Koronavirus

Moderátor: Pelvan

Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » sob 28. bře 2020 20:09:54

O D P O V Ě Ď na dotazy ohledně současné epidemie COVID - 19 vyvolané novým
koronavirem SARS-CoV-2.
Protože není v mých možnostech individuálně odpovídat na četné telefonické dotazy a e-maily nejen
našich posluchačů, kteří chtějí znát můj názor na současnou epidemii COVID - 19, rozhodl jsem se pro tento
způsob odpovědi. Vidím kolem sebe, že mnoho přátel, aniž by podlehli panice anebo lehkomyslně
podceňovali nebezpečí této epidemie (některými vtipálky považovanou za novou čínskou důchodovou
reformu), ocitlo se v situaci, kterou bychom mohli nazvat m e z n í. Zakoušení mezní situace přitom může
vést k opuštění pouhého "pobývání" ve světě a inspirovat k hledání něčeho, co nás přesahuje: k transcendenci
a ukotvení v našem duchovním středu neboli k probuzení. To ovšem neznamená, že bychom současné
epidemii neměli čelit s klidem a rozvahou i na biologické úrovni, kde naše existence je křehká, nejistá a
podmíněná. Domnívám se, že k řešení prevence a terapie COVID - 19 na této úrovni můţe napomoci i
kolektivní inteligence považovaná novoplatoniky za duši světa (anima mundi) a to nejrůznějšími způsoby.
Jedním z nich může být i online "hra" Foldit, na jejímţ vzniku se podíleli čeští vědci. Washingtonská
univerzita v Seatlu vyzvala hráče Folditu, aby hledali látky, které se vážou na strukturální S protein nového
koronaviru (SARS-CoV-2) a zapojili se tak do výzkumu, který by pomohl překonat tuto epidemii.
V roce 2011 v této hře představitelé široké veřejnosti bez odborné znalosti biochemie vyřešili za méně než tři
týdny trojrozměrný model proteázy retroviru M-PMV, která hraje hlavní roli v replikaci viru HIV, což se
biochemikům nepodařilo za desetiletí. To, co budu uvádět dál, proto lze tedy považovat nejen za "odpověď"
na dotazy posluchačů naší školy, ale i za odpověď na výzvu Washingtonské univerzity.
Po pročtení všech mně dostupných studií s tématikou COVID - 19 k dnešnímu datu a prozkoumání okolo
450 bylin a přírodních látek, seznámil jsem s touto první verzí "Odpovědi" kolegyně a kolegy našeho tvůrčího
týmu, kteří ji korigovali a dál rozšířili. Vycházeli stejně tak jako já z pěti základních způsobů poznávání :
empirického (techné), vědeckého (epistémé), zkušenostního (fronésis), filosofického (sofía) a duchovního
(nús), jak je známe uţ z antiky a navazující křesťanské tradice.
Nejprve se pokusím stručně shrnout to podstatné, k čemu (pokud vím) dospěl současný výzkum o novém
koronaviru (SARS-CoV-2) a nemoci COVID - 19 jím způsobené. SARS-CoV-2 patří mezi 7 betakoronavirů ,
kteří překročili mezidruhovou bariéru a stali se pro člověka nebezpečné.
Většina badatelů je přesvědčena, že přirozeným rezervoárem, kde zároveň dochází k jeho vývoji a odkud se
dál šíří, jsou zřejmě netopýři tak, jako u předchozího SARS 1 (epidemie 2002 - 2003), MERS na Středním
východě, eboly v Africe anebo Nipah viru v Indii. V případě SARS-CoV-2 jde zřejmě o vrápencovité netopýry
Rhinolophus sinicus z vápencových jeskyň v jihočínském Junanu. Obdobně jako přenos SARS 1 (který ale
není jeho prekurzorem) a MERS z netopýrů na člověka zprostředkovali cibetky a velbloudi, v případě SARSCoV-2 šlo zřejmě o téměř vyhubené luskouny, přičemž celou řadu shodných genetických sekvencí vykazuje i
ryba pruhatec okatý (Myripristis murdjan) z Jihočínského moře, který se prodává na rybím trhu ve Wuhanu.
SARS-COV-2 má jeden z největších RNA genomů, který kóduje 9860 aminokyselin a je z 89 procent shodný
s genem netopýrů a z 82 procent se SARS 1. Patří mezi obalené jednovláknové RNA viry, které se na rozdíl
od DNA virů v buňkách hostitele nekopírují přesně - jinými slovy rychle mutují, což výrazně stěžuje hledání
konvenčního léku a vakcíny stejně tak, jako účinných přírodních látek. Krom toho (na rozdíl třeba od
chřipkových virů) přežívají relativně dlouho i mimo lidský organizmus.
2
Podle posledního čínského výzkumu se SARS-CoV-2 nedávno vyvinul do dvou kmenů L (leucin) a S (serin).
Většina (70 procent) nemocných byla infikována bud mladším a nakažlivějším L - kmenem a zbytek starším a
nebezpečnějším S - kmenem. Podle amerického komputačního biologa Trevora Bedforda ale existuje nejméně
161 kmenů SARS-CoV-2 u nemocných po celém světě. Je přesvědčen, že mutuje velice rychle a v průměru
dochází ke dvěma mutacím za měsíc. To znamená, že pokud se nakazíme tímto virem, kterým pak infikujeme
někoho dalšího, vir už bude jiný. Protože během 14 dnů v našich buňkách zmutoval. A stejně tak v buňkách
člověka, kterého jsme nakazili naší mutací, dojde za 14 dnů k další proměně viru. Kromě toho okolo 14
procent lidí, kteří v Číně byli propuštěni z nemocnic jako uzdravení, opětovně onemocnělo. Zdá se, že
pozůstatky viru jsou schopny za 14 dnů v lidském těle opět zmutovat a proces onemocnění začíná znova, ale
tentokrát už v organizmu oslabeném předchozí infekcí. Profesor epidemiologie z Harvardu Marc Lipsitch,
který se spolu s čínským vědci podílel na výzkumu SARS 1, je přesvědčen, že šíření SARS-CoV-2 se proto
nedá zabránit a dojde k pandemii. Předpokládá, že bude nakaţeno až 70 procent světové populace, což ovšem
neznamená, že všichni nakažení vážně onemocní. Nový koronavirus (SARS-CoV-2) ale patří k těm, na které
si neumíme vytvořit trvalou imunitu a tak už tu s námi podle Lipsitche zřejmě zůstane.
Častý argument, že lidé umírají víc na chřipku, vychází ze záměny smrtnosti (počtu nakaţených, kteří zemřou)
s úmrtností (vztahující se k celkové populaci). Smrtnost COVID - 19 je okolo 2 procent, v Číně podle WHO
3,5 procenta, zatímco u chřipky 0,1 procenta, z čehož vyplývá, že těm, kdo onemocní COVID - 19 hrozí 20x
až 30x vyšší nebezpečí, že zemřou než těm, kdo onemocní chřipkou, což je dost podstatný rozdíl a zároveň
důvod pro zdánlivě drastické karantény ve většině zemí postižených touto epidemií. I vzhledem k tomu, že
SARS-CoV-2 se šíří minimálně 2x rychleji než chřipkové viry a k nákaze může dojít prostřednictvím
předmětů, na jejichž povrchu oproti chřipkovým virům (8 - 12 hodin) přežívá několik dní. Jde především o
kov, sklo, plasty nebo bankovky. V USA jsou v karanténě i dolary z Asie. Doba léčení oproti chřipce (2 týdny)
je rovněž delší - okolo 3 až 6 týdnů, přičemž 5 procent nemocných potřebuje umělou plicní ventilaci a 15
procent vysoce koncentrovaný kyslík. Velký rozdíl mezi smrtností na COVID - 19 například v Koreji oproti
Itálii přitom nespočívá jen ve včasném podchycení infekce, ale i v tom, že nakažení, podporováni místními
lékaři, se ve velkém počtu (odhadem 80 procent) léčí bylinami a přírodními látkami podle korejské variace
tradiční čínské medicíny.
Ve vztahu k věku je pak v Číně smrtnost u lidí nad 80 let (anebo s vážnou chronickou nemocí) těsně pod 15
procenty a nad 70 let okolo 8 procent, neboť v tomto věku začínají v organizmu převládat procesy zániku nad
procesy obnovy: s výjimkou šťastných výherců v genetické loterii anebo těch, kteří stárnutí zpomalili
kalorickou restrikcí navozenou pomocí NAD a resveratrolu. U mužů zřejmě tím, že disponují pouze jedním
chromozomem X a převládá u nich extracelulární (mimobuněčná) imunita TH2, je celosvětová smrtnost 2,8
procenta oproti ženám s dvěma chromozomy X a intracelulární (vnitrobuněčnou) imunitou TH1, kde je
smrtnost 1,7 procenta.
Tradiční čínská medicína, která nemoci chápe jako nerovnováhu jinu a jangu, v případě COVID - 19 mluví ve
své terminologii jako o invazi "vlhkého chladu" (převaha jinu) a "nedostatku plicní a slezinové čchi". Mnoho
koronavirů skutečně hyne při delších horečkách okolo 39,5 stupně celsia, které zvládnou malé děti a zdraví
mladí lidé na rozdíl od mnoha starších a nemocných pacientů. Přesto bychom ale neměli spoléhat na to, ţe
jarní nebo letní teploty tuto epidemii vyřeší za nás a případně začít "vzývat globální oteplování". Podle
amerických expertů "minulá ohniska koronaviru nevykazovala jasný důkaz sezónnosti "(Thomas J. Bollyky) a
3
např. epidemie MERS vypukla na středním východě v červnových vedrech. Teď se tam denní teploty pohybují
mezi 26 aţ 29 stupni celsia a SARS-CoV-2 se v Saudské Arábii zřejmě dobře daří.
Na základě toho, co dnes o SARS-CoV-2 víme, můžeme kromě karantény, která je naprosto správná a
nevyhnutelná, uvažovat o pěti dalších základních strategiích. Dvě z nich jsou zaměřené přímo na virus a tři
na lidský organizmus, který je jeho hostitelem.
VIRUS
I. Strategie zaměřené na deaktivaci strukturálních proteinů viru.
II. Strategie zaměřená na inhibici nestrukturálních (funkčních) proteinů viru.
HOSTITEL
III. Inhibice catepsinu B/L a proteázy TMPRSS2
IV. a) ochrana ACE 2 a inhibice angiotenzinu 2
b) ochrana řasinkových a dendritických buněk epitelu
V. Modulace imunitní reakce sníţení hladiny HMGB 1
I. STRUKTURÁLNÍ proteiny viru
1. Strukturální S protein tvořící tvar korony viru je blízký HIV, který způsobuje AIDS. Pravděpodobně
SARS-CoV-2 převzal některé jeho sekvence.
2. E protein tvořící obal viru, který je klíčový pro jeho strukturální integritu.
3. M protein tvořící membránu viru, která v průběhu infekce fúzuje s membránou napadené hostitelovy buňky.
Jsou zatím dva známé způsoby, kterými SARS-CoV-2 vstupuje do buňky hostitele. Strukturální S
protein viru může být jednak aktivován hostitelovými cystein proteázami cathepsinem B a L (cat B/L) anebo
rozštěpen proteázou hostitele TMPRSS2. Cathepsin L, nadměrně exprimovaný zejména v nádorových
buňkách, je častým cílem terapie agresivních rakovin od rakoviny prostaty až po leukémii. Je rovněž
považován za jednu z příčin rozedmy plic a COPD (v případě vypnutí genu alfa -1 antitrypsin), ischémie
srdce anebo i obezity.
TMPRSS2 štěpí strukturální S protein na dvě podjednotky S1 a S2. Toto rozštěpení je klíčovým faktorem
patogenity SARS-CoV-2 a inhibice cat B/L i TMPRSS2 by zablokovala vstup SARS-CoV-2 do plicních
buněk. S1 vyvolává tvorbu protilátek, zejména CR 3022, která se na ni váže, pokud ovšem imunitní systém
není oslabený. Součástí S1 je RBD (receptor vázající se domény viru), který je ze 40 procent totoţný s RBD
SARS 1 a je zřejmě částí viru, která nejvíc podléhá mutaci. Přitom na ni se zaměřují laboratoře, které se snaţí
vytvořit vhodnou vakcínu. Zatím se to ale nepodařilo ani v případě SARS 1. S1 se pak jako ligand váţe na
ACE2 (angiotenzin konvertázu 2), která je vstupním receptorem SARS 1 i SARS-CoV-2, který se nachází na
povrchu řasinkových a nezralých dendritických buněk ve sliznicích dýchacího traktu hostitele a to zejména v
plicích (kapénková infekce) a potom ve střevech (infekce z jídla). S2 následně zajišťuje fúzi membrány viru a
membrány lidské buňky, do které tak pronikne virální genom v podobě funkčních proteinů a v její cytoplazmě
se replikuje. S2 se na rozdíl od S1 příliš nemění a existuje poměrně široké spektrum přírodních antivirotik,
které ji deaktivují. ACE2 receptory se nacházejí i v srdci, ve stěnách cév a v ledvinách, coţ vysvětluje
multiorgánové selhání při váţném průběhu infekce. ACE2 je nejen vstupním receptorem pro oba SARS 1 a
4
SARS-CoV-2, ale jednou z jeho mnoha dalších funkcí je přeměna angiotenzinu 2 (který např. zvyšuje tlak
konstrikcí cév a tvorbou aldosteronu) na jiné, méně účinné podoby. Zároveň zajišťuje správnou funkci RAS
(renin-angiotenzin-aldosteron) systému, který je klíčový pro zdraví mnoha orgánů v našem těle. Pokud se S1
viru naváže na ACE2, vyvolá tím blokaci signální dráhy RAS, coţ vede k váţnému poškození plic, které
ACE2 chrání. Proto je tento virus tak nebezpečný zejména pro starší lidi, u kterých působení ACE2 bývá
sníţené uţ před infekcí. Neštěstí obvykle nechodí samo: snížení počtu aktivních ACE2 při infekci vede
zároveň ke zvýšení aktivity ACE (angiotenzin konvertázy), která mění angiotenzin na angiotenzin 2. ACE
totiž negativně reguluje RAS, čímž zvyšuje poškození plic a dalších orgánů. Nachází se hlavně v plicích,
stěnách cév a v krvi. ACE 2 tedy chrání tkáně orgánů, zatím co ACE je poškozuje.
Ochrana ACE 2 před navázáním S1 nového koronaviru je proto důleţitým úkolem pro prevenci i
terapii COVID - 19. Tím, ţe se S1 viru váže nejen na ACE 2, ale i na dendritické buňky ve sliznici dýchacích
cest, dochází k velkému oslabení získané imunity. Dendritické buňky totiž rozpoznávají patogeny a
předkládají jejich antigeny imunitnímu systému.
II. NESTRUKTURÁLNÍ - funkční proteiny viru (nsp)
Po navázání S1 viru na ACE2 hostitele vstupuje jeho RNA do cytoplazmy postiţené buňky, kde dojde k její
translaci do dvou polyproteinů, ve kterých se nacházejí klíčové proteázy viru: Papainu podobná proteáza
(PLpro) a Hlavní proteáza (3CLpro). Tyto proteázy pak oba polyproteiny štěpí do nestrukturálních proteinů
(nsp), ze kterých jsou pro životní cyklus viru nezbytné RNA replikáza (nsp 12) a RNA helikáza (nsp 13).
Ţádný z těchto čtyř nestrukturálních proteinů (alespoň podle dosavadního výzkumu) oproti strukturálním
proteinům viru nepodléhá nějakým větším mutačním změnám. Pro účinnou terapii COVID - 19 jsou důležité
ještě tři nsp SARS-CoV-2: nsp 1, který vyvolává degradaci mRNA hostitele a potlačuje vrozenou imunitu.
Dále pak nsp 3c a ORF7. Tyto tři se souhrnně nazývají virulentními faktory, neboť inhibicí imunity hostitele
umožňují SARS-CoV-2 přežívat v jeho buňkách. Deaktivace těchto virulentních faktorů umožňuje obnovu
vrozené imunity hostitele.
Papainu podobná proteáza
PLpro (nsp 3)
Kromě uţ zmiňovaného působení vykazuje tato proteáza deubikvitační aktivitu a inhibuje vrozenou imunitu.
Její deaktivací můžeme zastavit replikaci viru.
Hlavní proteináza
3CLpro (chymotrypsin like protease)
3CLpro (nsp5) umoţňuje zrání nestrukturálních proteinů klíčových pro ţivotní cyklus viru. Hlavní proteináza
je z těchto čtyř hlavních nestrukturálních proteinů viru snad nejvíc zkoumána a to uţ od roku 2003. Za její
inhibitory jsou z přírodních látek považovány kanabinoidy a cypřišové terpenoidy, teaflavin ze zeleného čaje a
glycirrhizin z lékořice. V minulém roce korejští vědci prozkoumali větší počet flavonoidů od kvercetinu aţ po
EGCG, z nichţ jako nejúčinnější inhibitor se ukázal herbacetin z rhodioly a pak rhoifolin ze škumpy voskové
a pectolinarin.
5
Jak uţ jsem se zmiňoval, štěpení polyproteinů proteázami PLpro a 3CLpro vede k vytváření dalších
nestrukturálních proteinů jako je RNA - replikáza (RdRp) a RNA - helikáza, které jsou označovány jako nsp12
a 13. Ty pak vytvářejí jádro replikačně - transkripčních komplexů.
RNA replikáza
(RNA dependent RNA polymerase)
RdRp (nsp12)
Jde o klíčový enzym replikačně-transkripčního komplexu, který umoţňuje replikaci RNA z RNA templátu a
představuje ústřední komponent RNA virů. Tím, ţe iniciuje syntézu RNA, je nezbytný pro udrţení integrity
virálního genomu.
RNA helikáza
nsp13 je další multifunkční protein. Jeho aktivitu podporuje RNA replikáza, se kterou interaguje během
replikace viru.
Inhibice kteréhokoliv z těchto čtyř nestrukturálních funkčních proteinů zřejmě nepodléhajících mutaci, je
rovněţ velkým příslibem zastavení průběhu COVID - 19 a předpokladem uzdravení z této vysoce nebezpečné
infekce.
1a.) Deaktivace strukturálního S proteinu SARS-CoV-2
Badyán plod: kyselina šikimová
Šalvěj červenokořenná kořen: dihydrotašinnon I
Coriolus
Šišák bajkalský kořen: baikalin
Pyrogallol
EGCG epigalokatechin galát ze zeleného čaje
Amalaki: phyllaemblicin G7
Koloidní zlato
Maliník list
Podběl květ
Plné červené víno: piceatanoll
Podpůrný účinek:
Kokosový olej
Nápoj čínských mudrců
1b.) Destrukce obalu E SARS-CoV-2
Koloidní zlato
Skalní růţe nať (Cistus incanus)
6
Růţe květ
Coriolus
Šišák bajkalský kořen
Nápoj čínských mudrců
Podpůrný účinek:
Kokosový olej
Zlatice převislá plod (dostupná ve směsích TČM)
1c.) Destrukce membrány M SARS-CoV-2
Šalvěj červenokořenná kořen
Skalní růţe nať (Cistus incanus)
Růţe květ
Šišák bajkalský kořen
Amalaki
Červené plné víno
Nápoj čínských mudrců
Podpůrný účinek:
Coriolus
Zlatice převislá plod
2a.) Inhibice lidské buněčné proteázy TMPRSS2
Andrographis paniculata list: deriváty andrographolidu
Cordyceps
EGCG epigalokatechin galát ze zeleného čaje
Maliník list
Plné červené víno
Syntetické léky:
Remdesivir
Foipan (camostat mesilate)
2b.) Inhibice lidských cystein proteáz cathepsinu B/L
Skalní růţe nať (Cistus incanus)
Kvercetin
Badyán plod: kyselina šikimová
Chlorid amonný (malé mnoţství)
Quinton Hypertonic
7
3.) Blokace a ochrana ACE2 hostitele
Badyán plod: kyselina šikimová
Šalvěj červenokořenná kořen
Šišák bajkalský kořen
Černý bez plod
Kudzu
Jasmín květ: hesperidin
Plné červené víno
Podpůrné funkce:
Kokosový olej
Sojové boby: nicotinanamin
4a.) Ochrana řasinkových buněk
Šalvěj červenokořenná kořen
Olivový olej kyselina oleannová
Badyán plod: kyselina šikimová
Skalní růţe nať (Cistus incanus)
4b.) Ochrana dendritických buněk
Skalní růţe nať (Cistus incanus)
Badyán plod: kyselina šikimová
Šalvěj červenokořenná kořen
Quinton Hypertonic
5.) Zvyšování počtu TH buněk
Skalní růţe nať (Cistus incanus)
Růţe květ
Andrographis panniculata list
Koloidní zlato
Quinton Hypertonic
6.) Deaktivace virulentních faktorů SARS-CoV-2
nsp1, nsp3c, ORF7
Equol
Růţe květ
Badyán plod kyselina šikimová
Šalvěj červenokořenná kořen
Skalní růţe nať (Cistus incanus)
Lékořice kořen: glycirrhizin
Andrographis panniculata nať: deriváty andrographolidu
8
Amalaki
Maliník list
Eleuterococcus
Plné červené víno
Podpůrné funkce:
Kokos olej
Koloidní zlato
7.) Deaktivace Papainu podobné proteázy
PLpro (nsp3)
Šalvěj červenokořenná kořen: kryptotašinnon, tašinnon IIa
Maliník list
Cordyceps
Andrographis paniculata list: deriváty andrographolidu
Amalaki: phyllaemblicin G7
EGCG
Lékořice kořen: glycirrhizin
Eleuterococcus
S-Acetyl Glutation
Plné červené víno: piceatannol
Jasmín květ: hesperidin
8.) Deaktivace hlavní proteázy
3CLpro (nsp5)
Šalvěj červenokořenná kořen: kryprotašinnon, tašinnon I
Panax ginseng: ginsenosid Rb1, kaemferol
Andrographis panniculata list: deriváty andrographolidu
Skalní růže nať (Cistus incanus)
Šišák bajkalský kořen: wogonosid
Rhodiola: herbacetin
Plné červené víno
9. ) Deaktivace RNA replikázy
Rdrp (nsp12)
Růže květ
Equol
Skalní růže nať (Cistus incanus)
Koloidní zlato
Šišák bajkalský kořen: wogonosid
Cordyceps
9
Plné červené víno
Podpůrný účinek:
Amalaki: phylaemblicin B,
Teaflavin
Syntetické léky:
Remdesivir
10.) Deaktivace RNA helikázy
(nsp13)
Koloidní zlato
Amalaki
Skalní růţe nať (Cistus incanus)
S- Acetyl Glutation
Šišák bajkalský kořen
Equol
Andrographis panniculata list
Plné červené víno
11.) Ochrana orgánů postiţených infekcí SARS-CoV-2
11a.) Ochrana plic (stimulace plicní čchi)
Eleuterococcus
Badyán plod: kyselina šikimová
11b.) Ochrana ledvin
Růţe květ
Šalvěj červenokořenná kořen
Zlatice převislá plod
11c.) Ochrana CNS
Růţe květ
Badyán plod: kyselina šikimová
Šalvěj červenokořenná kořen
Quinton Hypertonic
11d.) Ochrana srdečního svalu
Šalvěj červenokořenná kořen
Koloidní zlato
Skalní růţe nať (Cistus incanus)
10
12.) Inhibice HMGB1 (hyperzánětu)
Šalvěj červenokořenná kořen
Lékořice kořen: glycirrhizin
Andělika čínská
EGCG
Kvercetin
Quinton Hypertonic
Jeden z mnoha možných protokolů zahrnujících prevenci i terapii COVID - 19 představuje:
tinktura z kořene šalvěje červenokořené
tinktura z badyánu plod (případně kyselina šikimová)
tinktura ze skalní růţe nať, případně tinktura z andrographis panniculata list
tinktura z růţe květ
koloidní zlato, ale nemohu doporučit, neboť vnitřní užití není povolené i kdy by šlo jen o 3 aţ 5 kapek.
Mimo tento protokol lze doporučit:
ráno lžička kokosového oleje a nápoj čínských mudrců
Před obědem coriolus nebo amalaki (ne společně)
Večeři zapít 2 dcl plného červeného vína z jiţních slunných krajů.

Klíčový protokol pro terapii COVID - 19:
Disulfiram (antabus) potencovaný mědí anebo zinkem (glukonát měďnatý nebo zinečnatý)
v lidském organismu Cu 2+
x proteazom
Disulfiram ditiocarb komplex CuEt
x dráha p97 (přes NLP4)
apoptóza buňky infikované SARS - CoV - 2
V Praze 10.3.2020
Milan Calábek
Pelvan
 
Příspěvky: 1518
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » sob 28. bře 2020 20:25:18

Ahoj


Co ještě napsat ke koronaviru?


Z článků novin "5 plus 2" z 27. 3. 2020 vybírám následující.


Olga Kunertová, spoluzakladatelka Terap.io, nám radí:

"Náročná situace má i pozitiva

1) Využít čas, pokud nám přebývá. Uklidit poličky, přemístit nábytek, udělat si pořádek a mailech a v dokumentech v počítači. Literárně, výtvarně nebo jinak umělecky se realizovat. Přečíst si nepřečtené knihy.
Řešit, jak si udělat svůj home pracovní režim a jak nepropadnout závislostem (alkohol, drogy, hazard, kouření, hry a sociální sítě).

2) Snažit se dělat nějakou smysluplnou činnost, být společensky aktivní. Tleskat ve 20 hodin zdravotníkům.

(Za smysluplné považuji v této době dělat práci na sobě. Dýchat podle Wim Hofa, otužovat se, cvičit hlavně obrácené polohy z jógy.)

3) Orientovat se na příležitosti, které nám nová situace přináší. Změnit myšlení a přestat lpět na svých dosavadních jistotách. Je to příležitost, jak některé své postoje a vztahy revidovat."


re, mb, iDNES.cz píší:

"Koronavirové mýty. Nepomůže česnek, horká voda ani alkohol

Mýtus 1.: Virus (ne)zahubí česnek. Totéž platí o používání očních a nosních kapek a kloktání ústní vody. Účinnost červených řas. V Íránu radí potírat konečník vonným olejem, v Indii pití kravské moči.

Mýtus 2.: Bankovky a mince (ne)přenášejí vir. Na plastu, dřevě, sklu, KOVU a keramice se virus udrží až 3 dny! Na kartónu, papíru a na papírových bankovkách se udrží jeden den. Na oceli vydrží 16 hodin, na hliníku jen 8 hodin.

Mýtus 3.: Domácí zvířata (ne)mohou být riziko. (Nic se o tom neví.)

Mýtus 4.: Balíky z Číny (ne)mohou vir přenášet. (To je asi opravdu blbost.)

Mýtus 5.: Alkohol a chlór (ne)fungují jako desinfekce. (Prý to nepomáhá.)

Mýtus 6.: Pijte horkou vodu nebo se v ní koupejte a virus (ne)zabijete. (Prý to nepomáhá.)

Mýtus 7.: Na virus (ne)existuje lék, vlády nám jej zamlčují. Žádný schválený (v EU) lék neexistuje. (Tomu bych i věřil.)"


Co si z toho mám vybrat?

Mýtus 1.: Pokud bych ten virus měl, tak (skoro) všechno zde vypsané bych asi vyzkoušel.
Preventivně užívám česnek, cibuli, zázvor, kurkumu s pepřem, oregano, hlívu ústřičnou, to všechno by se ve stravě mělo objevit. Piji tonic.
Olej se snažím pravidelně srkat v ústech - ajurvédská metoda.
Urinoterapii si nechávám na konec jako nouzovku nejzazší.

Mýtus 2.: Zajímavé je, že na mincích patrně vir vydrží déle než na bankovkách. Stejně to však časem asi všichni dostaneme tak jako tak.

Mýtus 5.: Podle Milana Calábka pomáhá na viry pití červeného vína! Nějaké pivo nebo frťan něčeho ostřejšího také asi neuškodí.

Mýtus 6.: Hodně často popíjet, a to hlavně horkou vodu, kávu nebo čaj, by také nemělo škodit.

Mýtus 7.: V nouzi nejvyšší bych asi pátral, co užívají v Rusku. Tam jsou zatím docela v klidu.


Zdravím
Pelvan
 
Příspěvky: 1518
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » ned 29. bře 2020 12:42:10

Pelvan
 
Příspěvky: 1518
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » ned 29. bře 2020 15:31:59

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/glos ... tina-96108

Uznávaná reportérka upozorňuje, jak snadno se boj s novým typem koronaviru může stát nástrojem propagandy.

Článek
Rusko zase jednou překvapilo. Země, která má bezmála 140 milionů obyvatel, s Čínou sdílí hranici dlouhou přes 4 tisíce kilometrů a nemá zdravotnictví zrovna v nejlepší kondici, hlásí, že je celkem v pohodě. Má sice pár set nakažených, sem tam nějakého mrtvého a skoro tři desítky uzdravených, ale všechno prý funguje normálně. Na rozdíl od Evropy, která teď postupně kolabuje.

V ruských sdělovacích prostředcích, těch, které kontroluje vláda a Kreml, se neustále zdůrazňuje, jak tahle zkáza – nákaza – přišla tentokrát nikoliv z Východu, jak to bylo vždycky v minulosti, ale ze Západu. Jak Rusko, které je vždycky obviňováno z toho nejhoršího, teď figuruje v tabulkách záchranářů na prvním místě.

Ruský prezident Vladimir Putin tento týden navštívil skvělou infekční nemocnici v obci Kommunarka nedaleko Moskvy, kde jsou lidé hospitalizovaní právě proto, že chytli koronavirus. Navlékli ho do žlutého skafandru, dali mu masku a helmu a vydali ho dokazovat národu, že se nebojí ani tygra, ani potápění, ale ani viru.


U Moskvy roste mobilní nemocnice pro nakažené, podívejte se
24. 3. 5:00
Putin na místě zjistil, jak ho v tom utvrdili vedoucí představitelé nemocnice, že tenhle špitál je o třídu výš než všechny evropské. A možná, že právě o to v té ruské nákaze jde. Dokázat, že Rusko, když se všem nedaří, je tady také proto, aby pomohlo.

Do Itálie vyslalo deset letadel! Letadel plných expertů a zdravotních pomůcek. No řekněte, kdo na tohle má? Jedině Rusko.

To Rusko, ze kterého v minulosti desítky tisíc lidí jezdily do Evropy a prosily tam místní lékaře, aby jim pomohli vyléčit se z těch nemocí, na něž ruské zdravotnictví nemělo ani prostředky, ani léky, ani experty.


Russian Embassy, UK

@RussianEmbassy
Russia to send Italy eight medical teams of nearly 100 virologists and epidemiologists with medical equipment and disinfection systems to assist in combating #coronavirus.

View image on Twitter
4,255
3:19 PM - Mar 22, 2020
Twitter Ads info and privacy
2,015 people are talking about this
Celou glosu si můžete pustit v úvodním videu.

Je součástí pořadu Záhady Josefa Klímy, který v premiéře vysílá Televize Seznam každý čtvrtek od 21:00. Archiv pořadu najdete zde.
Pelvan
 
Příspěvky: 1518
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » ned 29. bře 2020 16:32:35

Pelvan
 
Příspěvky: 1518
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » ned 29. bře 2020 18:22:53

Ahoj


..."Nebral jsem žádné léky, jen mi manželka dávala vitamin C," konstatoval s tím, že manželka i děti jsou v pohodě. "To mě překvapilo, protože jsem s nimi byl celou dobu v kontaktu," dodal bývalý boxer...
Zdroj: https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/b ... 2f045170e7

Samotný rozpuštěný vitamín C nejde moc pít, je moc kyselý. Proto se míchá s jedlou sodou.
Vitamín C - kyselina askorbová se míchá v poměru 2:1 s jedlou sodou.
Do 1/2 litru vody rozpusťte vrchovatou čajovou lžičku práškového vitamínu C a zarovnanou lžičku jedlé sody. Jedlou sodu kupujte v lékárně nebo na internetu, ty pytlíčky jedlé sody v prodejnách potravin jsou kontaminované solemi hliníku proti hrudkování vlivem vlhkosti ze vzduchu.
Do vody nakapejte i trochu citrónové šťávy, účinek se tak prý zvýší 20x. Tělo totiž syntetický vitamín bez přítomnosti přírodního vitamínu neumí využít,

Při potížích to můžete pít denně, ale zvyšte i příjem čisté vody, abyste si vyčistili ledviny. Po odeznění potíží doporučuji si dát od syntetického vitamínu C pauzu na regeneraci ledvin.


Zdravím
Pelvan
 
Příspěvky: 1518
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » ned 29. bře 2020 19:58:35

Pelvan
 
Příspěvky: 1518
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » pon 30. bře 2020 15:05:29

Ahoj

Ještě užívám proti koronaviru vitamín D v přípravku pro zvířata, jmenuje se to Kombisol AD3 a určitě se to dá koupit na internetu.
Já toho koupil před lety 1 litr a vzhledem k tomu, že to užívám 1 čajovou lžičku do vody jednou týdně, tak toho mám dost ještě na další léta.

Zdravím
Pelvan
 
Příspěvky: 1518
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » úte 31. bře 2020 13:57:54

Pelvan
 
Příspěvky: 1518
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » čtv 02. dub 2020 8:41:08

Pelvan
 
Příspěvky: 1518
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Jana » čtv 02. dub 2020 9:05:22

Pelvane, díky. Mudr. Nývlt se zmiňuje o metodě Wim Hofa.

Jana
moderátor
 
Příspěvky: 6628
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Jana » čtv 02. dub 2020 9:08:35

Jana
moderátor
 
Příspěvky: 6628
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Jana » čtv 02. dub 2020 9:09:32

Jana
moderátor
 
Příspěvky: 6628
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Petra » čtv 02. dub 2020 10:33:41

https://isport.blesk.cz/clanek/isport-l ... ola=473297

Devět zásad správného otužování.

