho vstupujte do života
s pohledem na perspektivy
Stvořitele všeho života
a uvidíte, že všechno je jen zázračná a cenná zkušenost.
Za všech okolností sledujte,
kdy jste byli hrnčířem pracujícím s hlínou
a ve vnější skutečnosti svého stvoření
odhalujte zrcadlový obraz
svého vnitřního Já.

Od okamžiku,
kdy jste se rozhodli znovu se inkarnovat
až do doby, kdy se Vaše duše rozhodne,
že již má všeho dost a zvolí odchod, všichni kráčíte
po stezce zodpovědnosti vůči sobě samým.

Jste zodpovědní
nejen za své každodenní jednání,
ale také za každý aspekt své existence,
což daleko přesahuje Vaši působnost,
dokonce hluboko mimo interval
mezi početím a hrobem

Každý z Vás je částí Boha
který volá "Já tvořím".
Seberealizace je realizací samotného Boha.
Božství nelze nadřazovat lidství.
Ono totiž lidstvím je. Není rozdílu.
Poznej sebe a poznáš Boha.

Jelikož Vaší ryzí podstatou je
Božská energie,
která je tvořivá,
vy také tvoříte.


Jste stvořitelem.
Jste stvořením.

Vytváříte své klamy
a tvoříte také své pravdy.
Tak se učíte.

Prostředí svého dětství jste si zvolili k učení proto,
aby Vám co nejúčinněji
zviditelnilo klamy,
na kterých jste se rozhodli pracovat
během svého života.
Vaše tělo, mysl a emoce
jsou mistrovským dílem
odrážející proces plánování,
stavby a taktiky.
Důvěřujte moudrosti své duše,
která zvolila okolnosti Vašeho dětství
k naplnění Vašeho života.

Jste Tvůrcem
své planety
i svého života


Tato planeta je planetou volby,
můžete potkat temnotu i světlo,
svoboda volby však náleží Vám.

Posilování uvědomění
je důležitou a integrální součástí
procesu uzdravování Vaší planety.

Váš svět se nachází uprostřed hmotné krize,
ale co to je vlastně krize?
Pouze proces výuky.

Mějte důvěru ve své bližní.
Jsou poučitelní.

Ve své ryzí podstatě
jste již nyní celiství.

****

Zlo je jen nerespektováním Boží vůle a Vyšších zákonů.

Nikdo by neodporoval Boží vůli,

pokud by si byl vědom,

že ji tvoří jen jeho vlastní radost,

blaženost a věčné štěstí.
Návštěvník
 

Re: Emanuel

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 19. bře 2014 19:38:00

V rámci své širší všezahrnující skutečnosti
jste Vy všichni, jako duše ve fyzických tělech,
stále bezpečně připoutány Božími zákony harmonie,
pravdy a jednoty.
"Vdechněte do svých srdcí
svoji nejhlubší touhu
po spatření Bytostí světla
a odložte svá očekávání ohledně toho,
jakým způsobem se zjevíme.

nemáte ani ponětí,
jak omezující tato očekávání mohou být.
Dejte sami sobě dovolení,
a to právě v tomto okamžiku,
k našemu doteku.
Je třeba jen tohoto Vašeho svolení.
Jsme zde.
Pronikněte k nám svojí touhou.
Vaše mysl cestu nezná,
Vaše srdce však již na tomto místě bylo.
Vaše duše jej nikdy neopustila.
Vítejte doma.

...Mám tělo a Vy je máte též.
Moje tělo je mírně pozměněno
změnou mého vědomí.
Vy i já jsme na stejné stezce.
Hledáme Pravdu a naše duše
touží přijít zpět v Jednotu s Bohem.
každý z nás vyrůstá ve své vlastní říši.

Tak je to.
Mezi mojí a Vaší skutečností není velký skok.
Všeobecně se věří, že právě Vy,
jejichž přítomnost má fyzickou podobu,
jste jedinou hmotnou existencí vesmíru.
Tento názor se však rozhodně nezakládá na pravdě.
Fyzickou realitou jsme obdařeni všichni.
Moje není až tak fotogenická jako ta Vaše,
ale dozajista existuje!

...Je velké množství bytostí o různé intenzitě Světla,
mají fyzickou a zcela jistě i duchovní formu
a všechny víří v kruzích snažíce se naplnit
své vlastní Jájství..."
Návštěvník
 

Re: Emanuel

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 19. bře 2014 19:39:04

Kdykoliv pocítíte,
že jakoby nemáte svobodu volby,
tehdy, a to na Vás apeluji, všechno odložte.
Tenhle trik totiž zakoušíte sami na sobě,
abyste se zbavili toho, že si na sebe naložíte
zodpovědnost a tím také potěšení ze života.

Namísto toho si představte,
co vlastně upřímně chcete.
Vyzkoušejte se. A buďte přitom opatrní, přátelé,
protože pokud si s přesvědčením
vizualizujete libovolnou náhodnou věc,
o které si však nejste jisti, že ji skutečně chcete,
stejně se projeví.
Nejde ani o kouzla ani o falešné naděje.
Jde o realitu v síle
Vašeho tvořivého impulzu.
Proto je třeba vypěstovat
sebeuvědomění až do hloubky svých schopností,
aby se do Vašeho života nikdy nedostal žádný výsledek
bez toho, abyste si jej vyvolili.

Svůj život si plánujete sami.
Nic ve vnější realitě, co jste si sami vytvořili
pro vás není cizí.
Neocenitelnou radostí lidského života
je rozhlédnout se kolem sebe po tom,
co se zdá být vnějšími okolnostmi,
po tom, čemu věříte ¨jako duše.

Pohlížejte na svůj pozemský život jako na symbol
a pojímejte své tělo jako prodloužení duše.

Váš život není Vašim velitelem.
Je Vaším dítětem.

Emanuelova kniha
Poselství z duchovních světů
Sest. Pat Rodegast ; Judith Stanton
Návštěvník
 

Re: Emanuel

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 19. bře 2014 19:46:51

Ve formátu pdf online ke stažení
Obrázek
Návštěvník
 

Re: Emanuel

Nový příspěvekod rafael » čtv 20. bře 2014 17:40:41

četl sem a mám knihu doma..velmi poučná kniha
Uživatelský avatar
rafael
 
Příspěvky: 562
Registrován: stř 02. led 2013 14:13:54

Re: Emanuel

Nový příspěvekod Návštěvník » sob 14. dub 2018 20:55:02

Láska

Lásku ve vesmíru
nevyčerpáte
ani pokud ji budete absorbovat
od tohoto okamžiku
na věky věků.

Láska je celistvá existence.
Láska je vesmírnou komunikací.
Je energií,
která stvořila
vesmír a udržuje jej v chodu.

Bůh je láska.

Veškerá hmota je tvořena Láskou.
Existuje organická Láska,
která promlouvá ke každému,
pokud alespoň někdo naslouchá.

List drží pevně na své větvi díky Lásce.
Láska může hýbat světem
a také to dělá.

Co jste si mysleli, že točí Vaší Zemí,
pokud by to nebyla Láska ?
A z čeho se asi skládá oheň Vašeho Slunce
a buňky Vašich těl
a hvězdy na Vašem nebi
a vědomí ve Vašich srdcích ?
Všechno to je Láska.

Není nic kromě Lásky.
Nenechejte se zmást maskami a pózami.
Láska je klihem, který drží Vesmír pohromadě.

Největší potřebou duše
je dosáhnout
takového stupně
Lásky k sobě
samému, který přinese jednotu,
v níž budou odstraněny soudy,
které způsobily tolikou bolest.
Návštěvník
 

Re: Emanuel

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 15. dub 2018 10:29:09

Pravá sebeláska není egoismem.
Pravá Láska je velkou pokorou.
Láska a soucit s ostatními nemůže existovat,
pokud jí nemáte dost i pro sebe.

Jak můžete cítit lásku Boží,
pokud nemilujete sami sebe?

Není to snad tatáž věc?
Dokud nezačnete přijímat sami sebe,
zavíráte bránu od rozvoje,
po kterém tak toužíte.

Tento rozvoj přichází skrze Vaše srdce.
Buďte k sobě ohleduplní.
Lásce není třeba se učit.

Láska prostě je.

Nikdo nemůže vykonávat bytí.
Může však vykonat rozhodnutí milovat.

Cesta k lásce se nachází skrze zakusení toho,
jaké to je bez ní,
stejně jako je uvědomění si temnoty cestou ke Světlu.


Děláte nejvyšší rozhodnutí o volbě.
Lásku není možné si osvojit.
Lásku je nutno vpustit.

Láska přichází v mnoha podobách.
Může plynout skrze ruce umělce.
Může být velikou sebeobětí mučedníka.
Může být pevným rozhodnutím vůdce.
Může být dotykem rodiče.
I něco tak jednoduchého,
jako je uchopení ruky dítěte přecházejícího ulici
je monumentálním aktem Lásky.

Každý projev laskavosti a lásky
přidává do Vašeho světa
více Světla a moci
a tím Boží Pravdy.

Vnášet koncepci Lásky do Vaší tělesné schránky,
a žít s ní co nejbohatším způsobem
je odpovědí na volání Boha,
který se ve Vás inkarnoval.


Po tomto naplnění touží všichni na světě.
Nejde o náhražku Božské Lásky,
ale o výživu, energii a osvobození,
pocházející ze ztělesněného Vesmírného Plánu.

Strach z dělení lásky mezi Boha a bližní
může příležitostně vzniknout.

Chtěl bych však říci,
že nejde o konflikt.
Strava, kterou dostáváte na t ělesné úrovni
je ve skutečnosti prospěšná i pro Váš duchovní růst.

Toužíte po Lásce, jako květina touží po Slunci
a máte na ni stejný nárok.

Přežije Láska smrt ?

Láska je věčná.

Prochází každou iluzorní bariérou jako jsou čas a prostor.
Láskaje nerozbitnou spojkou.

Vaše vědomí se proplétá z hmotné oblasti do prostoru mimo ni
a zase zpět, a to dokonce i tehdy,
když běháte sem a tam
a zařizujete své světské záležitosti.

Jelikož v sobě nosíte Lásku a touhu po návratu k Bohu,
je svátost návratu domů v průběhu Vašeho života
stále obnovovanou skutečností

Vaše srdce Vás vrací domů.
Návštěvník
 

Re: Emanuel

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 06. kvě 2019 16:43:24

Proč se rozhodlo těch šest miliónů duší
projit zážitky Holocaustu ?


Brána, která se duši otevírá při zrození,
může plnit mnoho účelů - může jít o učení
jiných, stejně jako sebe samotných.
Když má život sloužit obému, pak jsou
příčiny i důvody mimořádné.
V těch dobách může vyšší moudrost říci:
„A tohle je nyní potřebné."
Je možné obětovat se pro druhé a při tom
neztrácet výborné příležitosti pro
individuální růst.
Jistěže se volí cesta.
Nikdo se neocitá v takové situaci jen tak.
Každá duše si je ještě před svým
narozením vědoma svých potřeb
a schopností posunout svůj vývoj kupředu
a pomoci k růstu ostatních.
Činí tak za jistých okolností.


Co se stane s dušemi takových lidí
jako byli Hitler nebo Stalin ?


Když říkáte „duše jako Hitler a Stalin", tak
já říkám, že neznáte jejich duše.
Můžete mluvit o lidech, jako byli Hitler
nebo Stalin, ale nemůžete hovořit o jejich
celkové Božské Bytosti.
V lidském vědomí je zakotvena potřeba
po odplatě, po spravedlnosti.
Je mnoho věcí, kterým lidská mysl
nemůže porozumět.
Nemůžete se nutit do odpuštění nebo
lásky k někomu, kdo zdánlivě způsobil
tolik utrpení.
Z Vašeho pohledu se něco takového zdá
být neodpustitelným.
V duších těchto dvou a dalších lidí, kteří
jsou krutí, kteří týrají, vraždí, kteří jsou
egoističtí, ambiciózní a necitliví bude
pochopitelně muset nastat ještě velký
růst.
Je to jen otázka měřítka.
Uvnitř každého z Vás je malá část, o něco
menší než jsou ostatní, a v ní se skrývá
nenávist a rasismus, ozývá se v ní hlas,
který říká:
„Jsem jiný než Vy ostatní, jsem lepší."
Kdykoliv zaslechnete tento hlas, tak
to právě hovoří ten, který byl ve vnějším
světě Hitlerem.
Pamatujte, tohle je učebna a aby byly
některé vědomosti správně slyšeny
a pochopeny, je třeba jimi popsat nebesa.


Pokud se nakonec všichni staneme
opět jednou duší, splynu potom
v jednotu s Hitlerem ?


Mí drazí, v době, kdy Vy a Hitler budete
připraveni na splynutí v jedno, bude
veškeré nepřátelství přetaveno na Světlo
a Pravdu.
Váš svět je místem, kde se zakřivuje
Světlo.
Ale Světlo tam přece jen musí být, jinak
byste žádný svět neměli.
Návštěvník
 

Re: Emanuel

Nový příspěvekod Návštěvník » sob 02. zář 2023 16:59:51

Můj guru Neem Karoli Baba
mi doporučoval, abych učení přijímal
všude tam, kde se jen dá nalézt a abych
věřil, že intuitivní schopnosti mého srdce
oddělí vhodné vědomosti od vědomostí
nedůležitých a od těch, které by snad
mohly být škodlivé. Tato jeho podpora
mi umožnila doširoka se otevřít a získat
bohaté plody širokého spektra různých
tradic a zdrojů, ať už jsem čerpal ze slov
takových osobností, jakými byli Lao C`,
Buddha, třetí čínský patriarcha, Kristus,
Kabir, Ramana Mahariši, Ba'al Sem Tov,
Rámakrišna a další, nebo z daršanů
takových urozených duší, jako jsou
Dědeček Joe z Taos Pueblo, Ananda
Mayee Ma, Kalu Rinpoče z tibetské sekty
Kargyu, Benediktin páter Demasius, Láma
Govinda, Théra Sayadaw U Pandita atd.
Tyto hlasy milostivé moudrosti jsou théra
vádskými buddhisty nazývány Kalayan
Mita neboli Duchovní společníci: bytosti,
které svojí přítomností poskytují člověku
na jeho duchovní cestě vedení a podporu.
Emanuel je pro mne jedním z těchto hlasů
a je pro mne ctí, že Vám jej mohu
představit a podělit se s Vámi o jeho
učení.
Ram Dass
Návštěvník
 


Zpět na Inspirativní knihy

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník