Ego

Re: Ego

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 11. říj 2020 14:46:47

Jen ti, kteří již zcela dosáhli pravdy, jsou ze zla vyňati.

https://www.yogapoint.cz/joga/filozofie ... -meditaci/
Návštěvník
 

Re: Ego

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 11. říj 2020 14:48:14

Snaž se žít v míru s vyššími silami dobra. Odlož pocit marnosti a nespokojenosti a postav se stranu duchovních sil dobra. Ani na okamžik nepěstuj negativní myšlenky a city, kritiku, pýchu a domýšlivost. Nejnebezpečnější je opět pýcha: nedovolí ti přiznat si vlastní chyby. Je to právě pýcha a negativní myšlení, které překrývají štěstí duchovního srdce.
o) Rozdávej lidem dobro. Rozdávat můžeš však jen to, co máš. Proto buď dobrý! Odmítni ihned všechny negativní ideje, jakmile se objeví v tvé mysli. Každý den před spaním a rovněž tak ráno po probuzení si dávej sugesce, že budeš celý den myslet a jednat správně a pozitivně. Drž se míru, který je uvnitř tebe. Negativní city se v tobě nesmí udržet ani na okamžik. Nebuď nelaskavý a nesnášenlivý. Boj s omezujícími okolnostmi, ale také s vnitřními nepřáteli končí až v poznání a ještě pak musíš být opatrný na drobné reakce hněvu a rozmrzelosti. Ihned je v sobě znič. Buď pevně odhodlán zvítězit nad všemi negacemi. Nahraď je ihned pozitivním myšlením.

https://www.yogapoint.cz/joga/filozofie ... -meditaci/
Návštěvník
 

Re: Ego

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 11. říj 2020 15:08:51

Návštěvník píše:
Vzpomínky na staré špatné sklony nesmaže v záblesku první vstup do nebe, naopak - v kritické době vystoupí na povrch a hravě tě přemohou dřív, než si to uvědomíš. Zde bude hrát hlavní slovo úskočnost a mimořádná smyslnost, někdy i povahová tvrdost a hrubost. Jsi přece náhle "velký", proč bys měl být i milosrdný k ubožákům, kteří se nedostali tam, kam ty?

Ego je zrádné a lstivé, začne-li tě znovu ovládat, je království nebeské na opačném konci. Tvoje předsudky i omluvy ega jsou vrozené, a proto vytrvalé. Království nebeského jsi se sotva dotkl, a třebaže ti pomáhá, pomáhá ti v tichu, nenápadně. Musíš k němu zcela přiklonit, máš-li s jeho pomocí vyjít z léčky ega.

Učiň tak ihned! Nikdy to neodkládej. Věž, že duchovní pýcha je nejzatvrzelejší vlastností i vyspělého jogína. Aniž bys co zpozoroval, bude tvá cesta zatarasena nejen vnitřními, ale i zevními okolnostmi, lidmi a hlavně událostmi. Pokušení všeho druhu - káminikáňčana (ženy a zlato) - se budou kolem tebe jen hemžit. Tak můžeš svůj duchovní pokrok buď vůbec zakopat, nebo oddálit o mnoho dlouhých let.

Duchovní pokrok není a ještě asi dlouho nebude masový. Jenom jedinci rychle pokračují. Vyhledávej je a drž se jejich příkladů a rad. Vzdaluj se těch, kteří rozdmychávají nenávist, lhostejno ke komu. I těch, kteří žijí bez zábran. Pozor! Dobro i zlo jsou v lidech smíchány. Obojí existuje dokonce i v těch pokročilejších.


Eduard Tomáš

https://www.databazeknih.cz/knihy/108-m ... cile-32903My kteří jsme byli žáky duchovního Mistra Eduarda Tomáše víme z vlastní zkušenosti, že učil především způsobu, jakým je možné své ego (tj. osobní já) postupně rozpouštět. To trvá dlouho, obvykle mnoho let nebo i desetiletí. Teprve když ego zeslábne natolik, že přestane rozhodovat o našich reakcích a vnímají se stále víc mezery mezi myšlenkami a pocity, tj.čisté, neosobní, pozorující vědomí, je možné rozpoznat, že i ty jednotlivé projevy ega jsou modifikacemi vědomí.
Návštěvník
 

Re: Ego

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 11. říj 2020 15:29:05

Návštěvník píše:My kteří jsme byli žáky duchovního Mistra Eduarda Tomáše víme z vlastní zkušenosti, že učil především způsobu, jakým je možné své ego (tj. osobní já) postupně rozpouštět. To trvá dlouho, obvykle mnoho let nebo i desetiletí. Teprve když ego zeslábne natolik, že přestane rozhodovat o našich reakcích a vnímají se stále víc mezery mezi myšlenkami a pocity, tj.čisté, neosobní, pozorující vědomí, je možné rozpoznat, že i ty jednotlivé projevy ega jsou modifikacemi vědomí.

Kdo se to ego učí rozpouštět? Kdo to ego rozpouští? Ego? Nebo někdo jiný?
Návštěvník
 

Re: Ego

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 11. říj 2020 16:08:41

Návštěvník píše:
Návštěvník píše:My kteří jsme byli žáky duchovního Mistra Eduarda Tomáše víme z vlastní zkušenosti, že učil především způsobu, jakým je možné své ego (tj. osobní já) postupně rozpouštět. To trvá dlouho, obvykle mnoho let nebo i desetiletí. Teprve když ego zeslábne natolik, že přestane rozhodovat o našich reakcích a vnímají se stále víc mezery mezi myšlenkami a pocity, tj. čisté, neosobní, pozorující vědomí, je možné rozpoznat, že i ty jednotlivé projevy ega jsou modifikacemi vědomí.


Kdo se to ego učí rozpouštět? Kdo to ego rozpouští? Ego? Nebo někdo jiný?


Poměrně dlouho je to ego, které pochopilo, že svými bezděčnými reakcemi na okolí i na sebe ubližuje druhým i sobě. Proto začalo hledat způsob, jakým by se to dalo změnit, a zjistilo, že neosobním tichým pozorováním myšlenek a emocí slábne jeho navyklý sklon nechat se jimi ovládat; a při téhle vytrvalé praxi se stále víc sám od sebe prohlubuje vnitřní klid.

K tichému neosobnímu pozorováním myšlenek a emocí dochází nejprve jen několikrát denně v meditaci, postupně pak se to pak začne dít i při všech činnostech, od rána do večera. Tahle praxe obvykle trvá mnoho let, její délka závisí na intenzitě původního návyku reagovat egoisticky.

Postupně ale, nejprve jen občas, pak i čím dál častěji se přestává vnímat vlastní identita coby osobní já = ego a ukazuje se, že naše existence trvá dál i po rozpoznání, že ty myšlenky a pocity jsou tvary vědomí, které jsou vnímané čistým neomezeným vědomím.

Upozornění: po zkušenosti neosobního vědomí-Bytí je ovšem možné na tomhle faktu ulpět... a začne se vytvářet znovu osobní já, které už ví, jak to je = duchovní ego, které si tyhle poznatky včetně zkušenosti neduality přivlastňuje. A to může být daleko horší malér než to původní materialistické ego.
Návštěvník
 

Re: Ego

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 11. říj 2020 16:17:09

Vyplývá snad z toho, že ego skutečně začalo pracovat na své sebedestrukci a sebezničení? Nebo jen pracuje na možnosti dosáhnout duchovní pokročilosti?

Zlo bude tak dlouho ve světě, dokud zde bude vládnout ego

???
Návštěvník
 

Re: Ego

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 11. říj 2020 16:22:48

Návštěvník píše:Vyplývá snad z toho, že ego skutečně začalo pracovat na své sebedestrukci a sebezničení? Nebo jen pracuje na možnosti dosáhnout duchovní pokročilosti?


Zpočátku má ego zájem na své duchovní pokročilosti, právě proto začalo s touto praxí a pokračuje v ní.

Jenže vytrvalým neosobním pozorováním svých reakcí na dění jeho síla postupně slábne... a začne se nakonec rozpoznávat, že i tahle hra na osobní já je Hrou všetvořícího Bytí.
Návštěvník
 

Re: Ego

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 11. říj 2020 16:33:02

Návštěvník píše:
Návštěvník píše:Vyplývá snad z toho, že ego skutečně začalo pracovat na své sebedestrukci a sebezničení? Nebo jen pracuje na možnosti dosáhnout duchovní pokročilosti?


Zpočátku má ego zájem na své duchovní pokročilosti, právě proto začalo s touto praxí a pokračuje v ní.

Jenže vytrvalým neosobním pozorováním svých reakcí na dění jeho síla postupně slábne... a začne se nakonec rozpoznávat, že i tahle hra na osobní já je Hrou všetvořícího Bytí.


Ego pracuje na své pokročilosti až rozpozná, že je vše hrou všetvořícího Bytí a s pokročilostí zeslábne a pak se zničí?
Návštěvník
 

Re: Ego

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 11. říj 2020 16:52:53

Návštěvník píše:
Návštěvník píše:
Návštěvník píše:Vyplývá snad z toho, že ego skutečně začalo pracovat na své sebedestrukci a sebezničení? Nebo jen pracuje na možnosti dosáhnout duchovní pokročilosti?


Zpočátku má ego zájem na své duchovní pokročilosti, právě proto začalo s touto praxí a pokračuje v ní.

Jenže vytrvalým neosobním pozorováním svých reakcí na dění jeho síla postupně slábne... a začne se nakonec rozpoznávat, že i tahle hra na osobní já je Hrou všetvořícího Bytí.


Ego pracuje na své pokročilosti až rozpozná, že je vše hrou všetvořícího Bytí a s pokročilostí zeslábne a pak se zničí?


Nezničí se. Není tu už žádná osobní vůle, nikdo, kdo by chtěl něco takového udělat.

Ego se postupně se rozpouští

vytrvalým neosobním pozorováním reakcí na dění jeho síla postupně slábne... a začne se nakonec rozpoznávat, že i tahle hra na osobní já je Hrou všetvořícího Bytí


tak jako po východu slunce postupně mizí mlha... a nakonec se úplně rozpustí...
Návštěvník
 

Re: Ego

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 11. říj 2020 17:27:57

Návštěvník píše:
Ego se postupně se rozpouští
tak jako po východu slunce postupně mizí mlha... a nakonec se úplně rozpustí...

Dobře, a kdo jsi, když zmizí ego?
Návštěvník
 

Re: Ego

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 11. říj 2020 18:17:17

Návštěvník píše:
Návštěvník píše:
Ego se postupně se rozpouští
tak jako po východu slunce postupně mizí mlha... a nakonec se úplně rozpustí...


Dobře, a kdo jsi, když zmizí ego?


V míře, v jaké se pokračuje v upuštění od sebeztotožnění s iluzorním egem, pokračuje "rozpouštění mlhy". Jenže pokračování tohoto rozpouštění závisí i na něčem, o čem tu ještě nepadla zmínka: na automatickém energetickém napojení vědomí jedince na celkové, společné energetické pole lidstva. Vibrace energie, energetického obalu planety Země, totiž už delší dobu stále víc zesilují; vzniká tak možnost napomáhat jejich zvyšování (http://transformace.info/index.php?opti ... Itemid=121 ), vzrůstá ovšem i pravděpodobnost, že člověk začne reagovat nejen na své dosud nerozpuštěné emoce, které jsou v něm uložené, ale i na aktuální, značně disharmonické společné energie - jako kdyby byly jeho vlastní.

Takže vymizení ega je možné sice kdykoliv, zaměřením pozornosti na prvotní Všetvořící energetické pole - s úlevným rozpoznáním "Ono je vším... tedy i tímhle tvarem", ale při každodenních činnostech dochází i k velmi silnému ovlivňování aktuálními nižšími energiemi společného energetického pole a někdy opravdu není snadné tyhle intenzivní energetické aktivity pouze rozpoznávat čistým vědomím jako Jeho vlastní pohyby.
Návštěvník
 

Re: Ego

Nový příspěvekod Zdeněk » ned 11. říj 2020 18:44:55

Návštěvník píše:Ego se postupně se rozpouští

vytrvalým neosobním pozorováním reakcí na dění jeho síla postupně slábne... a začne se nakonec rozpoznávat, že i tahle hra na osobní já je Hrou všetvořícího Bytí


tak jako po východu slunce postupně mizí mlha... a nakonec se úplně rozpustí...

Ale kdež. Kapřík si rybník nevypustí. Pro ego není problém vytvořit seberozpouštěcí iluzi mlhy při výhodu slunce, nejlépe za použití vyšších vibrací... :-)

Čili ta změna musí být náhlá, abruptní. Katalyzátorem té změny může být třeba válečné trauma. Voják v poli zná zvuk padající bomby. Může se stát, že ji uslyší padat přímo nad sebou a nemá kam se schovat. Nemůže nic dělat. Tak všechno v tom okamžiku vzdá. Mentálně se rozpadne. Pak může začít vnímat jinak. Bomba dopadne vedle něho a třeba nějakým zázrakem nevybuchne. Tak o tom může voják podat svědectví.

Tu zkušenost nového vnímání nelze žádným způsobem v druhém vytvořit slovy, taková snaha by byla absurdní. Duchovňácká ega se ale o to snažívají.
Zdeněk
 
Příspěvky: 987
Registrován: ned 20. led 2019 18:12:05

Re: Ego

Nový příspěvekod ... » ned 11. říj 2020 19:02:58

změna musí být náhlá, abruptní. Katalyzátorem té změny může být třeba válečné trauma. Voják v poli zná zvuk padající bomby. Může se stát, že ji uslyší padat přímo nad sebou a nemá kam se schovat. Nemůže nic dělat.


Z toho by ovšem vyplývalo, že těmi jedinými pravými duchovními učiteli jsou vrahové :D
a těmi kdo mají šanci být správnými žáky jsou ti které vraždí... a náhodou to přežijí ;)

Zajímavé je Obrázek že ku podivu tohle Buddha ani žádní duchovní Mistři nezmiňují - asi protože ti učí cestě k sebepoznání po celá staletí slovy...

Inu, sranda zřejmě musí bejt i tady, jak jinak Obrázek


ObrázekObrázek Obrázek
...
 

Re: Ego

Nový příspěvekod Tara » ned 11. říj 2020 20:59:24

... píše:
změna musí být náhlá, abruptní. Katalyzátorem té změny může být třeba válečné trauma. Voják v poli zná zvuk padající bomby. Může se stát, že ji uslyší padat přímo nad sebou a nemá kam se schovat. Nemůže nic dělat.


Z toho by ovšem vyplývalo, že těmi jedinými pravými duchovními učiteli jsou vrahové :D
a těmi kdo mají šanci být správnými žáky jsou ti které vraždí... a náhodou to přežijí ;)

Zajímavé je Obrázek že ku podivu tohle Buddha ani žádní duchovní Mistři nezmiňují - asi protože ti učí cestě k sebepoznání po celá staletí slovy...

Inu, sranda zřejmě musí bejt i tady, jak jinak Obrázek


ObrázekObrázek Obrázek

Tady je velké nepochopení...
Opravdu duchovní mistři a Budha učí slovy?

Ty to máš hooodně v osobní rovině, kladeš důraz na slova, slova! Na stálé a stálé čištění ega, rozpouštění a rozpouštění, všímání si, uvědomování, ale co to tu furt píšu dokola...

Je mi blízký Zdeňkův pohled, že k "náhlému osvícení" může dojít náhlou změnou. Lída si tam nasadila vrahy a vražděné, ale tou změnou, která PROLOMÍ navyklé vnímání světa (já - to) může být např. vystřelení (páry) tlakového hrnce...
Šokem dojde k prolomení navyklého způsobu vnímání a může dojít k jinému vnímání.... sem tam se to stane (při takto vyhrocených situacích). Vzácně. Člověk, který se nikdy nezajímal o "změněný stav vědomí", o věci mezi nebem a zemí si toho ani nevšimne...
Ostatně, ten stav je jen dočasný a brzy se vrací zpátky do starých kolejí vnímání... já a to....
Uživatelský avatar
Tara
 
Příspěvky: 1242
Registrován: stř 20. lis 2013 8:44:22

Re: Ego

Nový příspěvekod Tara » ned 11. říj 2020 21:11:45

Liduš, byť jsi navštěvovala Tomášovy, nic moc jsi od nich nepochopila, ustrnula jsi ve stavu stálého a stálého sebečtení, uvědomování si, ale použiji obrat Jany, ono je to ještě dál, nebo blíž? :-)

Mluví o tom Eduard už nevím kde. Jen být...

Jen být bez uchopování je také odkazem Drtikola, Krishnamurtiho, Pravda je území bez cest....

Ještě k tomu Budhovi a jeho dle tebe učení slovy, prostřednictvím slov.... uf....

Nádherná, jedinečná je knížka Siddhartha od Hermanna Hesse, která dává prožít cestu od ega (ztotožnění s představou oddělené osobní jedinečnosti) k buddhovství, osvícení....

Hodně štěstí...
Uživatelský avatar
Tara
 
Příspěvky: 1242
Registrován: stř 20. lis 2013 8:44:22

Re: Ego

Nový příspěvekod Zdeněk » ned 11. říj 2020 21:32:38

... píše:Z toho by ovšem vyplývalo, že těmi jedinými pravými duchovními učiteli jsou vrahové :D
a těmi kdo mají šanci být správnými žáky jsou ti které vraždí... a náhodou to přežijí

To by z toho nevyplývalo.

Katalyzátor být může, ale pochopitelně nemusí. Podle mé zkušenosti je utrpení zdaleka nejrychlejší cesta. A jistě nejen mé ("vezmi svůj kříž a následuj mě").

... píše:Zajímavé je Obrázek že ku podivu tohle Buddha ani žádní duchovní Mistři nezmiňují - asi protože ti učí cestě k sebepoznání po celá staletí slovy...

Zaměňuješ učení, ukázání, za realizaci. Vipassana se nerealizuje slovy. Můžeš učit o cestě křížové, ale to není jít ji (podobně jako představa padající bomby u monitoru počítače nemůže nahradit realitu na válečném poli).
Zdeněk
 
Příspěvky: 987
Registrován: ned 20. led 2019 18:12:05

Re: Ego

Nový příspěvekod ... » ned 11. říj 2020 21:36:06

Mějte se tu a užívejte si ty svoje názory :)

ObrázekObrázek Obrázek
...
 

Re: Ego

Nový příspěvekod Tara » ned 11. říj 2020 21:38:06

... píše:Mějte se tu a užívejte si ty svoje názory :)

ObrázekObrázek Obrázek

Útěk po sté...

Ahoj :-)
Uživatelský avatar
Tara
 
Příspěvky: 1242
Registrován: stř 20. lis 2013 8:44:22

Re: Ego

Nový příspěvekod Tara » ned 11. říj 2020 21:43:50

PS: Pokud někdo, jako např. ty, potřebuje se stále sebečíst, vyhodnocovat, uvědomovat si, tak to tak prostě je a není to špatně....

Akorát mě to přijde příliš dlouhé, už.. :-)
Uživatelský avatar
Tara
 
Příspěvky: 1242
Registrován: stř 20. lis 2013 8:44:22

Re: Ego

Nový příspěvekod ... » ned 11. říj 2020 22:00:59

Útěk po sté...


Kdo chápe souvislosti, celkem brzy pochopí, proč nemá smysl na některé názory v diskusi reagovat a že ochota v takovém případě upustit od další argumentace naopak smysl má.

Proč?

Pokračovat ve sdělování poznatků podložených i vlastní zkušeností má smysl jen tehdy, když se komunikuje s někým, koho nezajímají jen vlastní domněnky, vyplývající z jeho dosavadního názoru. Pokud je někdo ovládaný potřebou diskutovat především proto, aby se tím mohl znovu a znovu utvrzovat ve svém názoru a oponovat všemu, co by mohlo posunout jeho pochopení o něco dál, žádné další sebepoctivější vysvětlení mu nejen nepomůže, ale jeho ulpívání se tím ještě posílí.

A tohle umožňovat by byla opravdu medvědí služba.


Takže ještě jednou - a definitivně :)

ObrázekObrázekObrázek
...
 

PředchozíDalší

Zpět na Inspirativní myšlenky

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník