Pravé Já

Re: Pravé Já

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 07. úno 2021 17:42:40

Návštěvník
 

Re: Pravé Já

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 10. úno 2021 13:12:22

Návštěvník
 

Re: Pravé Já

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 09. bře 2021 11:42:19Človek je téměř ve všem, ale je zde přítomno něco, co pozoruje toto vědomí ...se kterým jsem spojen jako člověk.

Abyste se skutečně probudili, musíte se dívat a vidět bez přítomnosti osobní identity, dívat se skrze osobu, vidět odkud se díváte.

Když víte, že sníte i poté, co se probudíte, pak víte, že se probouzíte.

Promlouvám k vám z místa, které je za tím vším.

Zůstaňte tiší a poznáte o budete vědět o čem mluvím.

Mooji
Návštěvník
 

Re: Pravé Já

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 09. kvě 2021 17:41:44

Návštěvník
 

Re: Pravé Já

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 16. kvě 2021 13:25:14

Návštěvník
 

Re: Pravé Já

Nový příspěvekod Návštěvník » sob 29. kvě 2021 14:13:54Ty skutečný

Pokud jste připraveni se probudit, probudíte se. Pokud nejste připraveni, budete pořád předstírat, že jste jen chudák ego - malé já. A protože se zajímáte o tohle téma, předpokládám, že jste všichni v procesu probouzení. Nebo se škádlíte nějakým flirtováním s probuzením. Což nemyslíte vážně.

Předpokládám, že nejste vážní, ale upřímní, připraveni se probudit.

Takže když jste připraveni se probudit a zjistit, kdo vlastně ve skutečnosti jste, je to, co dělá celý Vesmír na místě, které nazýváte tady a teď. Jsi něco, co dělá celý Vesmír stejně jako vlna, jako celý oceán.

Ty skutečný nejsi loutka, kterou život tlačí; skutečný Vesmír je hluboko uvnitř tebe.

Takže, když zemřeš, nebudeš muset snášet věčnou neexistenci, protože to není zážitek.

Mnoho lidí se bojí, že když zemřou, budou navždy zavřeni v temné místnosti.

Ale jedna z nejzajímavějších věcí na světě - to je jóga, je způsob realizace. Zkuste si představit, že jdete spát a už se nikdy neprobudíte. Přemýšlejte o tom. Děti o tom přemýšlejí. Je to jeden z velkých divů života.

Jaké to bude, jít spát a už se nikdy neprobudit? A pokud nad tím budete dostatečně dlouho přemýšlet, něco se stane.

Dozvíte se mimo jiné, že vám to položí jinou otázku.

Jaké to bylo probudit se, když jsem nikdy nespal? Jaké to bylo narodit se?

Vidíte, nemůžete mít zážitek "ničeho". Příroda si oškliví vakuum.

Po té, když jste mrtví, se může stát jen stejný druh zážitku, jako když jste se narodili.

Jinými slovy, víme, že když lidé zemřou, narodí se další lidé. A jsou to všichni. Jen vy můžete zažít jednoho po druhém.

Každý jsem já.

Všichni víte, že jste já. Kdekoliv v galaxii existují bytosti, nezáleží na tom.

Jste všichni. Když vzniknou, vznikáte i vy.

Víš to velmi dobře. Jen si nemusíš pamatovat minulost, stejně jako nemusíš přemýšlet, jak má pracovat tvá štítná žláza nebo cokoliv jiného ve tvém organismu. Nemusíš vědět, jak má svítit slunce. Pouze se to děje, jako bys dýchal. Nezaskočí tě, že jsi ta fantasticky složitá věc, že to všechno děláš a nemáš na to vzdělání, jak to udělat.
Návštěvník
 

Re: Pravé Já

Nový příspěvekod vostal petr » sob 29. kvě 2021 23:30:14

Nezaskočí tě, že jsi ta fantasticky složitá věc, že to všechno děláš a nemáš na to vzdělání, jak to udělat.
Mně tedy určitě ne...

Ale jsou tací, kteří to musí bděle pozorovat, aby jim to fungovalo...
vostal petr
 

Re: Pravé Já

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 15. čer 2021 12:46:28

Návštěvník
 

Re: Pravé Já

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 15. čer 2021 15:23:18


:D :D :D :D :D :D
A začala se modlit: Papadži, prosím, nedovol, aby sem se do tebe zamilovala.
Návštěvník
 

Re: Pravé Já

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 25. čer 2021 16:09:44

Návštěvník
 

Re: Pravé Já

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 28. čer 2021 11:47:05

Návštěvník
 

Re: Pravé Já

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 15. zář 2021 11:58:18

Návštěvník
 

Re: Pravé Já

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 08. říj 2021 15:39:21

Obrázek

„Poté, co si uvědomíš své nedělitelné Já díky vlastní realizaci a staneš se tak dokonalou bytostí, měl bys přebývat ve ztotožnění s Átman přímo ve Skutečnosti a měl bys mít mysl prostou všech dualistických představ.“

„Prostřednictvím realizace vlastního ztožnění s Brahma se všechny nastřádané činy stovek desetimiliónů cyklů rozplynou a konečně nepřinesou žádný výsledek, podobně jako činy ve stavu snění se rozplynou poté, kdy se probudíme.“ 1

„ Zřekni se ulpívání, Dhanandžajo, buď lhstejný k úspěchu i neúspěchu a konej činy setrvávaje v sebekáznění.“

„Máš právo pouze na činy, nikdy však na jejich plody. Plody činů nesmějí být pro tebe pohnutkou, avšak neulpívej ani na nečinnosti.“

„Odsekni neodolatelnou touhu po smysly vnímaných objektech, jež jsou jako jed, neboť nevedou k životu, vzdej se pýchy na svou kastu, rodinu, postavení v životě a s odstupem pozoruj činy. Vzdej se totožnosti s tak neskutečnými atributy, jako je tělo, a zaměř svou mysl na Átman. neboť ty jsi vskutku svědek, Brahma, osvobozen od mysli, Jediný bez něčeho dalšího a Nejvyšší Skutečnost.“

„Konečným výrokem všech rozprav o védántě je prohlášení, že džíva a celý vesmír není nic než Brahma a že osvobození znamená spočívání v Brahma, nedělitelné Entitě. Písma samotná potvrzují, že Brahma je Jedno bez druhého.“

„Tento objektivní vesmír je neskutečný. Ani egoismus není skutečný, neboť je pozorován jako něco pomíjivého. Jak lze vjem ´ Já znám vše‘ spojovat s egem, když je tato totožnost pomíjivá?“

„Vítězem nade vším, vševědoucí jsem

od všech věcí navždy oddělený

vše jsem opustil, očištěn od klamu života

sám sebou poučený…

Neboť já jsem pán světa

nejvyšší mistr jsem

jediný zcela Dokončený

dokonale z klamu Probuzený

Mně se vyrovnají vítězové

schopni zničit klam

proto jsem vítěz, Upako

že jsem porazil hřích.“


„Ztotožnění s tělem samotné je kořenem, jenž vytváří utrpení a zrození lidí, připoutaných k neskutečnému. Z tohoto důvodu toto chybné ztotožnění znič s krajní pozorností. Jakmile se vzdáš této chybné totožnosti způsobené myslí, přestane existovat nutnost dalších zrodů.“

„Trápil ses věcmi, jimiž není třeba se trápit, a přitom říkáš slova moudrosti. Mudrci se netrápí ani nad mrtvými ani nad těmi, kteří žijí.“

„Neboť se věru nikdy nestalo, aby nebylo mne, tebe, či těchto vládců, a stejně tak se ani nestane, abychom my všichni kdy přestali být.“

„Není vzniku pro nejsoucno a jsoucno nezaniká, hranici obou však vidí ti, kdo nazírají pravou skutečnost.“

„Ve snech, když neexistuje žádné skutečné spojení s vnějším světem, mysl sama vytváří úplný vesmír složený ze zakusitele. Podobně se to děje v bdělém stavu, mezi bděním a sněním není žádný rozdíl. Proto vše (jevový vesmír) je projekcí mysli.“

„ Proto mysl je jedinou příčinou, která působí omezení či osvobození člověka. Pokud je nakažena účinky radžasu, pak způsobí omezení, a když je čirá a zbavená elementů radžasu a tamasu, způsobí osvobození.“

Neochvějné spočívání mysli hledajícího na svém cíli (uvědomění skutečnosti) poté, co se odloučí od rozmanitého světy smyslových objektů a neustále si je vědom, že neposkytují dostatečného naplnění, se nazývá´ šáma´ čili klid.“
Návštěvník
 

Re: Pravé Já

Nový příspěvekod petr vostál » pát 08. říj 2021 16:00:32

Máš právo pouze na činy, nikdy však na jejich plody.


Ale naopak,

jak to může někdo takto poplést, to je k posrání...

:confused:
petr vostál
 

Re: Pravé Já

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 12. říj 2021 10:54:15

"Je to brahma, co sídlí v každém těle ve formě Já (átma). Posvátné spisy popisují brahma jako Sat-Čit-Ánanda. Sat znamená Pravda, znamená to co trvá v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Čit znamená to, co má o všem vědomí. Ánanda je nekonečný zdroj blaženosti. Všechny tři jsou přítomny v každé lidské bytosti, ba co víc i v každém zvířeti."

