Svoboda

Re: Svoboda

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 03. bře 2022 14:09:01

V tomto videu Lama Ole hovoří o tom, jak vnitřní svoboda, která je cílem buddhismu, závisí na našich vnějších svobodách a jak je posiluje. Západ je obdařen demokracií a dobře fungujícími právními systémy, které spočívají spolu se všemi našimi dalšími svobodami na svobodě slova.
Je nesmírně důležité, aby tyto vnější svobody byly zachovány, zvláště když se je zvláštní zájmové skupiny snaží odebrat. Ale i když máme tyto pozitivní vnější okolnosti, pokud nutkavě reagujeme na situace, jsme-li otroky sympatií a nesympatií, nelze říci, že máme mnoho vnitřní svobody. Lama Ole Nydahl je jedním z mála, kdo tuto vnitřní svobodu získal.


LO: "Pokud jde o svobodu, existují dva druhy svobody.

Vyjádřit se, pohybovat, stejně jako být osvobozeni od nemocí, díky lékařům a nemocnicím. Svoboda mít dobré vzdělání díky našim sociálním systémům atd. Tento druh svobody je velmi důležitý a má plný smysl. A teď v této vážné době, doufám, neztratíme svobodu vyjádřit se. Doufám, že nepřijdeme o příležitost říkat to, co si myslíme, i když šlápneme na kuří oko například některému z pánů Blízkého východu, který chce bít ženy a kamenovat je, atd.
Opravdu si myslím, že naše svoboda je důležitější, než to, zda někteří pánové jsou šťastní nebo ne. Protože svoboda je ta největší věc, kterou máme. Pokud ztrácíme svobodu slova, ztrácíme veškerou svobodu. Vracíme se do středověku. Všechno, za co jsme bojovali, všechno, za co bojovali filozofové a snílci, z nějakého důvodu hodíme do větru. Lidé, kteří sem přišli a nechtějí být jako my, ale chtějí, abychom byli jako oni.

To je jeden druh - vnější svoboda a buďme rádi, že ji máme.

A vnitřní svoboda je, co profesor Viktor Frankl říká: Máme výběr mezi zkušeností a reakcí. Vyjádřím to takto, moji studenti mi vyrobili pěkné tričko se vzteklým psem a nápisem: "Velcí psi nepotřebují štěkat."

A tato svoboda je určovat si, co dělám. Hraju ve skupině A, nehraju ve skupině B nebo C. Je tu šance rozhodnout se sami za sebe, co si dát do své mysli. Co si ponechat a držet v sobě. To je nesmírně důležité. To je největší svoboda.
Existuje také svoboda od různých věcí.
Vždy si myslíme: Svoboda je mít jakékoliv náboženství nebo názor. Ale máte právo nemít žádné náboženství, žádný názor.
Když se podíváš na minulost, co to způsobilo, tak nechceš být toho součástí. Pak můžeme říct, no ano, je to skvělé mít svobodu, mít určitý pohled a být osvobozen od toho, co nám vnucují.
Je to důležité a nutné, aby všechny bytosti by měly svobodu vybrat si, co chtějí."
Návštěvník
 

Re: Svoboda

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 19. dub 2022 20:25:30

Návštěvník
 

Re: Svoboda

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 02. kvě 2022 7:58:11„Pokud vidíš oči člověka, jehož mysl je nehybná, pak můžeš najít mír i v sobě.
Buď se podíváte do očí člověka, jehož mysl je nehybná, nebo se podíváte do jeho srdce, a pak vaše mysl ztichne. Ty oči vás přitahují a zapomenete se dívat jinam. Musíš se dívat do očí, za oči a najdeš trik, jak mlčet."

- Bůh a sebezkoumání.
"Každý je Bohem, ale nevidíme to, dokud Boha nevidíme ve svém Já. Nejprve uvidíš Boha v sobě, a pak uvidíš Boha všude, dokonce i ve zvířatech, ptácích, skalách. Musíte se absolutně dívat na Boha a na nic jiného, pak je to Bůh, kdo se dívá tvýma očima. Když se odevzdáš Bohu, budeš muset mlčet, aby on převzal tvou odpovědnost. A dokud máš zodpovědnost ve vlastní hlavě, Bůh se neobtěžuje, a vypadá to, že se skrývá."

