Vasány

Vasány

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 25. kvě 2021 7:07:00(dotaz) - Můžeš něco říci o cestě karmajógy, která očišťuje silné vásany, jako jsou projekce a odsudky druhých?

(Mooji) - Ano... Tak předně a znovu, tohle je něco, co může být přivedeno přímo k Dotazování. Tyhle vásany... a nevím, jestli všichni znáte tento termín, takže v rychlosti... znamená to nějaké hluboké tendence, sklony, opakující se tendence, které jsou tak silné a plné identity (totožnosti)... a když už o tom mluvíme, síla tendencí je přímo úměrná síle totožnosti s nimi. Žádná identita - žádná moc. Žádná identita - žádná síla. Nejdříve jsou si všechny myšlenky rovny ve svojí beztížnosti. Když v ně věříš, tak je to posiluje. Dává jim to váhu. Jak jsem již řekl: myšlenka bez víry v ni, nemá žádnou moc. Myšlenka, v kterou se věří, může dokonce začít válku. Takže víra je ta věc, nikoliv myšlenka. Lidé také tvrdí: mám znečištěnou mysl, nebo něco. Protože mám ošklivé myšlenky. Ne. Nečisté myšlenky nemůžeš zastavit, ty přijdou tak jako tak. Nečisté myšlenky neznamenají nečistou mysl. Když se nečistými myšlenkami zaobíráme, budou potom zůstávat a připojí se k tvému bytí a ty pak řekneš: ano, mám nečistou mysl. Což je také myšlenka - nečisté myšlení. Ale nikdo v první chvíli nemůže zastavit příchod všelijakých myšlenek.

Ty si myslíš: ale vyvstávají myšlenky v mysli Buddhy? Samozřejmě, že ano. V mysli Krista, Krišny... samozřejmě, myšlenky přicházejí. Ony přicházejí, hezké i ošklivé myšlenky. Ale poté jsou poraženy zůstáváním u jejich kořene (zdroje). Kdo jsem? Kdo je vůbec myslitel myšlenek? Na toto se zaměří pozornost a pozornost věnovaná myšlence je zeslabena. Kdo je vůbec myslitel myšlenek. Takže myšlenky vyvstávají samy od sebe... nic se neděje. Ale když tě upoutají, zabýváš se jimi, ztotožníš se s nimi, tak tím vytváříš vztah. S ním vzniká více ztotožnění, myšlenky jsou posílené a přináší pocit, že ty jsi ty myšlenky. A že jsi myslí. To jsou všechno jen představy. Takže nejlepší způsob... mluvíme o těchto vásanách, silných tendencích... o silné víře v totožnost s nimi, často tak velké, že když tyto síly vyvstanou, zdají se držet bytí jako rukojmí.

Co je tím míněno... to znamená, že všechna síla a pozornost jde sloužit těmto energiím. A je s nimi velmi silně ztotožněná. A někteří lidé říkají: tyhle myšlenky jsou také jen iluze. Samozřejmě, že jsou iluzí... a ten, kdo je jimi postižen, je také iluzí. Ale dostal ses už z této pasti? Chápeš? Takže ty cítíš přítomnost těchto sil (vásan), někdy prostě vyvstávají... mohl by to být strach z odmítnutí, nebo touha být slavný, nějaké silné sexuální nutkání, které musí být uspokojeno. Cokoliv to je. Cokoliv se může projevit. A když se to manifestuje (projeví), tak nějak všechna pozornost a energie se snaží uspokojit tyto projekce. A ty jako Bytí jsi v těch momentech jakoby méně v kontaktu se svojí základní silou. Je to jako kdyby byla pozornost nasáta do tohoto energetického pole identifikace. A tomu se říká vásany.

Jak je překonat, se ptá tato osoba... a jak je vyčistit. A odsuzování druhých... možná to je silná tendence, ale chápeš, že když tam není ztotožnění se sebou jako s osobou, tak tam není ani odsuzování druhých?