Vezměme první z nich – sat, tím se nám celá věc objasní.

Tělo dříve nebo později podlehne zkáze. Každý je si toho vědom, není člověka, který by tento základní fakt neznal. A přesto se každý obává smrti! Nikdo smrt nevítá a nechce se s ní setkat. Smrt je neodvratná. Musíte se s ní setkat, i když ji nevítáte a snažíte se vyhnout jí. Všechno co se narodilo, musí jednoho dne zemřít. Ač se nikomu nechce. Kde najdeme klíč k tomuto paradoxu? Uvědomte si jedno: co je to, co nevítá smrt? Co se setkává se smrtí? Co odchází a co zůstává? Odpověď zní: umírá tělo, To co odpadá je tělo. Co neumírá je átma. Jenže vy se sami klamete myšlenkou, že je to átma, že jste to vy, kdo umírá. Átma nemá se zrozením a se smrtí nic společného. Tělo zakusí smrt. Átma, jenž je nitja, satja a nirmala (věčné, pravdivé a čisté) neumírá. Chci tím říci, že vy jste sat, vaše přirozená podstata je sat. Átma je dítě nesmrtelnosti, nikoli déha-tělo. Tím sat je átma, ne tělo. Vy jste sat, vy jste átma, jsoucno, které nepodléhá smrti. Átma se nachází v každé tělesné schránce, a proto každá bytost pociťuje sílu tohoto sat v podobě věčného, neměnného bytí. To je jasné a neklamné.

Jako druhé vezměme čit,

sílu, která vás vypudí všechno poznávat. Každý člověk dychtí po poznání všeho, co se mu objeví ve vědomí. Klade otázky jako: Co to je a jak k tomu došlo? Představte si malého chlapce, kterého vezmete do tržnice, nebo na výstavu. Zjistíte, že dítě neprojde jen mezi stánky a nebude jen pozorovat, co je vystavováno. Neustále se bude vyptávat dospělého, který ho vede za ruku, co je to a co ono. Ať už to bude něco, co potřebuje, nebo něco, co přesahuje možnosti jeho chápání, proud jeho otázek nevyschne. Uvědomte si vnitřní význam tohoto hladu po poznání, Je to síla čit (čitšakti), která se takto projevuje. Není její vlastností nechávat něco na pokoji. Nedá pokoj dokud není dosaženo poznání. Proto se tento hlad projevuje v podobě proudu otázek. Čitšakti je samozářící, proto v člověku září a objasňuje mu věci v jeho vědomí. To stačí jako důkaz, že člověk v sobě má princip inteligence, neboli čitšakti.

Nyní ke třetímu bodu - k ánandě.

I zvřata touží po radosti, aniž by jim to někdo našeptával nebo je k tomu nutil. Ze všch sil se jí snaží dosáhnout. Nikdo si nepřeje žal nebo bolest. Člověk hledá nepřetržitě radost ve všem, co dělá a podniká. Nikdy, nikde v žádném stádiu svého života si nepřeje smutek. I když je nemocné tělo a lékař předepisuje lék, aby ho uzdravil a scelil, člověk chce, aby lék byl sladký, uklidňující a příjemný. Co je kořenem tohoto přání? Člověku je vrozená šťastná povaha-sukhasvabháva. Jeho základní přirozeností je blaženost, ne vlastnosti těla v němž přebývá. Pocit štěstí je átmanu vlastní. Proto se nikdo nediví, když jsi šťastný. Nikdo není zvědavý, proč jsi šťastný, protože je to pro tebe přirozené. Například dítě v kolébce se směje, když zacinkají zvonečky, nebo chrastítko s kterým si hraje. Nikdo se tomu nediví, nikomu to nedělá starost a nikoho to nezneklidňuje. Když ale dítě najednou začne plakat, každý kdo to uslyší, přispěchá ke kolébce a jako posedlý začne prohledávat postýlku, aby zjistil, co způsobilo takový rozruch. Nikdo si nedělal starosti a nezjišťoval, proč bylo dítě šťastné, ale když zaplakalo, všichni hledali příčinu. Proč? Protože ánanda, čili radost je jeho přirozeností. Žal je v rozporu s jeho vnitřním uspořádáním. Proto člověk touží po trvalém štěstí a blaženosti.

Tyto tři vlastnosti jsou jádrem existence každé bytosti. Proto je to sám Pán, kdo pózuje jako džíva a v této roli si hraje na jednotlivce.

Bhagavatgíta
Návštěvník
 

Předchozí

Zpět na Inspirativní myšlenky

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků

cron