"Buď zticha a nesnaž se mlčet. A hlavně nepřemýšlej. Každá myšlenka je hřbitov. Každá myšlenka je minulost. Nemá cenu chodit na hřbitov. Proto když nemyslíš, jsi volný. Jen na jednu vteřinu nemysli. V té vteřině, v tu chvíli, v tom okamžiku políbíš svobodu."

"Už jsi svobodný. Říkám, že jsi svobodný. To je vše. Nelžu. Proč to nepřijmeš? Říkám: Jsi svobodný. Nemůže být lepší rada než tato. Nemůže být lepší dárek na světě, než je tohle. Musíš si vybrat: „Teď jsem volný."

Když vám řeknu, že jste již svobodní, jaká bude vaše další otázka? Buď musíte říct: „Přijímám, “ nebo musíte říct: „Odmítám.“

"Pochybnosti jsou pouze v hlavě, a když je odstraněna, jsi nepochybný. Pak jsi svobodný. Lidé, kteří přijdou na satsang, musí sundat hlavu venku u brány a pak vstoupit. A já ti okamžitě potvrzuji svobodu. A pokud někdo řekne: "Nejsem osvícený," nesundal hlavu, takže ho pošlu znovu." :D
Návštěvník
 

Re: Svoboda

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 17. čer 2022 19:37:29

Návštěvník
 

Re: Svoboda

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 18. črc 2022 19:56:12

Obrázek

Počátkem svobody je poznání, že nejsme totožni se svou myslí.

E.Tolle
Návštěvník
 

Re: Svoboda

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 22. srp 2022 19:56:22

Čtyřicet veršů na oslavu Skutečnosti
Autor: Šrí Ramana Mahariši

Advaita, nedvojnost, ryzí Totožnost, je vrcholnou naukou. Džňána-marga, stezka sebe-poznání, nás dovede k prožívání této nedvojnosti. Sebedotazování: "Kdo jsem já?", je technika, kterou Šrí Ramana Mahariši učil adepty na této stezce sebepoznání. Hluboký a vyčerpávající popis této techniky je uveden v textu nazvaném 40. veršů na oslavu Skutečnosti, který Ramana Mahariši napsal pro adepty na této stezce.

I. Bylo by možné mít povědomí o své existenci v případě, kdyby Skutečnost vůbec neexistovala? Skutečnost prodlévá v Srdci, Zdroji všech myšlenek, prosta všech myšlenek. Proto se jí říká Srdce. Jak o ní má adept rozjímat? Tím, že prostě bude tím, čím je, v Srdci - to je rozjímání o Skutečnosti.

II. Ti, kdo se setkali s mohutným strachem ze smrti, hledají úkryt pouze u nohou Pána (Boha) - který nezná ani smrt ani zrození. Mohou pak opět myslet na smrt ti, co umřeli sami sobě a oprostili se od všech svých závazků? Ne, jsou nesmrtelní.


1. Z našeho vnímání světa vyplývá přijetí jedinečného Vládnoucího principu, jenž obsahuje různé síly. Obrazy tvarů a jmen; osoby, která vidí objekty; plátno, na kterém se objekty zobrazují a světlo, pomocí kterého jsou objekty viděny; subjekt Sám o sobě je tím vším.

2. Všechna náboženství mluví o třech základech - svět, duše a Bůh. Ve skutečnosti to je však jen jedna realita, která se projevuje v podobě těchto třech základů. Mohlo by se říci "Tyto tři základy jsou opravdu třemi pouze potud, pokud trvá ego." Tudíž prodlévat ve svém vlastním Já, kde není žádné "já", kde je ego mrtvé, lze nazvat dokonalým Stavem.

3. "Svět je skutečný." "Ne, je to pouze klamný jev." "Svět je vědomý." "Ne." - Jaký smysl má tato debata? Skutečný stav je pro všechny shodný. V tomto stavu si poté, když se vzdáte objektivního postoje a ztratíte všechny koncepty ať už o jednotě či dualitě, o sobě či egu, uvědomíte si své vlastní Já.

4. Pokud se někdo začne považovat za jméno a tvar, svět a Bůh se také projeví ve tvaru. Avšak je-li někdo bezforemný, je otázkou, kdo vidí tyto formy a jak je vidí? Lze vidět nějaký objekt bez očí? Já-Já je Oko, pozorující vše a toto Oko je Oko Věčnosti.

5. Tělo je hmotná forma, složená z pěti vrstev; v konceptu "tělo" je zahrnuto
všech pět vrstev. Existuje svět mimo tělo? Viděl někdo svět bez těla?

6. Svět není nic než ztělesnění objektů vnímaných pěti smyslovými orgány. Protože však je svět vnímán samostatnou myslí prostřednictvím pěti smyslových orgánů, není svět nic než mysl. Může zde být svět bez mysli?

7. Třebaže z toho vyplývá, že svět a znalost světa vyvstávají a mizí společně, je to díky znalosti samotné, že se svět zdá být očividný. Ta Dokonalost, ve které svět a znalost světa vyvstávají a mizí, a která září nezávisle na vyvstávání a mizení, je samojediná Skutečnost.

8. Ryzí Skutečnost je možné uctívat v jakékoliv formě a jménu - stejně to je pouze prostředek k uvědomění si Toho, co je bezejmenné a bezforemné, což je pravé uvědomění, při kterém dojde k nabytí klidu z poznání sebe sama ve vztahu k Této Jediné Skutečnosti a uvědomění si své totožnosti s Ní.

9. Dvojnost subjektu a objektu a trojnost pozorovatele, pozorování a pozorovaného může existovat pouze na základě podpory Jediné Skutečnosti. Obrátíme-li pozornost dovnitř ve snaze nalézt tuto Jedinou Skutečnost, dvojnost i trojnost zmizí. Ti, kdo to nazřou, vidí Moudrost a jsou navždy zbaveni zmatené pochybnosti.

10. Světské poznání existuje vždy spolu s nevědomostí a nevědomost spolu s poznáním. Pouze pravé Poznání je charakteristické tím, že díky němu poznáváme věčné Já. Jak dochází k poznání věčného Já? Dotazováním se, komu náleží poznání a nevědomost.

11. Není znalost všeho spíše nevědomost, neznáte-li sama sebe, poznávajícího? Jakmile poznáme věčné Já, pozadí veškerého poznání a nevědomosti, poznání i nevědomost zmizí.

12. To, co není ani světské poznání ani nevědomost, je skutečná Moudrost. Vše poznané není pravá Moudrost. Věčné Já je Samo o Sobě vyzařující. Nemusí k tomu nic znát ani poznat. Ono Samo je Moudrostí. Není to nicotnost.

13. Věčné Já je ryzí Poznání, jedinou Skutečností. Poznání rozmanitosti je falešné poznání. Toto falešné poznání, jenž je ve skutečnosti nevědomostí, nemůže existovat odděleně od Já - ryzího Poznání, jediné Skutečnosti. Mnohotvárnost zlatých ozdobných šperků je neskutečná vzhledem k faktu, že žádný z nich nemůže existovat bez podkladu - zlata, ze kterého jsou všechny šperky vyrobeny.

14. Jestliže existuje jedna osoba, pak existují i další - druhá, třetí … Ty a on (a) také existují. Začnete-li se dotazovat po přirozenosti pocitu 'já', toto 'já' se vytratí. Spolu s tím se vytratí i "ty" a "on(a)". Konečný stav, který září jako Absolutní Bytí, je vaše vlastní přirozenost, Já.

15. Minulost a budoucnost mohou existovat pouze z hlediska přítomnosti. Když se dostanou do současnosti, jsou taktéž přítomností. Snažit se zjistit, jakou podstatu má minulost a budoucnost nevšímaje si přítomnosti je stejné jako pokoušet se spočítat něco a nevědět co.

16. Existuje čas a prostor odděleně od nás? Jen pokud se ztotožňujeme s tělem, zapletáme se do pojmů času a prostoru. Jsme však tělem? Jsme jedno a to samé nyní, předtím a potom, tady a všude. Tudíž jsme Bytí Samojediné, nezávislé na čase a prostoru.