A tomu se říká lokalizování energie vásany. Jak se z toho dostat? Hmm? Nejdřív musíš cítit přítomnost té vásany, když vyvstane. Někdy se také stává na Satsangu, že to vzbudí tyto energie. A někdy jsou latentní, dřímající a vypadá to, jako by vůbec nebyly. Ale když se zažehnou, vycházejí na povrch a můžeš někdy cítit tu energii a že totožnost je v té modifikaci. Takhle nějak. V takovém případě říkám: Buď si úplně nejdřív vědom přítomnosti této síly (energie), těch představ, toho ztotožnění. A teď najdi skutečně, kdo je ten, kdo je má. Kdo je jejich vnitřní obětí. Objev to... a na to musíš být velice tichý. Podívej se jak, zatímco jsou pociťovány pulzace té přítomné energie, všechna krev jde do toho. Do místa činu. Whup, whup, whup (M. znázorňuje buchot srdce) - všechna energie jde do toho. A kdyby zrovna někdo přišel a řekl: poslouchej, člověče, ty víš, že to nejsi, víš, že jsi Já... tak bys ho chtěl uškrtit. Protože cítíš, že v tom okamžiku je to ta nejskutečnější věc. A potom i tvoje porozumění se zdá být vzdálené. Protože pulzace toho zastiňuje intuitivní vědění, že i toto je jen prchavý moment. Že to jsou jen myšlenky, což jsou. Ale ztloustly ze ztotožňování. Skrze ztotožňování. Takže když začneš s tímto, můžeš se na to podívat, cítit přítomnost toho... nesnaž se to odtlačit, nech se to plně udát. Neříkej, že by to tam nemělo být. Dovol tomu tam být a pociťuj to. Možná to uzme celé tělo a budeš cítit neklid, rozrušení, chtivost a budeš chycen v tomto typu cítění. Takže za prvé: dovol tomu být. A zkus tiše sedět a zůstat tomu přítomen. A nyní se soustřeď, jak můžeš nejvíc, na pocit Bytí a můžeš cítit, že ta enerie je hlučnější než Bytí, ale nesuď to, jen to tam nech. A zkus jen vidět, jak se ten jev odehrává a neztotožňuj se s ním. To je jeden ze způsobů. Další je, pokud je identita příliš silná a silně pulzuje, tak zase, nesnaž se to zastavit. Jen zůstaň klidný jak moc můžeš a podívej se, pokud je to v tom okamžiku možné, komu se to děje. Kdo je obětí tohoto dění. A opakuj tuto otázku. Možná ta otázka nepůsobí dost silně v tom okamžiku, kvůli hlučnosti vásany. Je to, jakoby ty (rušivé) pocity byly všude, kam se obrátíš, jsou v těle, v bytí... Ale buď tomu přítomen, snaž se s tím neztotožnit a najdi, čí je to vásana. Podívej se, jestli dokážeš nasměrovat pozorost do místa utrpení, jdi do samého centra toho. A podívej se, jestli tam najdeš trpitele. Zůstaň tichý, vydrž, nepanikař, neposuzuj, nesnaž se to odtlačit. Jednoduše se s tím zkus neztotožňovat a zůstaň tak přítomen a bdělý, jak jen můžeš. V krátkém čase ucítíš stát se něco jako toto (následuje gesto uvolnění a rozepnutí) a ucítíš, jak se objevil nějaký prostor. Skoro jako by jsi se dusil a najednou se ti otevřely plíce - 'aahhh'. A objeví se prostor a ty znovu ucítíš přítomnost Přítomnosti. Která tam vždycky byla. Ale je to jako kdyby tyto druhy sil přicházely a na chvíli obsadily pozice. A když je nesytíš, nekrmíš... čímž se myslí ztotožnění, panikaření... dokonce i když už dojde k panice, pamatuj, co říkám - dokonce i panika je jen jev. Kdo je ten, kdo panikaří. Jenom tiše registrovat, buď neochvějný, nenech se chytit. Nenech se vtáhout do toho ruchu, do té bouře, nech to stát se, pomine to, jako vše ostatní. Přijde to znovu, ale pokaždé, když držíš svoji pozici - přítomen jako Bytí, řekni: nevadí, když tato vásana, energie, tyto tendence zničí toto tělo. Je mi to fuk. Zůstanu jen jako Přítomnost sama. Pak pozvolna uvidíš, jak pokaždé, když to přijde, Přítomnost neodejde, aby přenechala prostor pro tyhle... Potom v určitém bodě tam jsou dohromady. Budeš cítit Přítomnost... i přítomnost těchto energií. A pozvolna budou tyto energie na odchodu. Rozplynou se. A v určitém bodě odejdou velice rychle. Jejich moc. Jak se Přítomnost učí být jen sebou samou, tyto energie to nemohou ustát. Protože musí být nabíjeny, energetizovány vírou v ně a ztotožněním s nimi. Kdekoliv je identita, je tam také pocit 'já' entity. A tato 'já' entita zdá se být tím, co trpí všemi těmi různými důsledky ve světě. Pro tebe bude brzy po všem. Nebudeš muset žít celý svůj život se všemi těmito silami. Už nepřijdou. Jsou nejsilnější, když mysl, nebo Vědomí je ztotožněné se zkušeností těla/mysli. V takovém případě budou pociťovány jako mocné. Jakmile se rozpamatuješ, že jsi svědkem všech jevů, začnou se stávat slabšími. Tohle je garantováno - stanou se slabšími a v určitém bodě, když vyvstanou, ani se už za nimi neotočíš. Nevynutí si od tebe už tolik pozornosti a síly. Takhle to je. Vždy budou existovat, dokud je vitální síla v těle. Budou tam, i Vědomí tam bude, i nějaká aktivita mysli. Povrchové zbytky podmíněnosti tam stále budou. Ale nebudou mít sílu vtáhnout Bytí do křoví a oloupit. To už se nestane. Budeš jaksi schopen říci: ok, fajn. Lidi možná můžou vidět, že jsi pořád stejnej, ale...
Říká se, že jeden světec miloval přepočítávat peníze stále dokola a dokola. I když měl jen deset rupií, počítal je stále dokola. Měl tento návyk, počítat rupie stále dokola. Možná se to pro něj stalo meditací. Ale něco to mělo rádo. A dokonce poté, co jeho mysl došla úplné realizace, stále měl tuto tendenci... počítat, počítat, počítat. Druzí lidé říkali: ale vždyť se nezměnil! Stále počítá peníze! Ale uvnitř nepočítá nic. Jen pohyb se děje. Takže tato aktivita může stále pokračovat, ale vnitřně o tom vůbec nevíš. Druzí ti budou povídat o osobnosti, ale vnitřně ani nebudeš chápat, co to znamená osobnost. Co to je? Druzí mohou říci: mám rád tvoji osobnost, nebo: ty máš tento typ osobnosti... Nebudeš vědět, co to znamená. Ale mysl to nevzdává, nezpochybnitelně je stále tam, sklony jsou stále tam... Říkal jsem jeden příběh také o této tendenci - jeden muž, byznysmen, miloval byznys tak moc, že dokonce na jeho smrtelné posteli prodal svoje hodinky svému nejlepšímu příteli... a měl zisk! A měl z toho velikou radost! Dokážete si to představit? (M. se usmívá) ... Takové mohou být tendence. Že dokonce na smrtelné posteli, pár posledních dechů před sebou a vyjednal obchod! "Podívejte, jak jsem si polepšil, jak jsem si polepšil!" - ... chápete? (smích)... Takže to je jedna z cest, jak se s tím vypořádat. Postupně vás působení těchto vásan přestane následovat. Stanou se slabé ve svém působení, protože jsi znovu ve svém přirozeném Místě. Mohou tě dostat jen, jak už jsem řekl, silou Mahámáji - Velké Iluze. Hak Velké Iluze uštknul všechny bytosti, ne jen lidi, do iluze: 'já jsem tělo'. A jen jedno sérum vás toho může zbavit... tvůj vlastní Para Brahman.