6. Do ledové vany nelezte

Nejúčinnějším způsobem otužování (a další „metou“) je koupel ve studené vodě venku. Zvlášť ve městech k tomu není tolik příležitostí, ale kdo chce, cestu si najde. Zde je na místě varování: nenahrazujte koupání v řece naložením do ledové vany – v ní nemáte šanci zahřát tělo pohybem a mohlo by dojít k nežádoucímu prochladnutí. Pokud ale máte v zimě napuštěný bazén, směle do něj. Pokud vám na zahradě nasněžilo, můžete se vyválet ve sněhu – i to je způsob ekvivalentní k venkovnímu otužování vodou.

Holandský tip (nejen) pro začátečníky

Pokud se hned od začátku nechcete trápit (a děsit sousedy) prodléváním v trenýrkách u otevřeného okna, dejte na studenou sprchu. Normálně se osprchujte horkou vodou (klidně i 20 minut), na závěr si dejte minutu a půl pod ledovou a pak to „spláchněte“ několika vteřinami opět pod teplou. Opakujte každé ráno a ideálně i každý večer. Autoři studie, provedené na Academic Medical Centre v Amsterdamu vyhodnotili tento postup jako ideální „startér“ imunity při testování na tisíci dobrovolnících.
Petra
 
Příspěvky: 1440
Registrován: čtv 15. zář 2011 8:22:09

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » pon 06. dub 2020 10:26:07

Ahoj

Ještě jednou ke koronaviru.

Koronavirus je virus a s viry neměli lidé ve starém Řecku, v Indii a v Egyptě žádný problém, na rozdíl od nás v naší moderní společnosti.

Co tam oni tehdy dělali jinak? A co my teď už neděláme?

Stačí zjistit, v jak velkém měřítku uchovávali olej v těch svých proslavených antických amforách.
Co s tím olejem dělali? A proč ho potřebovali v tak velkém množství?
Používali ho nejen k přípravě jídla, ale oni ho používali i k péči o tělo.
Tuto starou uzdravovací ayurvédskou techniku si může každý najít na internetu.
Když zadáte do vyhledávače heslo "srkání oleje" nebo "léčba olejem", objeví se tam spousta odkazů s popisem této léčebné metody.
Kdo četl Odyssea od Homéra, tak tam se o tom ke konci píše v té části, když se Odysseus vrátil domů.
V antice si tím olejem lidé natírali celé tělo, ale to je v dnešní době příliš nákladné a zdlouhavé. Kdo chce, tak si to samozřejmě může zkusit i v současnosti, miminka se olejem mažou dodnes.

Stačí podržet trochu oleje (asi tak polévkovou lžíci) na nějakou dobu v ústech a tělo do něho začne ze sebe vylučovat jedy, kterých se potřebuje zbavit. A že jsme těch jedů teď mnohem plnější, než byli lidé v antice, to je snad každému jasné. Pak se ten v ústech kontaminovaný olej musí samozřejmě vyplivnou (nepolykat)!
A tělo zbavené jedů si pak s viry a také s jinými škůdci nějak samo poradí.
Uzdravení nemusí být rychlé a nemusí to být ani hlavně zpočátku jednoduché, ale je to cesta k uzdravení, po které je však třeba kráčet opatrně a s nutnou sebereflexí.

My jsme teď naučeni od doktorů, že sami nemusíme dělat nic a že doktoři se o nás postarají.
Ale to je špatně a tahle koronavirová pandemie nám falešnost této cesty jasně ukazuje.

Zdravím
Pelvan
 
Příspěvky: 1518
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » pon 06. dub 2020 10:30:02

Vládnou nám šílenci.
Nasadí nám roušky a pak nás chtějí promořit, kreténi:

Populaci potřebujeme promořit. Prymula změnil názor
Dnes 10:26Novinky
Facebook
Twitter
Potřebovali bychom populaci trochu promořit, připustil epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, který je pro veřejnost garantem opatření boje proti koronaviru. S chorobou by se podle něj měly setkat všechny skupiny, u nichž je předpoklad, že onemocnění nebude mít horší průběh než chřipka.

Epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula
Epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula
Foto: Roman Vondrouš, ČTK
„Potřebovali bychom populaci trochu promořit, já jsem na to změnil trochu názor,” uvedl Prymula v rozhovoru pro DVTV s tím, že poměrně značná část populace se již beztak promořuje.

„Když se podaří ošetřit skupinu rizikových osob, ten zbytek populace by teoreticky v nějakém časovém období měl být té chorobě exponován,” uvedl epidemiolog.

„Když to řeknu úplně laicky, měl by tu nemoc prodělat nebo se s ní potkat a ukázat, že je imunní,” dodal.

Babiš: Od čtvrtka by se mohly otevřít další obchody a sportoviště
Domácí
Babiš: Od čtvrtka by se mohly otevřít další obchody a sportoviště
Rizikovou skupinou jsou přitom zejména starší lidé, kteří mají vysoký krevní tlak, případně cukrovku.

Naopak lidé nižšího věku a ti, kteří jsou zdraví, by se měli s nemocí setkat, což by v důsledku snížilo riziko pro starší část populace. U nerizikových skupin by totiž neměla mít choroba horší průběh než chřipka.

Školy by se mohly otevřít v druhé polovině května, uvedl ministr
Koronavirus
Školy by se mohly otevřít v druhé polovině května, uvedl ministr
Procento promořené populace by se podle Prymulových odhadů mohlo pohybovat mezi 50 a 70 procenty. To, že se populace promořuje, dokládají podle Prymuly data z Itálie, kde je nakažených výrazně více, možná až 10 milionů.

Podle epidemiologa je nyní potřeba udržet v ČR lineární nárůst nových případů. Pozastavil se i nad informacemi z Číny, které označil za „lehce vyfabulované”. „Začínám si myslet, že data z Číny nebyla úplně korektní,” dodal k informacím o tom, že Čína epidemii zastavila.
Pelvan
 
Příspěvky: 1518
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Zdeněk » pon 06. dub 2020 13:39:32

Petra píše:https://isport.blesk.cz/clanek/isport-life-zdravi/356324/devet-zasad-spravneho-otuzovani-jak-ledova-voda-zachranila-fince-nohu.html?kapitola=473297

Devět zásad správného otužování.

6. Do ledové vany nelezte

Nejúčinnějším způsobem otužování (a další „metou“) je koupel ve studené vodě venku. Zvlášť ve městech k tomu není tolik příležitostí, ale kdo chce, cestu si najde. Zde je na místě varování: nenahrazujte koupání v řece naložením do ledové vany – v ní nemáte šanci zahřát tělo pohybem a mohlo by dojít k nežádoucímu prochladnutí. Pokud ale máte v zimě napuštěný bazén, směle do něj. Pokud vám na zahradě nasněžilo, můžete se vyválet ve sněhu – i to je způsob ekvivalentní k venkovnímu otužování vodou.

Holandský tip (nejen) pro začátečníky

Pokud se hned od začátku nechcete trápit (a děsit sousedy) prodléváním v trenýrkách u otevřeného okna, dejte na studenou sprchu. Normálně se osprchujte horkou vodou (klidně i 20 minut), na závěr si dejte minutu a půl pod ledovou a pak to „spláchněte“ několika vteřinami opět pod teplou. Opakujte každé ráno a ideálně i každý večer. Autoři studie, provedené na Academic Medical Centre v Amsterdamu vyhodnotili tento postup jako ideální „startér“ imunity při testování na tisíci dobrovolnících.

Před ponořením do studené vody nesmí být člověku zima či ho dokonce mrazit. Ve studené vodě už se pohyby zahřeje málo, protože se zároveň zvyšuje i převod tepla do vody, na rozdíl od stavu bez pohybu. Čili vana s ledovou vodou je OK.
Dlouhé sprchování vodou odebírá tělesný magnetizmus, čili oslabuje. Je důležité vyvolat tepelnou reakci těla (zčervenání kůže a vybuzení tepla). Sebastian Kneipp při svých léčebných procedurách studenou vodou nejprve používal koňské dávky, v závěru života je ale radikálně snížil a zjemnil.
Zdeněk
 
Příspěvky: 2284
Registrován: ned 20. led 2019 18:12:05

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Zdeněk » pon 06. dub 2020 13:41:53

Pelvan píše:Vládnou nám šílenci.
Nasadí nám roušky a pak nás chtějí promořit, kreténi:

Populaci potřebujeme promořit. Prymula změnil názor

Jsem laik, ale podle některých epidemiologů už tady koronavirus s námi zůstane, jako třeba virus chřipky. Tudíž nezbývá než vytvořit imunitu společnosti. Jde o to, aby při tom nezkolabovalo zdravotnictví jako v Itálii, aby nás nečekal osud indiánů, které zkosily běžné nemoci bílých, protože si rychle nevytvořili imunitu.
Zdeněk
 
Příspěvky: 2284
Registrován: ned 20. led 2019 18:12:05

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Petra » pon 06. dub 2020 14:19:22

Zdeněk píše:Čili vana s ledovou vodou je OK.


Jak často do ní lezeš?

Já bych to nikomu nedoporučovala. Před mnoha lety jsem se na pár minut ponořovala celá do vany se studenou vodou - ne s ledem - a rozhodilo mi to hormonální cyklus. Naštěstí jsem byla v té době otužilá, takže to nedopadlo hůř. To ponořování do studené vody mi poradila jasnovidka, bylo to v rámci boje s černou mágií. :crazy: Když jsem jí to po desti letech připomněla, tak byla zděšená, jaké drastické opatření mi tenkrát naordinovala. :D I když to bylo praštěné, tak to tenkrát splnilo svůj účel - začala jsem si uvědomovat, že do mého života vstupuje - proti mé vůli - "duchovno", s kterým jsem nechtěla do té doby mít nic společného.

Otužování je individuální záležitost. Každý si musí přijít na to sám, co u něho bude fungovat. Mnohokrát jsem se zkoušela otužovat a pokaždé jsem se nastydla. Až jsem objevila svůj vlastní, speciální způsob, který fungoval.

:)
Petra
 
Příspěvky: 1440
Registrován: čtv 15. zář 2011 8:22:09

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Petra » pon 06. dub 2020 14:37:29

Zdeněk píše:
Pelvan píše:Vládnou nám šílenci.
Nasadí nám roušky a pak nás chtějí promořit, kreténi:

Populaci potřebujeme promořit. Prymula změnil názor

Jsem laik, ale podle některých epidemiologů už tady koronavirus s námi zůstane, jako třeba virus chřipky. Tudíž nezbývá než vytvořit imunitu společnosti


Chřipka je proti koronaviru úplně nevinná, i když mutuje, a proto se proti ni musí každý rok vytvořit nová očkovací látka. Ale je ve velkém množství jen od podzimku do jara a není tak vysoce nakažlivá jako koronavirus, ani tak smrtelná.

Dokud nebude proti koronaviru lék nebo očkovací látka, tak zůstane vážným celosvětovým problémem. Kdyby začal mutovat jako ten chřipkový, tak by to byla ještě větší katastrofa.

Zřejmě v těch prvních dvou fází koronavirové nákazy je výhodou dobrý imunní systém, ale když se to nezastaví a přejde to do třetí a čtvrté fáze, tak je dobrý imunní systém vražedný. :what:
Petra
 
Příspěvky: 1440
Registrován: čtv 15. zář 2011 8:22:09

Další

Zpět na Péče o tělo

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

cron