17. Slovo "já", vztahující se k tělu, používají jak ti, co nerealizovali ryzí věčné Já, tak ti, co realizovali. Jenže rozdíl je v tom, že pro ty, co nerealizovali, je slovo 'já' omezeno pouze k tělu, zatímco pro ty, co realizovali Já uvnitř svého těla, září "já" jako neomezené věčné Já.

18. Pro ty, co nerealizovali Já, stejně jako pro ty, co realizovali, je svět skutečný. Jenže ti, co nerealizovali Já, považují svět za jedinou Pravdu, zatímco ti, co realizovali, Pravda září jako bezforemná Dokonalost a Podklad světa. To je veškerý rozdíl mezi nimi.

19. Pouze ti, kdo nemají žádné poznání Zdroje, svádějí boj o to, co převažuje - zda osudová předurčenost nebo svobodná vůle. Ti, jenž poznali věčné Já jakožto jediný Zdroj osudu a svobodné vůle, jsou od obojího osvobozeni. Budou se znovu zaplétat do těchto konceptů?

20. Ten, kdo zří Boha, aniž by nazíral Já, vidí pouze mentální představy. Realizovaní prohlašují, že ten, kdo nazírá Já, nahlíží i Boha. Ten, jenž zcela ztratil pocit omezenosti (ego), nazírá Já a zároveň nalezl Boha, neboť Já neexistuje odděleně od Boha.

21. Tvrdí-li se v posvátných knihách, že pokud někdo nazírá své Já, vidí zároveň Boha, pak co je to za Pravdu? Může někdo vidět své vlastní Já? Přece vlastní Já není nic než my sami, ne? Proto své Já nebo Boha vidět prostě nelze? Pouze snad v případě, když se stáváme Jeho kořistí.

22. Božské osvětluje mysl a září v ní. Božské Já nelze poznat jinak než pomocí mysli, kterou obrátíme dovnitř a stabilizujeme v Božském.

23. Tělo neříká samo sobě "já". Nikdo však nemůže popřít, že i v hlubokém spánku "já" přestane existovat. Jakmile "já" vyvstane, vše ostatní vyvstane s ním. Dotazujte se s pronikavou myslí, odkud se toto "já" vynoří.

24. Toto netečné tělo neříká "já". Skutečnost - Absolutní Vědomí, nevyvstává (jako objekt). Mezi tělem a Skutečností vyvstává něco, co si říká 'já' a co je v mezích tělesnosti. Označuje se to čit džada granthi, (smyčka mezi Skutečností a netečností), a také jako omezenost, duše, jemné tělo, ego, samsara, mysl atd.

25. Ego přichází k životu vybaveno tělesnou formou, a této formy se drží do té doby, dokud forma trvá. Formu má, a tak ego roste a roste. Ale když začnete pátrat po realitě tohoto ducha zla, zjistíte, že nemá žádnou svou vlastní formu. Pak se tento zloduch přestane držet formy a zmizí do neznáma.

26. Pokud je zde ego, je zde vše ostatní. Jestliže zde ego není, není tu nic jiného. Opravdu platí, že ego je vším. Proto dotazováním se po podstatě tohoto ega je jediný způsob, jak se osvobodit od všeho.

27. Stav, při kterém nevyvstává omezené 'já', je prožívání Skutečnosti. Jak by mohlo dojít k vlastnímu vyhynutí, po kterém již omezené 'já' neožije, neproběhne-li dotazování se po Stavu prostého vyvstávání omezeného 'já' a Jeho následné dosažení? Jak je možné bez tohoto dosažení spočívat ve svém skutečném Stavu, kde jste Tou Skutečností?

28. Stejně jako se potopíte do vody, abyste ze dna vylovili to, co tam spadlo, tak je třeba se s jednobodově zaměřenou pronikavou myslí ponořit do sama sebe, kontrolujíce přitom řeč a dech; tak hluboko, až dosáhnete místa, odkud vyvstává omezené "já".