Protože je tady. A dostat se k tvému Para Brahman znamená, dostat se k prapůvodní Pravdě. Potom nad tebou Mája nemá žádnou moc. Kde to je? Je to tvé vlastní Já. Když jsi osvobozený od spojení se vším tím, co jsme nahromadili... což ti nebylo původní. Všechno to přišlo později, včetně vědění. Jak jsme si toho všimli? Protože ty jsi ten, kdo ví vědění. A ví nevědomost. Vědění nezná tebe. Kdo jsi? Všechno přišlo až po Tobě. Jsi toho všeho vnímatelem. Sleduješ vyvstávání toho, zůstávání a odchod. Co bys tak mohl být, víš? Dokonce toto tělo, které je jako hořící svíčka, je také objektem Svědka. Objektem imanentního Ducha, víš?

Toto není něco, v co žádám, aby bylo uvěřeno, ale co má být ověřeno! Potvrzeno! Skrze tvou vlastní intuitivní moc. Ty to děláš.
Návštěvník
 

Re: Vasány

Nový příspěvekod salmo1cz. » úte 25. kvě 2021 8:46:55

Nirguna a saguna jsou si rovny, je to jedna mince a platí stejně ať ji položíte orlem nebo pannou navrch.Neztotožnit se z myšlenkou by bylo fajn, problém je v tom, že myšlenka není ze vzduchoprázdna, ale je vaše, je to vaše podvědomí kdo se ptá.Je to vaše vasana.
salmo1cz.
 

Re: Vasány

Nový příspěvekod Zdeněk » úte 25. kvě 2021 8:53:22

Návštěvník píše:dokonce i když už dojde k panice, pamatuj, co říkám - dokonce i panika je jen jev. Kdo je ten, kdo panikaří. Jenom tiše registrovat, buď neochvějný, nenech se chytit. Nenech se vtáhout do toho ruchu, do té bouře, nech to stát se, pomine to, jako vše ostatní.

Nenech se chytit, když jsi chycený, nenech se vtáhnout, když už jsi vtažený. To jsou mi teda rady Mooji... :hm:

Což tvé současné celkové znechucení ze všeho není přiznáním, že tvoje rady nefungují?

Vasány se eliminují v době, kdy aktuálně nepůsobí tím, že se trénuje bdělost, ať už Maharišiho sebedotazováním, Nisargadattovým já jsem, vipassanou, zenovým seděním, nebo třeba i tím počítáním rupií, pokud je to pomůcka k objevení hlubšího já... člověk se tak nepozorovaně stává někým, koho se už původní vasány netýkají.
Zdeněk
 
Příspěvky: 2170
Registrován: ned 20. led 2019 18:12:05

Re: Vasány

Nový příspěvekod vostal petr » úte 25. kvě 2021 9:50:12

Vasány se eliminují v době, kdy aktuálně nepůsobí tím, že se trénuje bdělost, ať už Maharišiho sebedotazováním, Nisargadattovým já jsem, vipassanou, zenovým seděním, nebo třeba i tím počítáním rupií, pokud je to pomůcka k objevení hlubšího já... člověk se tak nepozorovaně stává někým, koho se už původní vasány netýkají.


Ego může rozpouštět leda tak mýdlový bublinky a ne vasány,

vasány rozpouští pouze úroven UV, konkrétně světlo,

je to stejné jako když slunce rozpouští zamrzlou vodu (led)

Cesta k tomu vede přes ten klid,

jenže není klid jako klid,

tenhlencten klid musí mít určité kvality...

Techniky které jsi zde vypsal jsou určený k dosažení onoho klidu,

i když samozřejmě něco "trénovat" je spíše opakem klidu...
vostal petr
 

Re: Vasány

Nový příspěvekod vostal petr » úte 25. kvě 2021 9:50:52

salmo1cz. píše:Nirguna a saguna jsou si rovny, je to jedna mince a platí stejně ať ji položíte orlem nebo pannou navrch.Neztotožnit se z myšlenkou by bylo fajn, problém je v tom, že myšlenka není ze vzduchoprázdna, ale je vaše, je to vaše podvědomí kdo se ptá.Je to vaše vasana.


Asi tak...
vostal petr
 

Re: Vasány

Nový příspěvekod salmo1cz. » úte 25. kvě 2021 10:26:18

vostal petr píše:
Vasány se eliminují v době, kdy aktuálně nepůsobí tím, že se trénuje bdělost, ať už Maharišiho sebedotazováním, Nisargadattovým já jsem, vipassanou, zenovým seděním, nebo třeba i tím počítáním rupií, pokud je to pomůcka k objevení hlubšího já... člověk se tak nepozorovaně stává někým, koho se už původní vasány netýkají.


Ego může rozpouštět leda tak mýdlový bublinky a ne vasány,

vasány rozpouští pouze úroven UV, konkrétně světlo,

je to stejné jako když slunce rozpouští zamrzlou vodu (led)

Cesta k tomu vede přes ten klid,

jenže není klid jako klid,

tenhlencten klid musí mít určité kvality...

Techniky které jsi zde vypsal jsou určený k dosažení onoho klidu,

i když samozřejmě něco "trénovat" je spíše opakem klidu...

Oni mají problém protože neznají pojem duše.Ego nerozpustí sebe samo, ale uvolněním dovolí osvícení poznání.
Je to jako plavání, musíš se do vody položit a uvolnit pak můžeš plavat.
salmo1cz.
 

Re: Vasány

Nový příspěvekod vostal petr » úte 25. kvě 2021 10:33:07

Je to jako plavání, musíš se do vody položit a uvolnit pak můžeš plavat.


To je dobrej příměr...
vostal petr
 

Re: Vasány

Nový příspěvekod salmo1cz. » úte 25. kvě 2021 10:44:17

vostal petr píše:
Je to jako plavání, musíš se do vody položit a uvolnit pak můžeš plavat.


To je dobrej příměr...

Já jsem se díky tomu uvolnění naučil plavat až ve 20 letech.To bylo porát musíš rukama a nohama tak a tak a nahoru a dolů a dýchat a nedýchat.

Stačilo jenom uvolnění a dnes plavu jako krokodýl.
salmo1cz.
 

Re: Vasány

Nový příspěvekod vostal petr » úte 25. kvě 2021 11:12:39

Voda především symbolizuje podvědomí a intuicii,

proto se mně ten příměr líbí...
vostal petr
 

Re: Vasány

Nový příspěvekod miroslav » úte 25. kvě 2021 11:19:12

salmo1cz. píše:Oni mají problém protože neznají pojem duše.Ego nerozpustí sebe samo, ale uvolněním dovolí osvícení poznání.
Je to jako plavání, musíš se do vody položit a uvolnit pak můžeš plavat.


A co je podle tebe ego?

Já chápu (pojem) ego jen jako nástroj, prostředek.


Kdo se uvolňuje? Ego se samo uvolňuje? nebo co se uvolňuje? Tělo, mysl? atd.

Zásadní otázka k takovým úvahám je, co je míněno pojmem ego.
Pak se o tom teprve můžeme konstruktivně bavit. Jinak jeden mluví o voze a druhý o koze.

Ramana nepoužíval pojem "ego" ale "egoity"

Ty seš na ty indické názvy, tak třeba ti to něco napoví:
egoity:
These are nescience (avidya), egoity (asmita), passion (raga), ill will (dvesa) and the will to live (abhinivesa).
Uživatelský avatar
miroslav
 
Příspěvky: 1545
Registrován: čtv 29. kvě 2014 9:33:24

Re: Vasány

Nový příspěvekod vostal petr » úte 25. kvě 2021 11:20:42

Jak je překonat, se ptá tato osoba... a jak je vyčistit. A odsuzování druhých... možná to je silná tendence, ale chápeš, že když tam není ztotožnění se sebou jako s osobou, tak tam není ani odsuzování druhých?


Na pitomcích jako je Mooji je fascinující to,

jak v jednom kuse odsuzují to ego !!!

Takže Mooji je kokot nebeskej,

kterej se neustále ztotožnuje s osobou

ženoucí se za cukříkem osvícení...Takže co ?

No nasrat těm co odsuzují ego pořádně na hlavu jejich odsouzením !!!
vostal petr
 

Re: Vasány

Nový příspěvekod vostal petr » úte 25. kvě 2021 11:34:11

Kdo se uvolňuje? Ego se samo uvolňuje? nebo co se uvolňuje? Tělo, mysl? atd.


Ty seš blbej jak ta Jana,

uvolnuje se Vědomí od svých ztotožnění,

takže se uvolnuje od ztotožnění s tělem a myslí,

přičemž prvotní je ztotožnění s tělem a druhotné je ztotožnění s myslí, konkrétne s pocitem individuálního já a individuálního bytí,

a další hromadou sraček jenž se vytvořila na podkladě těchto základních ztotožnění...