29. Hledat Zdroj omezeného pocitu 'já' s uvnitřněnou myslí, aniž byste si samomluvou opakovali "já", je právě ten jediný způsob dotazování, který vás dovede k uvědomění pravého Já. Meditace ve smyslu 'já nejsem toto; já jsem Touto Skutečností' může fungovat jako pomocný prostředek před prováděním dotazování, ale je třeba si uvědomit, že se nejedná o samotné dotazování.

30. Jestliže se někdo ve své mysli dotazuje 'Kdo jsem já?', individuální 'já' zahanbeně podlehne ve chvíli, kdy je dosaženo Srdce a kdy se spontánně zjeví Skutečnost jako 'Já-Já'. Třebaže Skutečnost odkryje Sebe Samu pociťováním 'Já', nejedná se o ego (omezené 'já'), ale o Dokonalé Bytí, Absolutní Já.

31. Čeho by měl ještě dosáhnout někdo, kdo je pohroužen v klidném prožívání Absolutního Já, spontánně vyšlého po vyhynutí ega? Neuvědomuje si nic než (že vše je) Absolutní Já. Kdo může pochopit jeho Stav?

32. Není to nic než projev slabé mysli, meditujete-li ve smyslu "já nejsem toto; já jsem Touto Skutečností"' třebaže písma proklamují "Ty jsi To". Proč je to projev slabé mysli? Protože vy Tou Skutečností již věčně Jste. Co musí být tedy uskutečněno? Prozkoumat, co opravdu jste, a stále Tím být.

33. Je směšné říkat 'já jsem nerealizoval Já' nebo 'já jsem realizoval Já'; jsou zde dvě Já? Jedno já má být objektem realizace dalšího já? Každý přece zakouší existenci pouze jednoho Já.

34. Právě důsledkem iluze, vzešle z nevědomosti, se lidem nedaří rozpoznat To, co existuje stále a je každému k dispozici. Je to naše vlastní Podstata, která přebývá ve svém přirozeném středu - Srdci. Místo aby zde spočívali, polemizují, zda Skutečnost existuje či nikoliv, zda má formu či nikoliv, zda je ne-duální či duální.

35. Hledat již uskutečněnou Skutečnost a spočívat v ní, je jediné Uskutečnění. Všechna další uskutečnění (siddhis) jsou podobné něčemu, co je získáno ve snu. Mohou se zdát být reálná někomu, kdo se probudil ze spánku se sny? Je možné moudré adepty, ukotvené ve své Podstatě a zbavené iluze, oklamat těmito snovými zisky?

36. Pouze vyskytne-li se myšlenka 'já jsem tělo', dopomůže vám meditace ve smyslu 'já nejsem toto, já jsem Toto', ke spočinutí ve své Podstatě. Proč bychom se jinak měli stále zatěžovat přemýšlením typu 'já jsem To'? Má si člověk stále dokola pro sebe opakovat 'že je člověk'? Nejsme To vždy?

37. Tvrzení "Dvojnost existuje v průběhu praxe, nedvojnost se objeví při Realizaci", je také falešné. Zatímco někdo úzkostlivě hledá Sebe, jiný Sebe nachází, nejedná se o onoho desátého muže z příhody o jednom "ztraceném muži" (kdy zapomněl počítat sebe sama)?

38. Dokud se někdo považuje za konatele, sklízí ovoce svých skutků. Jakmile si však prostřednictvím dotazování typu 'Kdo je konatel?'uvědomí Já, jeho pocit konatelství zmizí a trojí karma (sanita, agami a prarabdha) je ukončena. Toto je prožívání věčného Vysvobození.

39. Pouze považuje-li se někdo za nesvobodného, trvají myšlenky o Vysvobození a nesvobodě. Když však dotazováním se 'Kdo je nesvobodný?' dojde k uvědomění své pravé Podstaty (Já-Já), dojde též k věčnému uskutečnění této Podstaty, a tudíž k věčné Svobodě. Mohou pak přežít myšlenky o Vysvobození, jsou-li myšlenky o nesvobodě zlikvidovány?

40. Jestliže se říká, že jsou tři druhy Vysvobození, ve formě (1), bez formy (2), a s formou a zároveň bez formy (3), pak si dovoluji tvrdit, že odstranění všech těchto třech forem je jediné pravé Vysvobození.
Návštěvník
 

Re: Svoboda

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 28. srp 2022 7:37:03

Návštěvník
 

Re: Svoboda

Nový příspěvekod Návštěvník » sob 08. říj 2022 18:42:08

Všichni lidé udělali dostatek praxe a terapie ve všech ášramech a centrech na světě. Ale tady nic neučíme, jen vám říkáme, že jste To, co je vždy svobodné.

Obrázek
Návštěvník
 

Re: Svoboda

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 01. lis 2022 19:55:43

Dosáhněte skutečné svobody tím, že opustíte svou tvarovou identitu

Obrázek
Vaše podstata je mnohem hlubší nebo vyšší, než vaše tvarová identita.

Kdyby mi někdo, když mi bylo 20 let, řekl, že budu skvělým duchovním učitelem, moje ego by zajásalo: "Wow, jo, budu významný".
Kdyby to byl dobrý jasnovidec, tak by řekl: "Ale nejdřív musíš zemřít. A nepřinese ti to žádné osobní uspokojení."
Ego by řeklo: "Co? To je na hovno. Co tím myslíš, že musím zemřít?"
Možná by vysvětlil: "Celá tvá pojmová identita musí pryč. Takže když se staneš duchovním učitelem, nebudeš hrdý na to, že jsi duchovním učitelem. Na této úrovni to není uspokojující."
Ego na to: "Nevím, jestli to ještě chci."

Takže máme svůj život, je to konceptuální identita v hlavě a je velkým omezením být v ní uvězněn.
Můžeme ctít celou svou historii. Je to návrat k přijímání a ctění toho, kdo jste. To je část toho, kým jste na úrovni formy, to je v pořádku.
Můžete si vzpomenout na svou minulost. Můžete se podívat na fotky. Pamatujete si příběhy, které se staly, ale už to není nic, co by vytvářelo sebevědomí.

Jak se neidentifikovat ... nyní se dostáváme k jádru věci. Jak se neztotožňovat s tvarovou identitou, svým konceptuálním já?
Opět se dostáváme k starořeckému diktátu: Poznej sám sebe.

Poznej sám sebe na nejhlubší úrovni.

Zajímavým faktem je, že v Apollónově chrámu ve starověkém Řecku byl nápis: "Poznej sám sebe."

Ale samozřejmě většina lidí nevěděla, co s tím.
No samozřejmě šli do orákula do Delfy a ptali se: "Naleznu tu správnou osobu?"
Kdyby někdo řekl: "Ztratil jsem prsten. Kde jsem ho nechal?" Pak by orákulum něco řeklo. "Prosím, řekněte mi, kde budu za dvacet let?"
Dobře, to všechno jsou povrchní věci.
Proto tam byl nápis: "Poznej sám sebe."
Ale nikdo nevěděl. (3:40)
Návštěvník
 

Re: Svoboda

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 01. lis 2022 21:56:00

(3:40)
Ale dali tam klíč, tajný klíč na tuto budovu, aby lidem ukázali, jak poznat sami sebe.
A několik set let nikdo nedokázal rozluštit, co ten tajný klíč znamená. Tajný klíč ve starověké řečtině.

Bylo to na budově jen jedno písmeno v řečtině - E.

Řekněte, co to znamená?

O několik set let později to filosof Plútarchos vysvětlil v jednom ze svých spisů.

Je to prostě druhá osoba jednotného čísla a znamená to: "jsi". To je tajný klíč ke rčení: "Poznej sám sebe".

Co znamená, že jsi? Říkáš: "Samozřejmě, že jsem?"

"Ano, jsi."

"Jsem?"

"Co jsem já?"

Nyní je zajímavé, že k tomu nebylo nic přidáno.

Neříká to, že jste Řek, muž, žena, ten, či onen, demokrat nebo republikán, bohatý nebo chudý, starý nebo mladý nebo cokoliv jiného.

Bylo tam řečeno: "Jsi".

Je to ukazatel. Není to vysvětlení.

Takže, když čteš: "Jsi", překládáš si to jako: "Jsem".

Já jsem co?