Takže, když se uvolní tělo, tak se také uvolnuje i Vědomí od ztotožnění s tělem atd.
vostal petr
 

Re: Vasány

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 25. kvě 2021 11:54:19

vostal petr píše:
Na pitomcích jako je Mooji je fascinující to,

jak v jednom kuse odsuzují to ego !!!

Na pitomcích jako je vostal je fascinující to, že kde koho nazývá pitomcem.
Návštěvník
 

Re: Vasány

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 25. kvě 2021 12:19:43

vostal petr píše:
uvolnuje se Vědomí od svých ztotožnění,

takže se uvolnuje od ztotožnění s tělem a myslí,:yes:
Návštěvník
 

Re: Vasány

Nový příspěvekod miroslav » úte 25. kvě 2021 13:06:27

Návštěvník píše:
vostal petr píše:
uvolnuje se Vědomí od svých ztotožnění,

takže se uvolnuje od ztotožnění s tělem a myslí,:yes:


A proč se Vědomí ztotožnilo s tělem a myslí?
A proč by bylo dobře se pro změnu odstotožnit
A není náhodou to tělo a mysl také Vědomí?
nebo je to něco vedle Vědomí?

Když už teda tady budeme filozofovat.
Uživatelský avatar
miroslav
 
Příspěvky: 1545
Registrován: čtv 29. kvě 2014 9:33:24

Re: Vasány

Nový příspěvekod Jana » úte 25. kvě 2021 13:12:12

salmo1cz. píše:Nirguna a saguna jsou si rovny, je to jedna mince a platí stejně ať ji položíte orlem nebo pannou navrch.Neztotožnit se z myšlenkou by bylo fajn, problém je v tom, že myšlenka není ze vzduchoprázdna, ale je vaše, je to vaše podvědomí kdo se ptá.Je to vaše vasana.


Takže problém, pokud by už nějaký problém tady měl být, není v samotné myšlence, ale v jejím přivlastnění.

Jestliže je všechno Boží, existuje ještě něco, co by mohlo být někoho jiného?
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 6599
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Vasány

Nový příspěvekod vostal petr » úte 25. kvě 2021 13:19:48

Tak ty chceš filozofovat ?

Tak to máš trošku zpoždění, já už jsem to tady vysvětloval mnohokrát,

takže jen nápověda, nejspíš proto, protože Vědomí je také Blaženost...
vostal petr
 

Re: Vasány

Nový příspěvekod vostal petr » úte 25. kvě 2021 13:22:13

Jestliže je všechno Boží, existuje ještě něco, co by mohlo být někoho jiného?


Blbko,

všechno není boží ale všechno je bůh...

Takže si nelze nic přivlastnovat, to je ta tvoje iluze, vlastnictví Poradny...

Proto to taky furt musíš kontrolovat a nemůžeš to pustit,

páč by sis z toho pustila do bombardáků... 8)
vostal petr
 

Re: Vasány

Nový příspěvekod miroslav » úte 25. kvě 2021 13:45:25

vostal petr píše:
takže jen nápověda, nejspíš proto, protože Vědomí je také Blaženost...


Koukám, že si konečně od té Jany taky něco přiučil.

K té svojí dzogčhenem inspirované víře a naději, že se tvoje vasány samoosvobodí.
Uživatelský avatar
miroslav
 
Příspěvky: 1545
Registrován: čtv 29. kvě 2014 9:33:24

Re: Vasány

Nový příspěvekod vostal petr » úte 25. kvě 2021 14:27:53

K té svojí dzogčhenem inspirované víře a naději, že se tvoje vasány samoosvobodí.


No já jsem taky nechodil ke katolickým bojovníkům s hříchem Tomášovým,

nýbrže jsem se věnoval studiu duchovník nauk,

takže vím, že není v moci ega rozpouštět vasány,

ale když už někdo chce to zkoušek, tak at zkouší,

třeba ho to utahá tak, že to pustí a tak nevědomně to odevzdá vyšší moci...


Bez Jany bych byl ovšem ztracen, furt se dovídám díky ní nějaký novinky,

třebaže všechno je boží vlastnictví...
vostal petr
 

Další

Zpět na Inspirativní myšlenky

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků

cron