Nyní je tento ukazatel velmi významný.

Poukazuje na podstatu toho, kdo jste, která je hlubší nebo vyšší, dalo by se říci, než vaše tvarová identita.

(5:50)
Návštěvník
 

Re: Svoboda

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 02. lis 2022 18:08:17

(5:50)

A teď si to projděme. Právě teď sedíme tady. Ty sedíš tady, nakonec je tady jedno Já a to sedí tam a tady. je tady jedno Já a sedíš tady.

Jste si vědomi svých smyslových vjemů. To je součást přítomného okamžiku. Znáte tuto místnost. Jste si vědomi světel, obrazovky, muže sedícího na židli a mluvícího.

Slyšíš hlas. Slyšíš hluk v pozadí. Bum, bum, bum, bum. Myslím, že tomu říkají muzika. Bum, bum, bum, bum. Je to hluk, hodí se k pivnímu svátku.

To je v pořádku. Vnímáte celek této místnosti a sebe. Tělo, sedíš na židli. A to je přítomný okamžik, dalo by se říct. To není hloubka přítomného okamžiku.

Je to povrch přítomného okamžiku.

Povrch přítomného okamžiku jsou smyslové vjemy, sluch, vidění... Pokud některý ze smyslových vjemů chybí, neslyšíte nebo nevidíte, je to v pořádku.
Ty ostatní máte. A tak jste si vědomi smyslových vjemů. Jste si vědomi toho, co vidíte, slyšíte, možná i toho, čeho se dotýkáte.

Je to vše, co je k tomuto okamžiku? To je všechno? No, řekli byste ano. Nezapomněli jste na něco? Ne? Jen vteřinku. Jak je možné, že tyto věci vnímáte? Jak je možné, že máte tyto smyslové vjemy?

Můžete si být také jisti, že v hlavě k vám může přijít myšlenka. .."Co si dám později k večeři? Jak dlouho tady ještě musím sedět? Nerozumím ani slovo z toho, co říká."

Myšlenky mohou přicházet a odcházet. Smyslové vjemy. Myšlenky. Takže chci říct, že celý váš život se skládá ze směsi smyslových vjemů, myšlenek a emocí. Smícháte je zvláštním způsobem a to se stane vaším životem.

Je toho víc? Zapomněli jste na něco?

Ano samozřejmě, zapomněli jste, že pokud byste nebyli právě teď při vědomí, neexistovaly by žádné smyslové vjemy, nebyly by žádné myšlenky, žádné emoce. Pokud byste v tuto chvíli nebyli při vědomí, nic z toho by nebylo.

A kdyby tu nikdo nebyl, žádné vnímající vědomí, byla by tu vůbec tahle místnost?

To je diskutabilní.

(9:28)
Návštěvník
 

Re: Svoboda

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 03. lis 2022 11:38:11

(9:28)

Nebo by se ve Vesmíru pohybovaly jen určité molekuly a atomy? Místností se stává pouze tehdy, když se do místnosti dostane vnímající vědomí. Takže vy jste vědomí, bez kterého by tady nebyla ani ta místnost. Jste vědomí, bez kterého by na židli ani neseděl tenhle člověk. To jsi Ty. Podstatou, kdo jste, je vědomí.

Nyní se dostáváme k tomu, kdo jste. Jste právě teď při vědomí. Toto je jeden způsob, jak to vyjádřit, ale přesnější by bylo říci, že jste vědomí. To je podstata toho, kým jste.

Řeknu-li, že jste při vědomí, vytvářím dualitu. Jste tu vy a vědomí je něco, co je k vám přidáno. A podstatou toho, kdo jste, je vědomí. Když si uvědomujete sebe jako vědomí, pak se stáváte sebevědomými. Vzniká uvědomění. Uvědomění je, když vědomí, kterým ve své podstatě jste, se stává samo sebe si vědomé. To je zázrak Probuzení. To je vyvstávání Vědomí.

A v tomto vynoření Vědomí jste překročili myšlení.

(14.04)
Návštěvník
 

Re: Svoboda

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 03. lis 2022 14:42:19

(11:06)

Můžete se vrátit k myšlení a myslet mnohem efektivněji a kreativněji, když vstoupíte do dimenze, ale překonali jste myšlení, když si zkušenostně uvědomíte právě tady a teď, tiché uvědomění si kdo nebo co jste, je tato vědomá přítomnost základem, uvědomění, že vše cítíte jako sebe, vnímáte jako svou vlastní přítomnost.

Říkám tomu tvoje vlastní, ale samozřejmě to není tvoje. Je to přítomnost světla světa ve vás.

Cítíte svou přítomnost.

Toto je základem všeho.

Je to trochu ...Mohl bych uvést dvě analogie.

Řekněme, že je tam malba. Obraz je namalován na plátně. A řekněme, že jste tím, co je namalováno na plátně. To jste vy jako člověk.

A když je věc, která je namalována na plátně, obraz, zcela ztotožněna s formou obrazu, je to nevědomí, ego.


Ale řekněme, že to, co je namalováno na povrchu, si uvědomí plátno, na kterém je to namalováno. Zvláštní přirovnání, ale na chvíli to funguje. Mohlo by to fungovat. Pokud jste obrazem, uvědomíte si plátno, bez kterého by obraz nemohl být. A to znamená, že si uvědomili substrát v sobě, vědomí, bez kterého by nic jiného nebylo.

Páni. To jsi ty.

Teď místo plátna raději používám výraz prostor.

Jste prostorem vědomí, vnitřním prostorem, ale nakonec neexistuje žádné rozdělení mezi vnitřním a vnějším, vnitřním prostorem vědomí.

Vědomí prostupuje celý vesmír. Ale samozřejmě se to stává vokalizovaným, například prostřednictvím lidského mozku. Což je nástroj, který vědomí používá k vyjádření sebe sama a k vytvoření této dimenze, kterou obýváme.

.
Návštěvník
 

Re: Svoboda

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 17. lis 2022 12:23:56

Obrázek

„Chceš-li svobodu, musíš pít víno lásky a obětovat svou hlavu učiteli. To je kvalifikace pro přijetí do školy lásky, která je velmi úzkou školou. Pokud to dokážete, můžete mluvit o oddanosti Bohu, ne jinak. Pak jste způsobilí mluvit o lásce, Božské Lásce. Teprve potom budete přijati do této školy."
Návštěvník
 

Re: Svoboda

Nový příspěvekod Návštěvník » sob 31. pro 2022 22:22:49

Pokud přijdou myšlenky, nechte je přijít.
Pokud myšlenky odcházejí, nechte je jít.
Žádná představa svobody není svoboda,
Žádný záměr svobody není svoboda.

Obrázek
Návštěvník
 

Re: Svoboda

Nový příspěvekod Návštěvník » sob 21. led 2023 8:48:16

První věc, kterou si zapamatujte, je toto: Dokud si z bolesti vytvoříte identitu, nemůžete se od ní osvobodit.

Obrázek
Návštěvník
 

Re: Svoboda

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 31. led 2023 16:01:55

Návštěvník
 

Re: Svoboda

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 17. bře 2023 11:54:23

Obrázek

Nesnažte se napodobovat svatého tím, že budete následovat jeho kroky. Nesledujte stopy jeho životního stylu nebo kariéry. Pokud tak učiníte, nastavíte nějaký cíl, kterého musíte dosáhnout. Tento cíl bude myšlenkou ve vaší mysli, a pokud ho dosáhnete, zažijete pouze myšlenku, která již byla ve vaší mysli.
Chcete-li následovat svatého, ztotožněte se s tím, jaký skutečně je. Ztotožněte se s jeho svobodou. Ne se svobodou, která je opakem otroctví, ale sesvobodaou která je mimo všechna srovnání, všechny protiklady.
Návštěvník
 

Re: Svoboda

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 17. kvě 2023 8:39:34Chceme být svobodní, ale toto chtění nám také brání být svobodní. Co je tedy tato svoboda, kdo je ten, kdo chce být svobodný?
Návštěvník
 

Re: Svoboda

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 16. čer 2023 14:53:25

Návštěvník
 

PředchozíDalší

Zpět na Inspirativní myšlenky

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků